Harita Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Harita Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Harita Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Harita Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir resmi kurumdur. Bilimsel Haritacılığın tarihine tanıklık eden kurum Harita Komisyonu adı altında 1895 yılında kurulmuştur ve daima Türk Silahlı Kuvvetleri nin bir bilgi ve destek kaynağı olarak faaliyetini sürdürmüştür.

Kurtuluş Savaşının kazanılmasında dahi dönemin zor şartları ve düşük teknolojisina rağmen son derece isabetli haritalar çizmeyi başaran bir gelenekten gelmekte olan Harita Genel Müdürlüğü halen Tuğgeneral Seviyesinde bir genel müdür tarafından idare edilmektedir ve Türk Ordusunun disiplinini en yetkili haritacılık kurumu olan Harita Genel Müdürlüğünde de görmek mümkündür.

Harita Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Harita Genel Müdürlüğü Adresi : Harita Genel Müdürlüğü Karargahı Tıp Fakültesi Caddesi CEBECİ / ANKARA

Telefonu : +90 312 595 22 22

Faks Numarası : +90 312 320 14 95

eposta adresi : hgm@harita.gov.tr

websitesi : https://www.harita.gov.tr/

Harita Genel Müdürlüğüne nasıl dilekçe yazılır ?

Harita Genel Müdürlüğü bir kamu kurumu olduğu için yazılacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Fiziki şartlar ve metin şartlarını sırası ile izah etmeye çalışacağız;

Resmi dilekçeler boş beyaz çizgisiz temiz a4 kağıtların bir yüzü kullanılarak siyah kalıcı mürekkep ile yazılırlar. Yazı elyazısı veya herhangi bir cihaz kullanılarak yazılabilir. Islak imzalı , tarihli olarak dilekçeyi düzenleyen kişi tarafından şahsen sunulabilir. Elyazısı günümüzde pek tercih edilmemektedir ve yazıcı çıktısı önerilmektedir.

Resmi dilekçeler yalnızca Türkçe olarak yazılabilir , farklı dillerde dilekçe sunulamaz. Yazım yalnızca Türkçe Latin harfler ile yazılabilir farklı karakterler ile dilekçe yazılamaz. Dilekçenin Türk Dili , Dilbilgisi ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun bir metin olarak sunulması zorunludur.

Yukarıda belirtilen fiziki ve metin şartlarına uygun olmayan dilekçeler işlem görmezler.

Ayrıca sunulacak dilekçenin kurumun görev konusunda ve mevzuata uygun istemler sunuyor olması gerekmektedir, kurumun görev alanına girmeyen konularda veya mevzuat ile çelişen başvurular işlem görmezler.

Yukarıdaki temel şartlara tam uyumlu biçimde dilekçe yazılmalıdır ve en üstte kurum idare makamına hitap ile başlanır “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğüne” makul ve doğru bir hitaptır. Sonra başlık olarak dilekçe konusu sunulması tavsiye olunur ve bu başlık dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunun bir cümle ile ifade edilmesi olarak düşünülmelidir.

Daha sonraki tüm kısım serbest metin bölümdür bu kısımda makul kısa anlaşılır net cümlelerden oluşan kısa paragraflar halinde; başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgilerin ifade edilmesi , dayanaklar ve mevzuat atıfları , sunulması gereken diğer bilgilerin sunulması ile metin tamamlanır. Son paragrafta ise kurumdan istemleriniz ifade edilir.

Dilekçeler sunulan günün tarihi , sunan kişinin isim soyismi yada kurumun ünvanı mühür yetkili imzası ile resmiyet kazanır ve kuruma şahsen sunulurlar.

Bazı konulardaki dilekçeler Kayıtlı eposta adresinden elektronik imzalı olarak sunulabilir , bazı konulardaki dilekçeler PTT iadeli taahhütlü olarak posta ile sunulabilir. Dilekçe ile müracat sebebiniz ile ilgili karargah muhaberat dairesini arayarak bilgi alarak bu şekilde başvuru sunabilirsiniz.

Dilekçelerin temsilen sunulabilmesi çeşitli şartlar ile mümkündür, 18 yaşından küçükleri velileri , vasi / kayyım / temsilci atanmış kişileri temsilcileri , tüm tüzel kişileri kanuni temsilcileri , vefat etmiş kişileri birinci derece yakınları , noterlikten düzenlenen vekaletname ile yetkilendirilmiş 3. kişi ve avukatlar temsilen başvuru yapabilirler, bu şartları sağlamayan kişiler temsilci olamazlar. Temsilen yapılan başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge aslının sunulması fotokopisinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Harita Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda metin word ve pdf olarka Harita Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği yer almaktadır, yukarıda izah olunan açıklamaları dikkat ile okuyuyarak dilekçe yazımına başlayınız. Harita Genel Müdürlüğü Dilekçesi ni bilgisayarınıza indirdikten sonra parantez içerisindeki açıklamaları okuyarak ilgili yerlere ilgili metinleri yazarak düzenlemenizi tamamlayınız ve kuruma şahsen sununuz.
Türkiye Cumhuriyeti 
Milli Savunma Bakanlığı 
Harita Genel Müdürlüğüne 


Dilekçe Konusu : (Harita Genel Müdürlüğüne  Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz)
(Harita Genel Müdürlüğüne yaptığınız başvuruyu başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçelerin sunulması , belge ve mevzuat atıfları , diğer bilgilerin sunulması sıralaması ile makul anlaşılır ve bir akış içeren paragraflar biçiminde serbest metin olarak yazınız)

(Son paragrafta kurumdan istemlerinizi önemine göre ters sıralı olarak ifade ediniz, en önemli isteminiz en sonda yer almalıdır.)
	Yukarıda izah olunan istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :

							İsim Soyisim : 
		
							İmza :


EKLER : 
1-
2-
3-


Harita Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden sunulmakta olan çok çeşitli hizmetlerin tamamına erişim yapabileceğiniz sayfa linki : https://www.harita.gov.tr/uygulamalar

Scroll to Top