e-Devlet Yurt Dışı Çıkış Yasağı Sorgulama

“e-Devlet Yurt Dışı Çıkış Yasağı Sorgulama” başlıklı içeriğimizde; yurt dışı çıkış yasağı sorgulama yapmak istemeniz halinde bilinmesi gerekenlere ve ilgili e-Devlet bağlantısına yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Yurt dışı çıkış yasağı veya pasaport tahdidi adıyla anılan yasak, 2010 yılında yapılan düzenleme ile sadece suç soruşturması nedeniyle hakim kararına bağlı olarak kısıtlanabilecektir.

İlgili düzenlemede yer verilen bazı detaylar aşağıdaki gibidir:

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun “Pasaport ve vesika verilmesi yasak olan haller” başlıklı 22 nci maddesinde, vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere, pasaport veya seyahat vesikası verilmeyeceği, verilmişse geri alınacağı ve bunların yurt dışına çıkışlarının engelleneceği hüküm altına alınmıştı.

08.12.2007 gün ve 26724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 18.10.2007 tarihli E.Sayısı: 2007/4, K.Sayısı: 2007/81 sayılı kararıyla;

– 5682 sayılı Pasaport Kanununun 3463 sayılı Kanun ile değiştirilen 22 nci maddesinin birinci fıkrasının “…vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümünün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline,

– 5682 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının iptal edilen bölümünün doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, Anayasanın 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 2949 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince iptal hükmünün, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine,

karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında;

– Anayasanın 23 üncü maddesinden hareketle “vatandaşlık ödevi” nedeniyle özgürlüklere yasa ile sınırlama getirilebileceği,
– Yasa ile getirilen sınırlamanın; vergi borcu bakımından açık ve net olması, ölçülü olması, amaç ve araç arasında makul bir ilişki ve denge olması gerektiği,
– Vergi ödevinin hangi aşamasında hangi yetkililerce ve hangi ölçütlerle göre yasak konulacağı belirtilmeksizin yetersiz ve belirsiz bir ifade ile sınır getiren Pasaport Kanunu hükmünün Anayasanın 2, 13 ve 23 üncü maddelerine aykırı olduğunu,

belirtmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinde paylaşılmış olan metnin tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yurt Dışı Çıkış Yasağımın Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Bunun için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Ancak en pratiği, aşağıda link olarak da paylaştığımız e-Devlet üzerinden yurt dışı çıkış yasağı sorgulama işleminizi gerçekleştirmektir.

1. Yöntem: e-Devlet’e giriş yapıp Yurda Giriş/Çıkış Belge Sorgulama web sayfasına ilerlemek.

2. Yöntem: Özellikle, tarafınıza verilen yasağın henüz e-Devlet sistemine düşmemiş olma ihtimaline karşın, İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne giderek bilgi almak ve konuya ilişkin bir dilekçe verilebilir. Yazılması gereken dilekçe veya form için şubede sizlere yardımcı olacaklardır.


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılarımız:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Scroll to Top