Jandarma Genel Komutanlığı Dilekçe Örneği

Jandarma Genel Komutanlığı Dilekçe Örneği Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir kolluk kuvvetidir. Yurtiçinde olan ve polis görev alanında olmayan bölgelerdeki kamu güvenliği ve kolluk hizmetleri Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma güçleri tarafından sağlanmaktadır.

Jandarma Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlıdır fakat askeri düzen ile faaliyet göstermektedir, asker alma , eğitim , idare bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir birimdir.

Polis teşkilatının ihtiyaç duyduğu hallerde meskun mahallerde de görev alabilmektedir. Şehir yapılanması bakımından İl Valisi Mülki idare amiri olarak Jandarma Teşkilatının da idare makamıdır.

Jandarma Genel Komutanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

Jandarma Genel Komutanlığı Adresi : Devlet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No : 6 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 456 19 99

Faks Numarası : +90 312 418 92 08

Jandarma Genel Komutanlığı Ek BinaAdresi : Beştepe Mahallesi 8. Sokak No : 47 YENİMAHALLE / ANKARA

Websitesi : https://www.jandarma.gov.tr/

Jandarma Genel Komutanlığına dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı bir resmi kurumdur ve tüm kamu kurumları gibi Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak yazılı başvuruların da resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması zorunludur.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı yalnızca kendi görev konusunda ve mevzuata uygun başvuruları işleme almaktadır. Görevli olmadığı konularda ve mevzuata uygun olmayan başvurular işlem görmeyecektir.

Kısaca açıklamak gerekirse; yapılacak tüm başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur, farklı diller ile yazılı başvuru yapılamaz. Tüm dilekçeler Türkçe Latin harfleri ile a4 beyaz çizgisiz kağıtlar kullanılarak yapılabilir, elyazısı veya yazıcı çıktısı olarak sunulması mümkündür. Yazı rengi siyah , imza rengi mavi lacivert yada siyah olabilir. Fiziki şartlar bu şeldedir farklı karakterler farklı renkler ve farklı tür kağıtlara yazılan dilekçeler işlem görmez. Dilekçeler ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sunulmalıdır.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır. “Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına” makul bir hitap makamıdır. Dilekçe konusu yazılması önerilir, dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesidir.

Dilekçenin metin kısmı dilekçe konusundan sonra başlar ve imzaya kadar olan serbest metin kısımdır. Burada kısa anlamlı net cümleler ile oluşturulan belirli bir akış içeren paragraflar halinde sırası ile başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve detayları , gerekçe ve dayanakları , diğer detay bilgileri , ekli belge ve mevzuat atıflarını sunduktan sonra son paragrafta makul anlaşılır ifadeler ile istemlerinizi saygılı bir üslup ile kaleme alınız.

Dilekçe sonunda tarih , isim soyisim ve ıslak imzanızı atarak kuruma şahsen sununuz, bazı dilekçeler elektronik imzalı veya PTT idali taahhütlü olarak kuruma sunulabilir. Ayrıca il Jandarma komutanlıkları da görev alanları içerisindeki jandarma görev konusunda sunulacak dilekçeleri kabul etmektedir.

Tüm dilekçeler şahsen sunulur, temsilen dilekçe sunulması şartlara bağlıdır. 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi kayyım temsilci atanan kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri , vefat etmiş kişilerin 1. derece yakınları ve vekaletname ile vekaleten yazılı başvuru yetkisi verilmiş vekiller ve avukatlar temsilen başvuru yapabilirler. Bu şartları taşımayanlar temsilen başvuru yapamazlar ve temsilen başvurularda temsil yetkisini ispat eder resmi belgenin de dilekçe ekinde sunulması beklenecektir.

Jandarma Genel Komutanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda “Jandarma Genel Komutanlığı Dilekçe Örneği” metin olarak sunulmuştur, yazacağınız Jandarma Genel Komutanlığı Dilekçesi yazarken aşağıdaki metni örnek olarak kullanabilirsiniz. Parantez içerisindeki açıklamaları dikkatle okuyunuz , siliniz ve ilgili yere gerekli metni düzenleyiniz , ıslak imzalı olarak kuruma sununuz.

Jandarma Genel Komutanlığı Dilekçesi metnin hemen altında word ve pdf olarak da paylaşılmıştır , bilgisayarınıza indirerek düzenleyebilir dilekçenizi yazabilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığına yapacağınız yazılı başvurularda tüm sorumluluğun kendinizde olduğunun bilincinde hareket ediniz. Askerlik görevinizi yapıyorsanız veya jandarma personeli iseniz Asker töresine uygun biçimde üstlerinizin bilgi ve oluru ile yazılı başvuru yapınız.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına


Dilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz) 


(Paragraflara ayrılmış biçimde başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve detayları , gerkeçe ve dayanaklarınızı , ekli belge tanımlarını atıfları ve mevzuat atıflarınızı , gerekli diğer bilgileri , Jandarma Genel Komutanlığından istemlerinizi ayrı paragraflar halinde belirli makul anlaşılır net akış ile kaleme alınız)


Kişisel Bilgiler ( Jandarma Personeli veya Askerlik görevi yapan Er erbaş kişisel bilgilerini yazması tercih edilmelidir.)
Tc Kimlik No:
İsim Soyisim :
Doğum Yeri : 
Doğum Tarihi : 
Anne Adı :
Baba Adı : 
Nufusa Kayıtlı Olduğu İlçe : 

Görevli Olduğu Jandarma Komutanlığı :
Telefonu :
Asker Alma Tarihi : 
Görev Yeri : 
Rütbesi : 
Tertipi : 
							Tarih : (Dilekçe sunulma tarihi)
							İsim Soyisim : 
							İmza : (Islak İmza)
							(Tüzel Kişi Kaşe / Mühür + İmza )

EKLER : 
1- (Numaralandırılmış liste halinde ekli belgeleri listeleyiniz)
2-
3-

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Edevlet hizmetleri arasında sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası adresi : https://www.turkiye.gov.tr/jandarma-genel-komutanligi üzerinden aşağıda listelenen hizmetlere elektronik ortamda erişmeniz mümkündür.

  • Jandarma Genel Komutanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
  • Jandarma Bölgeleri içerisinde oluşan Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Doğrulama
  • Jandarma Bölgeleri içerisinde oluşan Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama
  • Jandarma Mensupları Mermi Hakkı Sorgulama ve Mermi Talebi Başvurusu
  • Araç Kiralayan Gerçek ve Tüzel Kişilere İlişkin Bilgilerin Alınması
  • Jandarma Genel Komutanlığı Emekli Personellerin Kamp Başvuru İşlemleri
  • Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İstatistikleri
  • JASBİS Jandarma Silah Bilgi Sistemi
  • Kimlik Bildirim Sistemi

Scroll to Top