Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Türkiye Belediyeler Birliği Dilekçe Örneği

Türkiye Belediyeler Birliği Dilekçe Örneği

Türkiye Belediyeler Birliği Dilekçe Örneği
Türkiye Belediyeler Birliği Dilekçe Örneği

Türkiye Belediyeler Birliği Dilekçe Örneği Belediyeler Birliğine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Belediyeler Birliği 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri kanunu uyarında tüm belediyeleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu Türkiye genelinde tek ve yetkili mahalli idare birliğidir.

Türkiye Belediyeler Birliği Adres ve İletişim Bilgileri

TBB Merkez Adresi : Tunus Caddesi No: 12 KAVAKLIDERE/ANKARA

Telefonu : +90 312 419 21 00

Eposta : tbb@tbb.gov.tr

Websitesi : https://www.tbb.gov.tr/

Türkiye Belediyeler Birliği’ne nasıl dilekçe yazılır ?

Türkiye Belediyeler Birliği mahalli idareler birliği statüsünde bir kamu kurumudur ve yazılı başvurularda sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uyumlu olması şarttır.

Resmi dilekçe dili Türkçedir ve yazı karakterleri Türkçe Latin harflerdir. Farklı dil ve karakterlerde dilekçe yazılamaz.

Yazılacak dilekçeler boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtlara elyazısı dahil tüm yazım teknikleri ile yazılabilir. Fakat yazıcı çıktısı olarak makul ve tüm ofis programlarında bulunan fontlar kullanılarak kalıcı siyah mürekkep ile çıktı alınması önerilir, tüm resmi dilekçeler sunan kişinin ıslak imzasını , tarihi ve ismini taşımalıdır. İsimsiz tarihsiz ve ıslak imzasız dilekçe sunulamaz. Belirtilen dışında fiziki şartlar taşıyan dilekçeler sunulamaz.

Dilekçe ile yazılı başvuru yapacak kişilerin Türkçe okur yazar olmaları şarttır, Türkçe okuryazar olmayanların yasal temsilci veya vekilleri aracılığı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dilekçeler en üstte hitap makamı yani “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na” hitabı ile başlar, dilekçe konusu başlığı ile yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesi ile devam edilmesi tavsiye edilir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür, burada paragraflara ayrılmış düz yazı biçiminde başvuru sebebinizin sunulması , gerekli detayların ve bilgilerin sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , varsa diğer bilgi ve hususların sunulması ile metin kısmı büyük ölçüde tamamlanır. Son paragrafta kurumdan istemler ifade edilir ve ıslak imza tarih ve isim ile dilekçe metni oluşturulur.

Gerekli belgeler ve atıf yapılan belgeler ekler kısmında numaralandırılmış liste yapılır ve dilekçe ile beraber sunulur.

Yazılı başvuru yapacak kişi 18 yaşından küçükse velileri , temsilci atanmış kişi ise temsilcisi , vefat etmiş kişi ise 1. derece yakınları temsilen başvuru yapabilirler. Tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri başvuru yapabilir. Bunun dışındaki tüm başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge veya vekaletnamenin sunulması şarttır.

Türkiye Belediyeler Birliği Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon bir Türkiye Belediyeler Birliği Dilekçesi yer almaktadır. Dilekçe örneği nde yer alan parantez içerisindeki açıklamaları dikkate alarak yukarıda izah olunan biçimde dilekçenizi düzenleyerek kuruma şahsen sunabilirsiniz.

Yazının hemen altında word ve pdf dosya türlerinde bilgisayarınıza indirerek düzenleme yapabileceğinzi dilekçe örnekleri paylaşılmıştır.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'naDilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz)(Dilekçe metin bölümünde konulara göre ayrılmış kısa paragraflar halinde ve anlaşılır kısa cümleler kurarak yazılı başvuru sebebinizin izahını , gerekli açıklamalar ve bilgileri , gerekçe ve dayanaklarınızı , ekli belge ve mevzuat atıflarını sunduktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi kaleme alınız. Tarih isim soyisim ve ıslak imzalı biçimde kuruma şahsen sununuz.)


(Türkiye Belediyeler Birliği Dilekçesi ile ilgili makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilir ve düzenleme ile ilgili açıklamalarımızı inceleyebilirsiniz.)
							Tarih : 

							İsim Soyisim :
			
							İmza :


EKLER : 
1-  (Ekleyeceğiniz belgeleri numaralı liste yapınız , dilekçeye ekleyiniz.)
2-
3-
Dilekçe Örneği
error: