Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği KGK’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Kamu Gözetim Kurumu genel olarak anılan ünvanı olsa da kurumun tam ünvanı Türkiye Cumhuriyeti Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu olarak tescil edilmiştir. KGK bir resmi kurumdur ve temel görevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerinde yapılacak olan finansal raporlama ve bağımsız denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi olarak açıklanabilir.

Kamu adına Muhasebe ve Denetim standartlarının uluslar arası standartlar ile uyumlu biçimde hazırlanması ve etkin bir biçimde kamu gözetiminin sağlanmasıdır.

Türkiye maliye sisteminde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin görevleri belirlenmiştir. Bağımsız Denetçilik Kamu Gözetimi Kurumu yetki alanında bulunan ayrı bir muhasebe ve denetim meslek koludur. Bağımsız Denetçilik şirket muhasebe süreçlerinden ayrı bir konudur.

Bağımsız Denetçilik Yetkilendirmeleri , Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilendirmeleri , Bağımsız Denetçilik Sınavı , Uygulamalı Mesleki Eğitim ve Bağımsız Denetçi Mühür işlemleri TC Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından idare edilmektedir.

Kamu Gözetimi Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Merkez Adresi : Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No: 4 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 253 55 55

Faks Numarası : +90 312 253 55 58

Websitesi : https://www.kgk.gov.tr/

Bağımsız denetime tabi olma nedir ve sınırları nelerdir ?

Belirli aktif büyüklüğü olan yada satış hasılatı belirli bir tutarın üzerinde olan veya toplam çalışan sayısı belirli sınırın üzerinde olan işletmeler ek bir bildirime tabi olmaksızın Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi işletmelerdir. Son iki mali yıla göre sınırlamalar aşağıdaki biçimdedir;

2022 yılında aktif toplamı 35 Milyon TL üzerinde olan veya yıllık satış hasılatı 70 milyon TL üzerinde olan veya 175 den fazla çalışanı olan şirketler 2022 yılı mali işlemleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi işletmelerdir.

2023 yılında aktif toplamı 75 Milyon TL üzerinde olan , yıllık satış hasılatı 150 Milyon TL üzerinde olan veya 150 den fazla çalışanı olan şirketler 2023 yılı mali işlemleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi işletmelerdir.

Aşağıdaki link ile erişebileceğiniz sayfa üzerinden mali yıla göre bağımsız denetime tabi olma durumunuzu sorgulayabilirsiniz, mali yıl ve vergi numarası bilgileri ile sorgulama yapılmaktadır.

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından Bağımsız denetime tabi olma durumu sorgulama DTS sistemi erişim sayfası : https://dtsorgu.kgk.gov.tr/

Kamu Gözetimi Kurumu’na dilekçe nasıl yazılır ?

Kamu Gözetimi Kurumu tam ünvanı ile Türkiye Cumhuriyeti Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bir resmi kurumdur ve tüm yazılı başvurular resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun dilekçeler ile yapılmalıdır. Bu şartları sağlamayan dilekçeler işlem görmezler. Kısaca hatırlatmak gerekirse , resmi dilekçeler aşağıdaki fiziki ve metin şartlarını asgari olarak sağlamalıdır;

Resmi dilekçeler Türkçe olarak Türkçe Latin harfleri ile boş temiz çizgisiz temiz a4 kağıtlara siyah renk yazı ile yazılırlar, tarih isim soyisim yada ünvan ıslak imza ve gerekli ise kaşe ve mühür ile tamamlanırlar ve şahsen sunulurlar.

Türkçe dışında bir dil , Türkçe latin harfleri dışında karakterler , farklı kağıt ve yazı rengi ile yazılan dilekçeler işlem görmez ve tüm resmi dilekçeler tarih kim tarafından sunulduğu ve ıslak imza ve gerekli ise mühür / kaşe ile tamamlanmalıdır. Tarihsiz isimsiz imzasız dilekçe işlem görmez.

Yazılı başvuru yapacak kişinin Türkçe okur yazar olması zorunludur, Türkçe okur yazar olmayan kişiler kuruma yazılı başvuru yapamazlar.

