Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçe Örneği
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçe Örneği kamu kurumlarında faaliyet göstermekte olan Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine yazılı başvuru için kullanılabilecek örnek dilekçeler dir.

Döner Sermaye İşletmesi genel olarak kamu kurumlarında sunulan mal yada hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan üretim maliyetlerinin karşılanabilmesi için kamunun finansman kaynağı olarak tüketici yada işletmelerden ödeme kabul edebilmesi yani ticari faaliyet yapabilmesi için oluşturulan tüzel kişiliktir.

Faaliyetleri bağlı oldukları kurum çatısı yönetimi ve idaresi altında sürdürülmektedir. Gelir ve Giderler şeffaf biçimde kamu iç denetimine açıktır ve tüm faaliyetler azami kamu yararı ve ilgili mal veya hizmet sunumunun kaliteli biçimde sürdürülebilmesi odaklı olarak yapılmaktadır. Burada temel prensip kamuya sunulan mal yada hizmetin maliyetlerinin karşılanabilmesidir.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Adres ve İletişim bilgilerine nasıl ulaşabilirim ?

Döner Sermaye işletmeleri bulunan kamu kurumlarının bünyesinde ilgili müdürlüğe fiziken ulaşabileceğiniz bilgilendirmeler mevcuttur, ayrıca birçok kurumun web sitesi üzerinde döner sermaye işletmesinin iletişim bilgileri yer almaktadır. Bu kaynaklardan kolaylıkla erişim sağlanabilir.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne nasıl dilekçe yazılır ?

Döner Sermaye İşletmeleri kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren tüzel kişilikler olarak düşünülmelidir ve tüm resmi kurumlar gibi Döner Sermaye İşletmelerine yapılacak yazılı başvuruların resmi dilekçeler ile yapılması zorunludur.

Resmi dilekçe ile yapılacak yazılı başvurularda aşağıdaki açıklamalara uygun biçimde dilekçe sunulması gereklidir.

Resmi dilekçeler Türkçe olarak Türkçe latin harfleri ile yazılmalıdır, farklı dil ve karakterler ile dilekçe yazılamaz.

Yazılı başvuru yapan kişinin Türkçe okur yazar olması zorunludur.

Yazılı başvurular yalnızca ilgili döner sermaye işletmesinin görevi konusunda yani sorumlu olduğu alanlarda ve mevzuata uygun talepler içeriyor olmalıdır. Kurum görev ve sorumluluk alanı dışında olan yada mevzuata uygun olmayan dilekçeler işlem görmezler.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz a4 boyutlu beyaz kağıtlara siyah mürekkep ile yazılmalıdır, elyazısı dilekçeler makul biçimde okunabilmek şartı ile kabul edilebilir fakat yazıcı çıktısı dilekçe sunulması tercih edilmelidir.

Tüm resmi dilekçeler kuruma şahsen sunulur, tarih isim soyisim ve ıslak imza taşımalıdır. Temsilen başvurular aşağıda açıklandığı sınırlarda mümkündür , temsil yetkisi olmayan 3. kişiler temsilen başvuru yapamazlar. Tarihsiz isimsiz ve imzasız dilekçe sunulamaz.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanmalıdır , döner sermaye işletmeleri kendi başına bir kurum değildir bir kuruma bağlı bir tüzel kişilik olduğundan idare makamına hitap edilirken ilgili kamu kurumunun tam ünvanına ek olarak Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne yazılması makuldür.

Dilekçe konusu yazılması önerilir ve bu bilgi yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir.

Hitap makamı ve dilekçe konusunun ardından gelen dilekçe metin kısmıdır. Bu bölüm serbest yazı biçiminde bir metindir ve temel mantık kurumdan istemlerinizin sunulmasıdır.

Genel alışkanlık ve kolay anlaşılabilmek adına serbest metin kısım belirli bir akış içeren paragraflar biçiminde kaleme alınmalıdır. Başvuru sebebinizin sunulması , gerekli bilgi ve açıklamaların sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , ekli belge atıfları yada mevzuat atıflarının sunulması , gerekli diğer detayların sunulması ile dilekçe metni oluşturulur ve son paragrafta kurumdan istemleriniz sunularak dilekçe metni tamamlanır.

Dilekçe yazılı başvuru sahibinin ismi soyismi tarih ve ıslak imzalı olarak tamamlanır ve kuruma şahsen sunulur.

Eklenecek belgeler metnin sonunda numara sıralı liste olarak sunulur ve ilgili belgeler dilekçeye eklenerek dilekçe tamamlanır, kuruma şahsen teslim edilerek dilekçe işleme konulur.

Dilekçeler şahsen sunulur , 3. şahıslar başka kişiler adına başvuru yapamazlar, 18 yaşından küçükleri velileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri , vasi atanmış kişileri vasileri , kayyım atanmış kişileri kayyımları , temsilci atanmış kişileri temsilcileri temsilen başvuru yapabilirler, bunun dışındaki durumlar için vekaletname hazırlanması zorunludur.

Temsil yetkisini gösterir resmi belge dilekçe ile birlikte kuruma sunulmalıdır.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek bir Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçesi yer almaktadır, en üstte hitap edilen kurum ve döner sermaye işletmesi ünvanına hitap edilerek yazıma başlanır. Dilekçe konusu yazıldıktan sonra yukarıda izah olunan biçimde dilekçe metni hazırlanır , tarih isim ve ıslak imzalı biçimde kuruma şahsen sunulur.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçesi word ve pdf dosya türlerinde yazının sonrasında paylaşılmıştır, bilgisayar veya cihazlarınıza indirerek kullanabilirsiniz.Türkiye Cumhuriyeti ..............(kurum ünvanı)...........................
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'neDilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz.)(Yazımızda izah edildiği gibi başvuru sebebi , gerekli bilgi ve açıklamalar , gerekçe ve dayanaklar , ekli belge ve mevzuat atıfları , gerekli diğer bilgiler sunulduktan sonra son paragrafta istemleriniz ifade edilir ve metin tamamlanır. Islak imzalı tarihli ve dilekçe ile başvuru yapanın isim soyisim veya ünvanı ile tamlanır ve kuruma şahsen sunulur.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Dilekçe Örneği ile ilgili yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.dilekceornegi.com/doner-sermaye-isletmesi-mudurlugu-dilekce-ornegi.html

)


						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza :


EKLER : 
1-
2-
3-
4-
Dilekçe Örneği
error: