Eximbank Dilekçe Örneği

Eximbank Dilekçe Örneği Türk Eksimbank’a yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Eximbank yada Türk Eksimbank tarihi incelendiğinde Devlet Yatırım Bankası ünvanı ile kamu bankacılığı faaliyetine başlamış bir resmi kurumdur. Gelişen bankacılık ve uluslararası ticarete paralel olarak yapılanmasına devam eden Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ünvanı ile faaliyetini sürdürmektedir.

İhracatçı Türk Müteşebbislere rekabet konusunda kamu desteği sağlama temel hedefi ile yola çıkan Eximbank İhracat kredileri sağlamak , Yurtiçi ve Yurtdışı finansman kurumlarının sağlayabileceği finansmanlar için gerekli koşulları sağlayan işletmelere garantiler sağlamak , Mal ve Hizmet ihracatları neticesinde oluşacak alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta etmek Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ temel görevleridir.

Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ Genel Müdürlük Adresi : Saray Mahallesi Ahmet Tevfik ileri Caddesi No:19 ÜMRANİYE / İSTANBUL

Telefonu : +90 216 666 55 00

Faks Numarası : +90 216 666 55 99

Websitesi : https://eximbank.gov.tr/

Eximbank’a dilekçe nasıl yazılır ?

Eximbank yada tam ünvanı ile Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi sermayesinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesine ait olan bir kamu kurumudur. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bir devlet bankasıdır. Bu sebeple tüm resmi kurumlara olduğu gibi Eximbank’a sunulacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

Eximbank yalnızca kendi görev konusunda ve mevzuata uygun başvuruları işeleme alabilir, görev konusu dışındaki başvurular ve mevzuat ile çelişen başvurular işlem görmemektedir. Bu sebeple başvurunuzun Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ görev konusunda olduğundan ve mevzuata uygunluğundan emin olarak başvuru yapınız.

Kısaca hatırlatmak gerekirse; yazılacak tüm dilekçeler Türkçe dili kullanılarak , Türk Dili , Dilbilgisi ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtlara siyah kalıcı mürekkep ile yazılmalıdır. Elyazısı kullanılabilir ve önerilmez. Yazımın daktilo yada yazıcı ile yazılması tavsiye edilir, son 20 yılda tüm ofis programlarında kullanılan 3 temel fonttan biri ile makul puntolar kullanılarak metin oluşturulmalıdır.

Türkçeden farklı dil , dilbilgisi veya dilekçe yazım kurallarına aykırı metinler , makulden küçük yada büyük yazılar ve sıradışı fontlar ile yazılan dilekçeler yada farklı kağıtlar yada renkler kullanılarak sunulan dilekçeler işlem görmez.

Dilekçe sunacak kişilerin Türkçe okur yazar olması zorunludur.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanmalıdır, Eximbank ın resmi ünvanı kullanılmalıdır; Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’ne hitabı doğru bir hitaptır, kurumun herhangi bir birimine başvuru yapılıyorsa o birimin tam ünvanı eklenebilir.

Dilekçe konusu yazılması önerilmektedir, dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesi anlamına gelmektedir.

Dilekçenin başlık kısmını yani hitabı ve dilekçe konusunu yazdıktan sonra serbest metin kısma geçebilirsiniz. Bu bölüm paragraflara ayrılmış biçimde kurumdan istemlerinizi sunacağınız kısımdır. Sırası ile yazılı başvuru sebebinizin açıklanması , gerekli bilgilerin ve açıklamalarının sunulması , gerekçe ve dayanakların belirtilmesi , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması ile serbest metin bölüm hazırlanır ve son parafta ise kurumdan istemleriniz ayrı ayrı biçimde belirtilerek dilekçe metin kısmı tamamlanır.

Belirttiğimiz akış genel usule uygundur yani kısa paragraflar halinde açık net ve kısa cümleler ile belirttiğimiz sıralamaya benzer bir biçimde isteminizi izah ettikten sonra kuruma sununuz.

Tüm resmi dilekçeler tarih , isim soyisim yada ünvan , ıslak imza ve gerekli ise kaşe yada mühür ile tamamlanmaktadır. Resmi dilekçeler şahsen veya temsilen sunulabilir, temsil edebilme yetkisi aşağıda izah edilmiştir.

Ekli belgeler ıslak imzanın hemen altında numara sıralı liste olarak sunulmalıdır. Yabancı dildeki belgelerin noter onaylı Türkçe tercümeleri işlem görebilir.

Temsilen yazılı başvuru yapılabilmesi çeşitli şartlar ile mümkündür; tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri , 18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişileri temsilcileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları , noter vekaleti ile vekil tayin edilmiş kişiler temsilen başvuru yapabilir. Temsilen yapılan başvurularda temsil yetkisini ispat eder resmi belgenin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

Eximbank Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon bir Eximbank Dilekçesi yer almaktadır, parantez içerisindeki açıklamaları okuyup anladıktan sonra siliniz ve yukarıda izah olunan biçimde dilekçe metnini oluşturunuz.

Yazının hemen altında word ve pdf dosya türlerinde “Eximbank Dilekçe Örneği” yer almaktadır. Bilgisayarınıza indirerek düzenleyebilir ve başvurularınızda kullanabilirsiniz.

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne 


Dilekçe Konusu : (Anlaşılır ve net bir cümle ile yazılı başvuru sebebinizi özetleyiniz.)


(Serbest metini bu noktadan başlayarak yazabilirsiniz, Her başlığı kısa net anlaşılır paragraflar halinde planlayarak; Eximbanka yazılı başvuru sebebinizi önce izah ediniz, gerekli bilgi ve açıklamalarınızı yapınız, gerekçe ve dayanaklarınızı belirtiniz, ekli belge ve mevzuat atıflarınızı sununuz, gerekli diğer detay bilgiler varsa sunduktan sonra son paragrafta tek tek kurumdan istemlerinizi anlaşılır biçimde belirterek metni tamamlayınız. Tarih İsim Soyisim imza varsa Unvan kaşe yada mühür ile tamamlayarak usulüne uygun biçimde kuruma şahsen sununuz)

(Türkiye İhracat Kredi Bankası Eximbank Dilekçe örneği konusunda yazdığımız yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilir ve açıklamalarımızı okuyarak kolaylıkla dilekçenizi kaleme alabilirsiniz.

Türk Eksimbank Türkiye İhracat Kredi Bankası Dilekçe Örneği

)
	Yukarıda arz ve izah olunan istemlerimiz ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz.
						Tarih :
						Ünvan / İsim Soyisim : 
						Islak İmza (Kaşe/Mühür): 

EKLER : 
1-
2-
3-
4-
5-
Scroll to Top