Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi

Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi af başvurusu yapmak istedikleri öğrencilerin düzenleyerek kurumlara sundukları yazılı başvurulardır. Öğrenci affı belirli sınırlamalar ve dönem belirlenerek devlet tarafından çıkarılan ve herhangi bir sebep ile eğitimini tamamlayamayan öğrencilere ikinci bir hak verilerek eğitimlerini tamamlama fırsatı sunulmasını amaçlayan bir imkan olarak düşünülmelidir.

Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi yazımız içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır ve örnek bir dilekçe sunulmuştur ve dilekçe yazımının nasıl olacağı da izah edilmiştir. Ayrıca word ve pdf dosya türlerinde de dilekçe indirme imkanınız bulunmaktadır.

Öğrenci Affı Nedir ?

Öğrenci Affı maksimum eğitim süresinin aşılması , çalışma zorunluluğu sebebi ile eğitimi sürdürememe , harç ve diğer eğitim bedellerini ödememe veya ödeyememe sebebi ile eğitimden uzaklaştırılma , kişisel sebepler ile kaydın silinmesi , askerlik sebebi ile eğitime ara vermek zorunda kalınması gibi çok çeşitli sebepler ile öğrencilerin üniversite eğitimlerini tamamlayamaması söz konusu olmaktadır.

Ayrıca lisans eğitimine ek olarak yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin de benzer sebepler ile tamamlanamaması söz konusu da olabilmektedir.

Bu gibi sebepler kişiden kişiye değişse de ülkemizde en yaygın sebepler yukarıda izah ettiklerimizdir , tabiki evlendiği için eşinin eğitime izin vermemesi gibi durumlar da olabilmek ile beraber bunlar kişisel sebepler ile eğitimi kendi isteği ile bırakma başlığında da toplanabilir.

Bunlara ek olarak kişinin bir suç işlemesi sonucunda alacağı cezalar sebebi ile de eğitimi yasa gereği noktalanabilmektedir.

Öğrenci affı öğrencilerin belirli gerekçeler ile yarım bıraktıkları eğitimleri tamamlamalarına bir imkan sağlanması olarak ifade edilebilir. Bu imkan tüm öğrencileri kapsamaz ve yalnızca belirli durumlarda eğitimini bırakmış kişileri kapsayacağı tanımlanmıştır.

Öğrenci Affı nasıl çıkar ?

Öğrenci afları diğer yasalar gibi TBMM üyeleri tarafından önerilen yasaların mecliste görüşülmesi ve kabul edilmesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yasalar ile mümkün olmaktadır.

Öğrenci Affı kimleri kapsar ?

Öğrenci afları genel olarak belirli bir tarihten önce yüksek öğretim kurumu ile ilişiği belirli sebepler ile kesilmiş tüm öğrencileri kapsar fakat belirli koşulları sağlayamayan öğrenciler aflardan yararlanamazlar.

Genel olarak üniversite eğitimine giriş sınavlarında kopya yada hile yaptığı belirlenen , belge ve evraklarda gerçek dışı beyanı bulunan , belirli ağır ceza ve ceza gerektiren suçlar işlemiş olan , terör ve benzeri ilişkileri mahkemece belirlenen ve belirli disiplin suçlarını işlemiş kişiler aftan yararlanamazlar.

2022 Öğrenci Affı Kimleri Kapsar ?

En son öğrenci affı 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83.Madde ile tanımlanmıştır ve 7 Temmuz 2022 tarihinden önce yüksek eğitim kurumları ile ilişiği tanımlanan gerekçeler ile kesilmiş olan tüm yüksek öğretim öğrencilerini kapsamaktadır.

2022 Öğrenci Affı ile ilgili uygulama ilkeleri aşağıdaki YÖK sayfasında bilginize sunulmuştur.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi nasıl yazılır ?

Öğrenci Affı Başvuru dilekçesi resmi bir kuruma sunulmakta olan resmi bir dilekçedir bu sebep ile resmi dilekçe yazımı kurallarının tamamına uygun biçimde yazılması gerekmetkedir.

Boş temiz çizgisiz bir A4 kağıda elle , yazı makinası daktilo veya bilgisayar çıktısı olarak yazılması mümkünüdür.

Yazıma hitap makamı ile başlanmaktadır buraya başvuru yapılacak üniversiteye bağlı olan fakülte dekanlığına , önlisans ise yüksek okul müdürlüğüne , yüksek lisans ise enstitü müdürlüğüne dilekçe sunulması tavsiye olunmaktadır, bazı kurumlar rektörlük makamı bazı kurumlar da öğrenci işleri üzerinden dilekçe kabulü yapıyor olsa da belirttiğimiz gibi dekanlık veya müdürlüklere yapılacak başvurular gerekiyorsa ilgili makama da sunulacaktır.

