TİKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Dilekçe Örneği

TİKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Dilekçe Örneği TİKA’ya yapılacak yazılı başvurular için Tika Dilekçe Örneği dir. TİKA kısaltması ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı nın kısaltmasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur.

TİKA nın görevi Türkiye’nin uluslararası iş birliği faaliyetleri konularında , başta Türk soyu olmak üzere ilişkilerimiz olan ülkelerin ekonomik, sosyal ve insani kalkınma süreçlerini destekleyecek , kültürel faaliyetleri destekleyecek, ortak tarihi ve kültürel miraslarımızın korunması ve toplumlar ile buluşturulması için faaliyetler göstererek sürdürülebilir proje ve faaliyetler gerçekleştirmek olarak tanımlanmıştır.

TİKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Adres ve İletişim Bilgileri

TİKA Merkez Adresi :

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Tandoğan Meydanı ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu: +90 312 939 70 00
Faks Numarası: +90 312 939 75 15-16

Websitesi : https://www.tika.gov.tr/

Tika’ya Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir resmi kurum olduğu için yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gereklidir, kısaca izah etmek yerinde olur;

Yazılacak dilekçeler yalnızca Türkçe dili ile yazılabilir, Türkçe dışında hiçbir dil ile yazılan dilekçe kuruma sunulamaz, yazılacak dilekçede Türk Dili , Dilbilgisi ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun bir metin sunulmalıdır. Bu kurallara uyulmayan dilekçeler işlem görmez.

Yazı yalnızca makul boyutlar ile kullanılan Türkçe Latin harfleri kullanılarak yazılabilir, genel olarak 11 yada 12 punto ve tüm ofis uygulamalarında standart bulunan yazı karakterleri tercih edilmelidir. Yazı rengi siyahtır, yazı dilekçe yazımakinası veya yazıcı ile çıktı alınabilir. Baskı mürekkebi kalıcı ve kuruma özelliği olan mürekkepler olmalıdır. Bulaşan mürekkepler kullanılmamalıdır.

Dilekçeler yalnızca A4 boyutlu beyaz çizgisiz temiz kağıtlar kullanılarak yazılmalıdır. İmza rengi mavi lacivert siyah arası renkler olabilir. İmza ıslak imza olarak dilekçeyi sunan kişi tarafından atılmalıdır. Okuma yazması olmayanlar dilekçe ile müracat edemezler.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır, “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına ” hitabı makul ve yeterlidir.

Dilekçe konusu kullanılması önerilir bu bilgi dilekçe başlığı gibi de düşünülebilir, yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile izah edilmesi olarak düşünülmelidir.

Sonraki bölüm serbest metin bölümdür, bu kısımda dilekçe metninizi oluşturmanız beklenmektedir. Başvuru sebebinizin tanımlanması ve izah edilmesi , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçelerin ve dayanakların sunulması , ekli belge atıfları ve mevzuat atıflarının sunulması , gerekli diğer bilgiler ve detaylar gibi makul anlaşılır bir metin akışı ile her bir başlığı ayrı bir paragraf olarak yazımı tamamladıktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi açık şekilde ifade ediniz ve metninizi tamamlayınız.

Dilekçe sonunda dilekçenin sunulma tarihi , dilekçeyi sunan kişinin isim soyismi ve ıslak imzalı ile dilekçe resmi dilekçe olarak işlem görebilir.

Dilekçeler kuruma şahsen sunulmalıdır, bazı konulardaki dilekçeler PTT ile iadeli taahhütlü olarak da posta yolu ile gönderilebilir, posta yolu ile yazılı başvuru işlemleri ile ilgili kurum yazı işleri veya ilgili makamın görüşünü alarak başvurunuzu yapınız.

Dilekçelerin temsilen sunulması çeşitli şartlar ile mümkündür, 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi / kayyım / temsilci atanmış kişileri temsilcileri kayyımları yada vasileri , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri , ilgili vekaletname düzenlenmiş kişiler ve avukatlar temsilen başvuru yapabilirler. Yabancı kişiler Türkçe okur yazarlıkları yoksa kendi anadillerinde kaleme aldıkları dilekçeleri noterlik onaylı yeminli Türkçe tercüme ettirerek noterlik vasıtası ile kuruma PTT yolu ile gönderebilirler veya şahsen de sunabilirler.

TİKA Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Dilekçe Örneği

Aşağıda metin word ve pdf olarak TİKA dilekçe örneği yer almaktadır, düzenlerken yukarıda izah edilen dilekçe yazımı kurallarına uygun bir metin olarak düzenleyeceğiniz Tika Dilekçesi ni ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz.

Dilekçe metni içerisindeki parantez içerisindeki açıklamaları dikkat ile okuyunuz , siliniz ve ilgili yere uslulüne uygun metni oluşturarak yazarak dilekçenizi hazırlayınız.Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına 

Dilekçe Konusu : (TİKA'ya yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade ediniz.)
(Makul anlaşılır bir akış sıralaması ile kısa cümlelerden oluşan kısa paragraflar biçiminde aşağıdaki veya makul başka sıralama ile dilekçe metninizi oluşturunuz)

(paragraf biçiminde başvuru sebebinizin sunulması ve izah edilmesi)

(paragraf biçiminde gerekli bilgilerin sunulması)

(paragraf biçiminde ekli belge tanımları atıfları ve mevzuat atıflarının sunulması)

(gerekli ise diğer bilgiler ve açıklamalarınızı sununuz)

(son paragrafta istemlerinizi açık ve anlaşılır biçimde ifade ediniz.)


	Yukarıda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih : 
		
							İsim Soyisim :

							İmza :


EKLER :
1-
2-
3-
Scroll to Top