Milli Emlak Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Milli Emlak’a yapacağınız yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı bir kamu kurumudur.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Satışı yapılacak , kiralanacak , irtifak hakkı sunulacak , yatırım teşviği sunulacak kamu gayrımenkullerinin ve çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarının azami kamu faydası ve şeffaflık prensipleri ile kamu ile buluşturulması görevini üstlenmektedir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi 2082.Cadde No : 52 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 586 39 40

Çağrı Merkezi : 181

Faks Numarası : + 90 312 586 39 60

Websitesi : https://www.milliemlak.gov.tr/

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Çevre , Şehircilik , İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir resmi kurumdur bu sebeple yazılacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe vasfı taşıyan dilekçeler olması zorunludur.

Kısaca hatırlatmak gerekirse tüm resmi dilekçeler Türkçe olarak ve Türkçe Latin harfleri kullanılarak yazılabilir. Farklı dil ve karakterler kullanılarak dilekçe sunulamaz.

Ayrıca yazılacak dilekçelerin Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun şekilde kaleme alınması gerekmektedir, yalın net anlaşılır bir dil kullanılmalı , net ve kısa cümleler ile istemler kuruma sunulmalıdır. Dil , Dilbilgisi kurallarına uyulmadan karmaşık anlaşılmaz metinlerden oluşan dilekçeler işlev görmezler.

Sunulacak dilekçelerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü görev alanına giren konularda ve mevzuata uygun talepler sunuyor olması gerekmektedir, kurumun görev alanına girmeyen konularda veya mevzuata aykırı talepler sunan dilekçelerin beklenen neticeyi alma şansı yoktur. Kurum sadece kendi görev konusunda ve mevzuata uygun talepler içeren dilekçeleri işleme koyar.

Dilekçe yazımına kurum üst idare makamına hitap ile başlanması uygunudur. “Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne” hitabı gayet makuldür. Daha sonra dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir , dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile özetlenmesi anlamına gelir, dilekçe başlığı gibi de düşünülebilir.

Daha sonraki kısım serbest metin bölümdür , bu bölümde kısa paragraflara ayrılmış , belirli bir anlatım sıralaması olan ve açık net anlaşılır kısa cümleler ile oluşturulmuş serbest metin kısımdır. Sırası ile başvuru sebebinizin sunulması , gerekli bilgilerin sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması , dayanak ve gerekçelerin sunulması gibi başvurunuz ile ilgili yeterli tanımlama yaptıktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi kaleme almanız yeterlidir.

Resmi dilekçeler sunan kişi tarafından yazılır , ıslak imzalı olarak , sunulma tarihi de yazılarak şahsen sunulur.

Dilekçeler yalnızca boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtlar ile kuruma sunulmalıdır, kenar boşlukları en az 2 cm , yazı boyutu 12 punto civarında olmalıdır, genel olarak tüm ofis programlarında bulunan latin karakterleri içeren yazı tipleri ile sunulabilir. Elyazısı dilekçeler kabul edilir ama okunaklı ve anlaşılır olarak kaleme alınmalıdır. Yazı rengi siyah , ıslak imza rengi mavi siyah arası mavi tonlar olabilir. Farklı renk farklı kağıt farklı boyutlar kesinlikle önerilmez.

Dilekçe ile yazılı başvuru yapacak kişilerin Türkçe okuma yazma bilgisi olması gerekmektedir. Okur yazar olmayanlar ve Türkçe bilmeyen yabancılar yazılı başvuru yapamazlar.

Kuruma dilekçeler şahsen sunulur, birini temsilen dilekçe sunulması şartlara bağlıdır. 18 yaşından küçükleri velileri , temsilci atanan kişileri vasi kayyım yada temsilcileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir. Bunun dışındaki tüm durumlarda temsil yetkisini gösterir resmi belge veya noter vekaletnamesi sunulmalıdır. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge aslı dilekçe ile beraber sunulmalıdır ve fotokopisi dilekçeye eklenmelidir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda Milli Emlak Genel Müdürlüğü Dilekçesi yer almaktadır, yukarıda izah edildiği biçimde dilekçenizi kaleme aldıktan sonra ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz. Metnin sonunda dilekçe örneği word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir olarak da sunulmuştur.Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 


Dilekçe Konusu : 
	Yukarıza izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza : 
Scroll to Top