Daha sonra dilekçe konusu başlığına yer verilmesi makuldür, dilekçe konusu dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu bir cümle ile ifade eden bir bilgidir ve amacı müracatı inceleyen yetkilinin doğru makama doğru biçimde sevk etmesini kolaylaştırmaktır. Yani dilekçe konusunu okuyan kişi af başvurusu yaptığınızı dilekçe metnini okumadan net olarak anlayabilmelidir.

Daha sonraki kısım ise serbest metin kısımdır burada paragraflar halinde öğrenci affı başvurunuzu açık anlaşılır yalın biçimde sunmanız ve saygılı biçimde aftan yararlanmak istediğinizi beyan etmeniz yeterlidir.

Aşağıda örnek bir Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi sunulmuştur sizde kendinize uygun biçimde düzenleyerek yüksek öğretim kurumuna şahsen sununuz.

Bazı durumlarda ptt ile iadeli taahhütlü gönderimi de kabul edilmektedir. Bunun dışında özel kargo ile gönderim genellikle kabul edilmemektedir. Kişiler yalnızca kendi adlarına başvuru yapabilmektedir, yalnızca kanuni temsilci hakkı bulunanlar , vekaletname ile tanımlanmış yetkisi bulunanlar başkası adına başvuru yapabilirler.

Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi

Aşağıda örnek şablon bir dilekçe yer almaktadır, burada kendi üniversite ve fakültenize göre hitap makamını düzenlemeniz ve metin içerisinde de kendi kişisel ve eğitim bilgilerinize yer vermeniz gerekmektedir.

Eğitiminize ne sebeple ne zaman son verdiğinizi belirtmeniz faydalıdır. Ayrıca üniversiteye ne şekilde kaydolduğunuzu belirtmeniz de faydalıdır, çok eski öğrencilerin kayıtlarının arşivde bulunamadığı da olmaktdır. Özellikle Yöksis sisteminde öğrenciliğiniz yok ise ünversite sınavı sonuç belgesi de eklemeniz faydalıdır.

Dilekçeyi dikkatli ve kendi durumuzu izah eder biçimde düzenleyiniz , tekrar kontrol ediniz ve Öğrenci Affı Başvurusu yapacağınız kuruma şahsen sununuz, başvuru yapmaya giderken kimliğinizi götürmeyi unutmayınız. ne kadar sürede işlem göreceğine dair bilgi alınız ve herhangi bir eksiklik olmadığını da teyit ederek ayrılınız.

Hatta bazı kurumlar yeni kayıt gibi ikametgah , vesikalık fotoğraf , sınav sonuç belgesi ve diploma da isteyebilmektedir, bilgi alarak hareket ediniz.

Başvuru ile ilgili sorumluluğun tarafınızda olduğunu kesinlikle unutmayınız.

Öğrenci Affı için son başvuru tarihi kasım 2022 olarak belirtilmiştir fakat üniversiteler farklı tarihlerde de başvuru alabilmektedir. Af başvuru yapacağınız kurumun akademik takvim ve duyurularını dikkate alınız.
		Türkiye Cumhuriyeti .............. Üniversitesi
		...................... Fakültesi Dekanlığına


Dilekçe Konusu : 7417 nolu kanun ile sunulan Yüksek Öğretim Öğrenci Affı hakkına başvurumun sunulmasından ibarettir.	Fakültenize bağlı ............................................... Bölümünü ..................... yılında ÖSYM tarafından yapılan .......................................................... sınavı ile kazandım ve kaydoldum, sınav sonuç belgesi ve eğitim bilgilerim ekli olarak bilgilerinize saygı ile sunulmuştur.

	Öğrenim gördüğüm esnada ailemin maddi durumunun zayıf olması sebebi ile çalışmaya başlama zorunluluğum oluştuğunda ..................... yılı ........... dönemi içerisinde kaydımı silerek eğitimimi noktaladığımı hatırlamaktayım. 

	7417 nolu kanun kapsamında sunulan yüksek öğretim öğrenci affına başvurma hakkım bulunduğunduğundan kurumuza yazılı başvuru yapma zaturetim hasıl olmuştur.

	İlgili yasa ile tanımlanan öğrenci affı başvurumun kabulü ve eğitimimi tamamlama imkanının tarafıma sağlanması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim :
Tc No :
Fakülte : 
Bölüm :
Kayıt Yılı : 
Eğitimi Terk Yılı : 
İkamet Adresi  :
Telefon :
Eposta Adresi :							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :

Ekler :
1- .................... Sınavı Sonuç Belgesi 
2- .................... Diploma Fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Web Sitesi : https://www.yok.gov.tr/

5 Temmuz 2022 tarihli resmi gazete erişim sayfası , 7417 nolu yasa metnine erişerek incelemeniz faydalıdır : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf

Scroll to Top