Yapılacak başvurunun kurumun görev alanında ve mevzuata uygun talepler içeriyor olması gerekmektedir, kurumun görev alanı dışında kalan konularda veya mevzuata uygun olmayan talepler içeren dilekçeler işlem görmezler.

Temel fiziki şartlar yukarıdaki gibidir, sonraki açıklamamız metin ile ilgili konulardır.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır ve KGK için Türkiye Cumhuriyeti Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı’na hitabı makuldür, hemen altına dilekçe konusu yazılaması tavsiye olunur ve dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile ifade edilmesi olarak düşünülmelidir. Dilekçenin tamamını okumaya gerek kalmadan hangi konuda başvuru yapıldığının kolaylıkla anlaşılabileceği bir ifade yeterli ve makuldür.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada paragraflara ayrılmış ve makul bir akış işe başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgilerin ve açıklamaların sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması ile devam eden metin son paragrafta kurumdan istemlerinizin sunulması ile tamamlanır.

Yazı bölümleri Paragraflara ayrılmış biçimde yukarıdaki sıralama ile kaleme alınırsa dilekçeyi işleme alacak yetkililer öncelikle başvuru sebebinizi anlamış , gerekli bilgileri edinmiş , gerekçelerinizi görmüş , atıflarınızı değerlendirmiş ve en sonunda taleplerinizi görmüş olacaktır ve genel alışkanlık ve anlaşılır olma vasfını taşımış olur.

Ekli belgeler dilekçe sonunda numara sıralı olarak listelenir ve dilekçeye eklenir.

Tarih ıslak imza isim soyisim ünvan mühür yada kaşe ile tamamlanan dilekçe kuruma şahsen sunulur.

Resmi dilekçelerin temsilen sunulabilmesi için şartlar vardır, 3. kişilerin temsilen başvuru yapabilmesi için aşağıdaki durumlardan birinin sağlanması zorunludur.

18 yaşından küçüklerin velileri , vefat etmiş kişilerin 1. derece yakınları , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişilerin temsilcileri , tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri , ilgili konuda vekalet verilmiş mali müşavirlik , yeminli mali müşavirlik , bağımsız denetçilik veya avukatlık mesleği mensupları , ilgili konuda vekalet verilmiş diğer kişiler temsilen başvuru yapabilirler. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belgenin sunulması gerekmektedir.

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda şablon bir hazır Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçesi yer almaktadır. Yukarıda izah olunan biçimde metin içerisindeki paragraflardaki bilgilendirmeleri okuyup anlayıp sildikten sonra ilgili yerlere gerekli metinleri ve dilekçe metnini oluşturduktan sonra kuruma sunabilirsiniz.

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçesi aşağıda metin olarka paylaşılmıştır ve metnin altında word , zengin metin ve pdf dosya türleri ile paylaşılmıştır. Bilgisayarınıza yada cihazınıza indirirerek düzenleyebilir ve dilekçe yazımında kullanabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı'na Dilekçe Konusu : (KGK'na yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz)


(Serbest metin bölümüne bu satırdan başlayabilirsiniz. Konulara göre paragraflara ayrılmış , net anlaşılır kısa cümlelerden oluşacak biçimde başvuru sebebinizi , gerekli bilgileri ve başvurunun izahını , gerekçe ve dayanaklarınızın sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması ve varsa gerekli diğer izahlarınızı yaptıktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi net anlaşılır biçimde ifade ediniz. Tarih isim soyisim Unvan var ise kaşe mühür ile tamamlayarak şahsen sununuz.)

(Kamu Gözetimi Kurumu dilekçe örneği konusundaki yazımızı inceleyerek dilekçe yazımı hakkındaki açıklamalarımıza erişmeniz mümkündür, aşağıdaki link ile ilgili yazıya erişebilirsiniz)

							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							Ünvan : 
							(Kaşe/Mühür) :
							Islak İmza : 


EKLER :
1- (Dilekçe eki olacak belgeleri tanımları ile numaralandırılmış liste yapınız ve dilekçeye ekleyiniz)
2-
3-
Scroll to Top