Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği

Trafik Cezaları idari para cezalarıdır yani devlet adına kolluk güçlerinin denetleme vazifesi esnasında gördükleri kural hataları karşılığında yine kanun ve yönetmelikler uyarınca düzenledikleri resmi cezalardır. Trafik cezaları Polis trafik denetleme şube müdürlükleri , Jandarma Trafik Daire Başkanlıkları , Zabıta Trafik Amirlikleri ve Fahri Trafik müfettişleri tarafından düzenlenebilmektedir. Ayrıca tüm kolluk güçleri vazife alanı dışında ve mesaileri dışında olsa dahi şahit oldukları kural hatalarını bildirmeye gayret etmektedirler, yani Çocuk Şubesinde görevli bir polis memuru gördüğü bir hata sonucunda o bölgeden sorumlu trafik kolluk güçlerine ihbar ederek bir ceza uygulanmasını talep edebilmektedir. Ayrıca tüm vatandaşların ve misafirlerin de kanunen suçu ihbar etme hakları mevcuttur. Yani tüm cezalar kolluk güçlerinin belirlemesi ile değil 3. kişiler tarafından da ihbar edilen kural hatalarının sonucunda düzenleniyor olabilir.

Trafik cezaları yüzlerce madde olarak yönetmeliklerde mevcuttur fakat genel olarak sürücünün yaptığı kural hataları ve araç sahibinin yaptığı kural hataları olarak iki ayrı başlık üzerinde toplamak mümkündür. Burada temel mantık araç hareket halindeyken sadece sürücü kişinin kişisel hatası olarak oluşan cezaların kişiselliği ilkesidir. Yani bir araç kırmızı ışıkta geçerse burada araç sahibinin değil sürücünün kusuru bulunmaktadır. Fakat araç fren lambaları yanmaz durumda trafikte seyir halindeyse sürücü bu durumdaki aracı sürdüğü için , aracın sahibi de aracının teknik arızasını gidermediği için sorumlu olabilir. Benzer şekilde ehliyeti olmayan bir kişinin bir aracı kullanması araç sahibine ehliyetsiz kişiye aracın kullandırma suçunu ve ehliyetsiz kişiye de ehliyetsiz araç kullanma suçunu oluşturur.

Trafik cezalarının tamamı idari para cezalarıdır ve vergi daireleri yada bankalar aracılığı ile ödenmektedir, tebliğini tarihinden itibaren 15 gündür ve bu süreye haftasonları da dahildir, takvim günü olarak kabul edilmektedir. Son gün resmi tatil gününe denk gelirse idare 1 iş günü daha süre tanımaktadır.

Trafik Cezalarına İtiraz Edilebilirmi ?

Evet trafik cezalarına itiraz edilebilir, Türk polis teşkilatı , jandarma ve fahri müfettişlerin trafik cezalarının tamamı değerlendirildiğinde usulsüz cezalandırma oranının çok düşük olduğu göze çarpmaktadır. Türk Emniyet ve Jandarma teşkilatı cezayı trafiği düzenleme adına bir zor gücü olarak kullanmayı çok fazla tercih etmemektedir ve hatta birçok ceza durumu Emniyet güçleri tarafından iyi niyetli uyarılar ile sürücülerin ceza almaması biçiminde neticelenmektedir. Fakat hatalı trafik cezaları varmıdır, evet vardır.

Bir idari para cezasının itirazı yalnızca mahkeme aracılığı ile yapılmaktadır ve sorumlu mahkeme Sulh Ceza Mahkemesidir. Suh Ceza mahkemesine şahsen dilekçe yazılarak trafik idari para cezalarına itiraz edilebilmektedir.

Trafik Cezalarına İtiraz Süreci Nasıldır ?

Öncelikle cezanın tarafınıza tebliğ edilmiş olması gerekmektedir , yani trafınıza düzenlenen trafik idari para cezası ile ilgili tutanak elinizde olmalıdır. Bu durum iki şekilde olur kolluk gücü sizi durdurur , işlediğiniz kusuru bildirir, siz kusuru işlediğinize itiraz etseniz de durum değişmez vatandaş kolluk gücü itilaflarında iki görevli memur olay yerindeyse ceza uygulanabilir. Ceza ile ilgili trafik idari para cezası tutanağı tarafınıza elden teslim edilir ve bir sonraki gün itibarı ile 15 günlük %25 indirimli ödeme imkanınız başlamaktadır.

