Kırmızı Işık Cezasına İtiraz Dilekçesi

“Kırmızı Işık Cezasına İtiraz Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde; kırmızı ışıkta geçme cezası almanız ve bu trafik cezasına itiraz etmek istemeniz durumunda yapılması gerekenlere dair detayları yazımızda bulabilir ve ilgili itiraz dilekçesini word veya pdf formatında indirip çıktısını aldıktan sonra, üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Ek olarak, yazımızın sonunda yer alan dilekçe örneğini, kırmızı ışık dışındaki trafik cezaları için de uygun şekilde düzenleyerek kullanabilmeniz mümkün olsa da, daha genel amaçlı hazırlanmış olan trafik cezası itirazına ilişkin içeriğimize de hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

Trafik Cezasına Kaç Gün İçinde İtiraz Edilebilir?

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir. Başka bir deyişle, cezaya itiraz edilemez.

Trafik Cezasına İtirazlar Nereye Yapılır?

Kırmızı ışık cezası, radar cezası gibi trafik cezalarına itirazlar, Sulh Ceza Mahkemelerine yapılmaktadır.

Kırmızı Işık Cezasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Aşağıdaki örnek dilekçede de görebileceğiniz üzere, kırmızı ışık trafik cezasına itiraz dilekçesine, öncelikle ilgili kuruma hitap ederek başlanmalı. Sonrasında itirazcı olarak ad-soyad, adres gibi kişisel bilgilerin yanı sıra itiraz edilen kişi/kurum ve dilekçe konusu belirtilmeli. Bunların akabinde de ana metne, yani açıklamalar kısmına geçilerek durum detaylıca izah edilmeli ve en sonda da sonuç ve istem kısmında cezasının iptali istenmelidir. Ayrıca sayfanın en altına ad-soyad ve imzanızı atmayı unutmayınız. Böylece dilekçeniz hazır hale gelmiş olacaktır.

Not: Kırmızı ışık cezasına itiraz ile ilgili tüm ayrıntılar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca, bir avukattan da yardım almanız yararınıza olacaktır.

Kırmızı Işık Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği
        ........ NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE


İTİRAZ EDEN : Ad Soyad (T.C. NO: ...)

ADRES	   : 

İTİRAZ EDİLEN: ...... İl Emniyet Müdürlüğü

KONU     : .../.../.... tarih ...... sayılı trafik cezasına itirazımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
    1. ...... plakalı aracıma yönelik kesilen .../.../.... tarihli ve ...... sayılı trafik cezasında, kırmızı ışık kuralına uymama nedeniyle ceza kesilmiştir. Kesilen cezaya ilişkin tarafıma gönderilen ceza tebligatında ...... plakalı aracımla ceza karar tutanağında belirtilen eylemin gerçekleştiğine dair herhangi bir fotoğraf veya video kaydı gönderilmemiştir. İşbu noktada sonraki bir tarihte arkadan yollamak suretiyle gönderilen cezayı ispatlayan hiçbir olgu bulunmamaktadır.

    2. Devletin herhangi bir şekilde denetim mekanizmasını sağlayabilmesi için polis memurlarının mutlaka delil ile bu cezaları kesmesi gerekmektedir. Aksi takdirde polis memuru tarafından yazılan cezanın somut gerçekliğinin saptanması da mümkün değildir.

    3. Öyle ki, Bakırköy 14. Sulh Ceza Mahkemesi, 2014/169 D. İş numaralı dosyası kapsamında vermiş olduğu 05.05.2014 tarihli kararda “delillerin değerlendirilmesinde, idarece her ne kadar tutanağın usul ve yasaya uygun olduğu belirtilmişse de tutanağın tek memur tarafından imzalandığı, itirazcının imzasının bulunmadığı, kabahate ilişkin fotoğraf kaydının olmadığı, bu nedenle tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir.” hükmü verilmiştir. Bahsi geçen mahkeme kararı da emsal teşkil etmek de olup tek polis memuru tarafından kesilen cezaların iptali gerektiğinden işbu itirazı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, tarafıma kesilen .../.../.... tarihli ...... sayılı trafik cezasının iptaline karar verilmesi ve tarafıma bilgilendirme yapılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                               İmza
                             Ad Soyad

Yararlı Olabilecek Diğer Kaynaklar:

Trafik İdari Para Cezasına İlişkin Yönetmelik – Mevzuat

Scroll to Top