Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği kuruma yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği olarak sunulmuştur. Nüfus Vatandaşlık İşleri NVİ Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Natandaşlarının Nüfus ve Vatandaşlık işlemlerinden sorumlu kamu kurumudur ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır.

Nüfus Vatandaşlık İşleri NVİ Genel Müdürlüğü tüm illerde bulunan nüfus kütük işlemleri , doğum , vefat , vatandaşlık başvuruları , geçiçi kalıcı ikamet işlemleri gibi tüm işlemlerin yapıldığı yani Türkiye Cumhuriyetinin nüfus ve vatandaşlık işlemlerinin yapıldığı kamu kurumudur.

Nüfus Vatandaşlık İşleri NVİ Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Adresi : Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No 136 Yenimahalle Ankara

Telefonu : +90 312 591 21 00

Websitesi : https://www.nvi.gov.tr/

İl Müdürlüğü Adresleri : https://www.nvi.gov.tr/il-mudurlukleri

İlçe Nüfus Müdürlükleri : https://www.nvi.gov.tr/ilce-nufus-mudurlukleri

Çağrı Merkezi : Alo 199

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır

NVİ Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur , yazılacak dilekçenin Türkçe olarak yazılması , Dilbilgisi ve dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Eklenecek her belgenin de noter onaylı Türkçe tercümesi ile beraber sunulması gerekmektedir.

Kuruma yazılı başvuru yaparken en önemli konu başvurunun kurum görevleri ile ilgili bir konuda yapılıyor olması gerektiği ve mevzuata göre kabul görebilecek bir konuda başvuru yapılıyor olması gerektiğidir. Yani kurum sadece kendi görev alanındaki konularda ve mevzuata uygun başvuruları işleme alır, görev alanında olmayan yada mevzuata uygun olmayan bir konuda yapılan başvuruları yapamazlar.

Örneğin bir kişi doğum tarihini gerekli durumu tescil eder mahkeme kararı olmadan değiştirmek için başvuru yapamaz yada bir başkasının nüfusundaki çocuğu kendi nüfusuna mahkeme kararı olmadan kaydedemez, yada doğum belgesi olmadan yeni bir bebeği nüfusuna kaydedemez veya boşanma olmadan başka birini eş olarak nüfusuna kayıt edemez. Yani kurum yalnızca resmi belgeler ile ispat edilen mevzuata uygun ve görev alanındaki konulardaki başvurularda işlem yapabilir.

NVİ Genel Müdürlüğünde yapmak istediğiniz tüm işlemlerin resmi nüfus kayıtları ile ilgili yada kimlik sürücü belgesi pasaport işlemleri gibi resmi belge işlemleri olduğunu unutmayınız.

Dilekçe yazımından kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle hitap makamı doğru belirlenir ve dilekçenin en üst kısmına ortalanmış olarak yazılır. Hitap makamı kurum genel müdürlüğüne yapılıyorsa kurum tam ünvanına yani “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne” olarak yazılır, herhangi bir il yada ilçe müdürlüğüne yapılacak başvuruda ise “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ………………… İl/İlçe Müdürlüğüne” biçiminde yazılır.

Dilekçe konusu hemen hitabın altına yazılır ve dilekçe ile sunulan temel istem bir cümle ile ifade edilir. Örneğin “Doğum Tarihi düzeltme istemimin sunulmasından ibarettir” gibi dilekçeyi değerlendiren yetkilinin talebi bir cümle ile anlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Sonraki kısım serbest metin bölümüdür burada dilekçeniz ile ilgili açıklamalarınızı , sunmanız gereken bilgileri, gerekli izah ve gerekçelerinizi ve istemlerinizi paragraflar haline sunmanız beklenmektedir.

En son kısımda da kişisel bilgiler ikamet ve iletişim bilgileriniz ve ıslak imzanız ile düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz. Tüm dilekçelerin şahsen sunulması gerekmektedir. Yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , Vasi Kayyım yada Kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri, Tüm kurum ve tüzel kişiler için kanuni temsilcileri başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki tüm başvurular için vekaletname veya temsil yetkisini gösterir resmi belge ile başvuru yapılabilmektedir.

Bazı konularda PTT ile iadeli taahhütlü gönderilen dilekçeler de işlem görebilmektedir bu durumlar için kurum ile görüşerek onay alarak dilekçe gönderimi yapınız. Onay alınmadan dilekçe göndermeyiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

nvi Genel Müdürlüğü

NVİ Genel Müdürlüğü Hizmetleri

Genel olarak NVİ Genel Müdürlüğü ne yapılacak başvurular ve sorgulamalar aşağıdaki konularda yapılmaktadır ve birçok hizmete de edevlet üzerinden erişim yapılabilmektedir.

 • Adres Değişikliği Bildirimi
 • Kimlik Kartı Başvurusu
 • Doğum
 • Adres Kayıt Randevusu
 • Vefat sonucu bekarlık soyadına dönme talebi
 • Boşanma sonucu bekarlık soyadına dönme talebi
 • Nüfus kaydındaki Din bilgisinin değiştirilmesi başvurusu
 • Pasaport Randevusu
 • Sürücü Belgesi Randevusu
 • Soyağacı Sorgulama
 • Alt Üst Soy Sorgulama
 • Geçici Kimlik Belgesi Sorgulama
 • Geçici Sürücü Belgesi Sorgulama
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • İsim Denklik Belgesi
 • İkametgah ve Diğar Adres Belgesi Sorgulama
 • Adres Bilgileri Sorgulama
 • Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama
 • Yabancı Kimlik No Sorgulama

Birçok NVİ İşleri Genel Müdürlüğü hizmeti edevlet üzerinden başvuru sorgulama ve randevu alma biçiminde sunulabilmektedir , bu hizmetler için genellikle dilekçe ile yazılı başvuru yapmanıza gerek olmamaktadır, NVİ Genel Müdürlüğü Hizmetlerine erişim Edevlet Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/nufus-ve-vatandaslik-isleri-genel-mudurlugu

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir dilekçe örneği yer almaktadır, isteminizi sunmak için bu şablonu kullanabilirsiniz.

Sırası ile aşağıdaki düzenlemeleri yaparak ıslak imzalı biçimde il ilçe müdürlükleri yada genel müdürlüğe şahsen teslim ediniz.

Hitap makamını düzenleyiniz, Dilekçe konusunu yazınız, Serbest metin bölümde paragraflar halinde açıklamalarınızı , sunmanız gereken bilgileri , istemlerinizin izahını ve gerekçelerinizi ve son paragrafta da istemlerinizi sununuz.

Ekli belgeleri listeleyiniz ve dilekçe ile birlikte kuruma teslim ediniz.
	Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne
	

Dilekçe Konusu : 


	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
Nüfusa Kayıtlı İl / İlçe : 
Telefon : 
Eposta : 
							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :
Ekler : 
1-
2-
3-

Scroll to Top