Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği

Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye’nin Eğitim, Gençlik ve Spor alanlarında yer alan Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürüterek vatandaşlarımızın kurum ve kuruluşların bu programlardan en yüksek şekilde faydalanmalarını temin etmek konusunda idare makamı olan kamu kurumudur.

İdari makam olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Avrupa Birliği Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir resmi kurumdur.

Yurtdışında staj imkanlarına erişim , yurtdışında akademik lisansüstü ve doktora eğitimlerine erişim , gönüllülük faaliyetlerine erişim , ulusal faaliyetlere erişim , Merkezi Gençlik Projeleri , Yurtdışı ve yurtiçi kısa süreli eğitim programlarına erişim , Mesleki ve Teknik eğitim konularındaki uluslararası yarışmalara katılım , Eğitim ve Öğretim konusunda uzman kişilerin yurtdışında görevlendirmeleri , eğitim öğretim görevlilerinin yurtdışındaki kurslara erişimi , İşbaşı eğitimlerine erişim , Uluslararası işbirliği ortaklık ve girişimcilik konularında erişim , Erasmus ve Erasmus+ Merkezi Projelere erişim , Kurumlar için uluslararası Akreditasyon gibi çok farklı alanlarda uluslararası temsil ve idare Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanmaktadır. Yeni bir bakıma eğitim gençlik ve spor alanlarında yurtdışına açılan pencere vazifesi görmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlık Adresi : Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı No:181 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 409 60 00

Faks Numarası : +90 312 409 60 09

Websitesi : https://www.ua.gov.tr/

Kep Adresi : ulusal.ajans@hs01.kep.tr

Türkiye Ulusal Ajansı’na dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Ulusal Ajansı bir resmi kurumdur ve tüm kamu kurumları gibi resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun dilekçeler işlem görmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse ;

TUA yalnızca kendi görev konusunda olan ve mevzuata uygun başvuruları işleme almaktadır. Kurumun görev alanına girmeyen konularda veya mevzuata uygun olmayan başvurular içeren dilekçeler beklenen neticeyi almazlar.

Dilekçeler Türkçe olarak Türkçe Latin harfleri ile yazılmalıdır, farklı dil ve karakterler kullanılarak yazılan dilekçeler işlem görmezler. Dilekçeler boş temiz beyaz çizgisiz a4 kağıtlara siyah renk ile yazılır , elyazısı dilekçe tercih edilmemelidir. Islak imzalı olarak kuruma şahsen sunulmalıdır. Farklı renk farklı kağıtlar ile dilekçe yazılmamalıdır.

Tüm resmi dilekçeler yazılı başvuru yapan kişi adı , tarihi ve ıslak imzası ile sunulmalıdır, tarihsiz isimsiz ve imzasız dilekçe sunulamaz.

Dilekçe ile başvuru yapan kişinin Türkçe okur yazar olması zorunludur , Türkçe okur yazar olmayan kişiler yazılı başvuru yapamazlar.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanmalıdır , “Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığı’na” makul bir hitap makamıdır, kurumun herhangi bir alt idari birimine yazılı başvuru yapılıyorsa ilgili birim hitap makamına eklenebilir, dilekçenin ilgili makama daha hızlı ulaşması için makul bir tercihtir.

Hitap makamını dilekçe konusu izlemesi önerilir, başlık olarak dilekçe konusu yazıldıktan sonra yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesi yeterlidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada yazılı başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgiler ve açıklamalar , gerekçe ve dayanaklar , ekli belge ve mevzuat atıfları , gerekli diğer bilgiler makul bir akış sırası ile ayrı paragraflar olarak kaleme alınır ve son paragrafta kuruma istemleriniz sunulur. Bu şekilde metin tamamlanmış olur.

Dilekçeler için belirli bir şablon yoktur kısa net anlaşılır cümlelerden oluşan paragraflar ile hazırlanan serbest metin biçimindeki istemleriniz imzanız ile kuruma sunulur ve resmi tanımı dilekçedir. Yani dileğinizin resmi olarak sunulması için düzenlediğiniz resmi yazıdır.

Dilekçeler şahsen sunulurlar, temsilen dilekçe sunulması yalnız belirli şartlar dahilinde mümkündür;

18 yaşından küçükleri velileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişileri temsilcileri temsil edebilirler, bunun dışındaki durumlar için noterden düzenlenmiş vekaletnamenin sunulması gerekmektedir.

Bazı yurtdışı proje ve eğitim programlarına Erasmus / Erasmus+ gibi merkezler başvuru sahipleri adına başvuru yapabilmektedir, yapacağınız başvuru ile ilgili resmi başvuru merkezlerinin başvuru koşullarına uygun biçimde başvuru yapmanız önerilmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon boş bir Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçesi yer almaktadır, yukarıda izah olunan biçimde dilekçenizi düzenlemek için örnek dilekçe yi kullanabilirsiniz.

Parantez içerisindeki açıklamaları ve yazımızdaki bilgileri dikkate alarak dilekçenizi hazırlayıp kuruma şahsen sununuz. Dilekçe metninin hemen altında word ve pdf dosya türlerine indirilebilir dilekçeler yer almaktadır. Bilgisayarınıza indirerek düzenleme yapıp dilekçenizi kolay biçimde hazırlayabilirsiniz.
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığı'naDilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz)


(Parantez içerisindeki açıklamaları okuyunuz , anlayınız, siliniz ve açıklama uyarınca dilekçenizi kaleme alınız)

(Yazılı başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve açıklamalarınızı , gerekçe ve dayanaklarınızı , ekli belge ve mevzuat atıflarını , diğer bilgi ve açıklamalarınızı paragraflar biçiminde makul anlaşılır net bir akış ile kaleme aldıktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi yazınız ve ıslak imzalı olarak şahsen sununuz.)

(Türkiye Ulusal Ajansı dilekçesi ile ilgili yazımıza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği
)

							Tarih : 	
							İsim Soyisim : 
							İmza : 


EKLER : 
1- (Ekli belgeleri numaralı sıra halinde yazınız dilekçeye ekleyiniz.)
2-
3-
	
Scroll to Top