Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dilekçe Örneği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dilekçe Örneği EPDK’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. EPDK Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun kısaltmasıdır ve bir kamu kurumudur. Görevi her çeşit tüketilebilir ve taşınabilir enerji kaynağının standartlara uygun kalitede , tüketim ihtiyacını karşılar süreklilikte , piyasa şartlarına göre en uygun maliyetle ulaşılabilir durumda olması ve çevre bilinci ile tüketiminin sağlanması için gerekli düzenlemelerin ve denetimlerin yapılmasıdır.

EPDK Adres ve İletişim Bilgileri

EPDK Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 201 40 00

Websitesi : https://www.epdk.gov.tr/

EPDK’na dilekçe nasıl yazılır ?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bir kamu kurumudur ve sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması zorunludur. Ayrıca kurum yalnızca kendi görev alanına giren ve mevzuata uygun talepler içeren konularda dilekçelere makul yanıtlar verebilir, mevzuat ile çelişen veya kurumun görev konusu dışında talepler sunan dilekçeler işlem görmez.

Resmi dilekçe yazım dili Türkçedir ve Türkçe Latin harfler kullanılarak yazılan dilekçeler kabul edilir, farklı dil ve karakterler ile dilekçe sunulamaz. Dilekçeler A4 beyaz çizgisiz kağıtların bir yüzü kullanılarak siyah renk ile yazılmalıdır. Yazının bilgisayar çıktısı olması ve ıslak imzalı olarak kuruma sunulması beklenmektedir. Yazı fontları tüm ofis programlarında genel olarak bulunan fontların okunabilir boyutlarda kullanılması beklenmektedir. Standart dışı fontlar , renkler ve boyutlar kullanılmamalıdır.

Dilekçe yalnızca Türkçe okur yazar kişiler tarafından sunulabilir , Türkçe okur yazar olmayan kişiler temsilci veya vekil ile başvuru yapabilirler.

Dilekçe fiziki özelliklerinden sonra dilekçe metni ile ilgili bilgiler aşağıdaki biçimdedir;

Resmi dilekçeler ilgili kurumun idare makamına hitap ile başlamalıdır, EPDK için “Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’na” hitabı uygundur. Hitabın birkaç satır altına dilekçe konusu başlığı ile dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu bir cümle ile ifade ediniz.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür, paragraflara ayrılmış düz yazı biçiminde sırası ile başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve açıklamaları , ekli belge ve mevzuat atıflarını, gerekçe ve dayanaklarınızı ayrı kısa paragraflarda kısa net anlaşılır cümleler ile ifade ettikten sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi yazınız ve ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz.

Resmi dilekçeler tarih , isim soyisim yada ünvan , ıslak imza ve gerekli ise mühür yada kaşe ile tamamlanmalı ve şahsen sunulmalıdır.

Eklenecek belgeler var ise yazının sonunda ekler başlığı ile numara sıralı olarak belirtilmeli ve dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Resmi dilekçeler şahsen sunulur, temsilen dilekçe sunulabilmesi çeşitli şartlarda mümkündür. 18 yaşından küçükleri velileri , vasi temsilci yada kayyım atanan kişileri vasileri temsilcileri veya kayyımları, vefat eden kişileri 1. derece yakınları , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir. Bunun dışındaki durumlarda vekaletname düzenlenmiş kişiler temsil edebilirler. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dilekçesi yer almaktadır, yukarıda izah olunan biçimde dilekçenizi yazabilirsiniz. Dilekçe metninde parantez içerisindeki açıklamalar ve bu yazıdaki açıklamaları dikkatle okuyarak kısa net anlaşılır paragraflardan oluşan dilekçenizi hazırlayarak ıslak imzalı biçimde kuruma şahsen sununuz.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na Dilekçe Konusu : (Başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade ediniz.)(Dilekçenin serbest metin bölümünde başvuru sebebi , açıklamalar ve bilgiler , ekli belge ve mevzuat atıfları , gerekçe ve dayanaklar gibi konu başlıklarını ayrı paragraflar olarak düzenleyiniz , açık net ifadeler kullanınız ve konunun tam olarak dilekçe konununca anlaşılabildiğine kendinizi ikna ediniz. Son paragrafta taleplerinizi net anlaşılır biçimde kaleme alınız , saygılı bir üslup kullanınız)


( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dilekçe örneği ile ilgili yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilir ve düzenleme ile ilgili açıklamalarımızı inceleyebilirsiniz.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dilekçe örneği 
							


							Tarih : 

							İsim Soyisim :
			
							İmza :


EKLER : 
1-  (ekli belgeleri numaralı liste olarak yazınız , dilekçeye ekleyiniz.)
2-
3-
Scroll to Top