Atatürk Araştırma Merkezi Dilekçe Örneği

Atatürk Araştırma Merkezi Dilekçe Örneği Atatürk Araştırma Merkezine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı 1983 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih kurumu bünyesinde 2876 nolu kanun ile kurulmuştur.

Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kamu kurumudur bu sebeple Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına sunulacak dilekçelerin tamamı resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

Atatürk Araştırma Merkezine dilekçe nasıl yazılır ?

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sebeple yazılacak dilekçelerin boş temiz çizgisiz a4 kağıtların bir yüzüne siyah kalıcı mürekkep ile yazılması gerekmektedir.

Dilekçe yalnızca Türkçe olarak yazılabilir, Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun yalnızca Türkçe latin harfleri ile yazılan dilekçeler kabul edilmektedir. Farklı dil , farklı karakterler ile yazılan dilekçeler işlem görmezler.

Yazılacak dilekçelerin kurumun görev konusunda ve mevzuata uygun dilekçeler olmaları gerekmektedir, kurumun görev alanına girmeyen konularda yada mevzuata uygun olmayan talepler sunan dilekçeler beklenen neticeyi almazlar.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır “Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına” hitabı makul bir hitap cümlesidir.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir ve dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir.

Sonraki bölüm serbest metin bölümdür burada makul anlaşılır kısa ve bir konu akışı sıralaması taşıyan paragraflardan oluşan bir serbest metin olarak kaleme alınmalıdır. Yazılı başvuru sebebinin izahı , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçe ve dayanakların ifade edilmesi , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması , gerekli detay bilgilerin ifade edilmesi gibi makul anlaşılır bir sıralama ile metnin ana kısmı tamamlandıktan sonra son paragrafta kuruma istemlerin sunulması beklenmektedir.

Dilekçeler tarih , sunan kişinin ismi ve ıslak imzası ile resmiyet kazanır ve kuruma şahsen sunulur. Bir kişinin bir başka kişi yada kurumu temsilen dilekçe sunabilmesi şartlara bağlıdır;

18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım temsilci atanmış kişileri temsilcileri , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları temsil edebilir. Bunun dışındaki durumlarda gerekli temsil yetkisinin verildiği vekaletname ile temsilen başvuru mumkündür.

Atatürk Araştırma Merkezi Adres ve İletişim Bilgileri

Atatürk Araştırma Merkezi Adresi : Balgat Ziyabey Caddesi No: 19 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 285 65 11

Faks Numarası : +90 312 285 65 73

Websitesi : https://www.atam.gov.tr/

Eposta Adresi : bilgi@atam.gov.tr

KEP Adresi : ataturk@hs01.kep.tr

Atatürk Araştırma Merkezi Dilekçe Örneği

Aşağıda şablon bir Atatürk Araştırma Merkezi Dilekçesi yer almaktadır, yukarıda izah olunan biçimde düzenleyerek dilekçenizi hazırlayabilir ve kuruma sunabilirsiniz. Atatürk Araştırma Merkezi Dilekçesi metnin hemen altında word ve pdf dosya türlerinde de paylaşılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına 


Dilekçe Konusu :
	Yukarıda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.							Tarih : 
				
							İsim Soyisim :

							İmza :


EKLER: 
1-
2-
3-
Scroll to Top