Tarafınıza yani şahsınıza tebliğ edilen cezalarda itiraz süreniz 15 gündür, ikamet adresinize tebliğ edilen cezalarda ise itiraz süresi 10 gündür. Bu süre içerisinde ikametinizin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etmeniz gerekmektedir. Eğer ikametiniz dışındayken tebliğ olan bir ceza olursa bulunduğunuz bölgedeki adliyeden ikametiniz olan Sulh Ceza Hakimliğine veya Ceza uygulanan bölge Sulh Ceza Hakimliğine havale olarak dilekçenizi sunabilirsiniz.

Daha sonra Mahkemenin iş yoğunluğuna göre itirazınızın neticelenmesini bekleyerek itirazınız kabul edilirse cezanın iptali sağlanacaktır, Ceza ödenmiş ise tarafınıza iadesi , ödenmemişse iptali sonucunda borç aslı ve faizinin hükümsüz olması sağlanacaktır. Ehliyetinize uygulanan bir puan cezası da var ise o da kaldırılacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu itirazınızın haklı olup olmadığıdır, yani bariz bir şekilde kırmızı ışıkta geçen sürücü itiraz ederse ve iki görevli memurun gözlemi ile dahi yazılmış olsa ceza iptal edilmez. Ama hatalı park etmediğiniz halde hatalı park cezası ile karşılaşıp haklı bir itirazınız varsa kabul görecektir.

Örneğin ters yön olan bir sokağa giren kişi sokağın başında sokağın ters yön olduğunu belirtir bir tabela yoksa cezaya itiraz edebilir ve ceza itirazı haklı bulunur çünki sürücü o sokağın ters yön olduğunu bilmediğini beyan edebilir ve bu konuyu bildirir trafik levhası bulunmuyorsa ceza hükümsüzdür. Veya başka bir örnek vermek gerekirse park yasağı olduğu belirtilmeyen bir bölgede park etmiş çok sayıda araç bulunurken aracını park eden bir kişi tarafına düzenlenen hatalı park cezasına itiraz edebilir ve yine park yasağı işareti bulunmadığı için ilgili ceza hükümsüz kabul edilir.

Genellikle karşılaşılan ve kabul gören trafik cezası itirazları hangi konulardadır ?

En çok karşılaşılan Radar hız kontrolü cezalarıdır, bu cezaların uygulanabilmesi için ilgili karayolunun radar kontrolünden sürücünün hızını kontrol etme ve hatasından dönmesine olanak sağlayacak kadar mesafe öncesinde gündüz veya gece gün ışığı veya araç aydınlatmaları ile zorluk yaşamadan görülebilir şekilde karayolunda radar ile hız kontrolü yapıldığının sürücülere belirtilmesi gerekmektedir. Bu uyarılar yapılmadan Radar uygulaması yapılamaz ve uyarı yapılmadan radar kontrolü yapılarak sürücülere ceza uygulanamaz. Burada temel mantık Devlet Milletine tuzak kurmaz olarak değerlendirilebilir. Kolluk gücü görülür şekilde Radar kontrolü yapacağını sürücülere bildirmek zorundadır.

Fakat burada mantık Radar uygulama noktasından 300 500 mt 1 km önce bildirilmesi biçiminde değildir, Örneğin iki şehir arasındaki bir yolun 5. km sinde uyarı levyası koyarak aynı istikamette olmak üzere aynı kodlu karayolunun katılım kavşağı olmayan bölümü üzerinde üzerinde kontrol yapılabilmektedir, Yani Emniyet güçleri yola yeni katılım olmayan bir bölümünde 20 km önce bile uyarı levhası koyarak Radar kontrolü yapabilmektedir. Fakat ilgili yola uyarı levhasından daha sonra katılan ve levhayı göremeyecek bir kişiye radar cezası uygulayamaz, uygulaması halinde itiraz haklı görülür. Burada itiraz edenin ilgili yola hangi noktadan katıldığını ve levhayı görmediğini ispatlaması gerekmektedir. Emniyet güçleri her radar uygulamasında uyarı levhalarını nerelere konuşlandırdığını özenle kayıt altına almaktadır ve bu gibi itirazlar olmaması için Radar uyarı levhalarından sonra yola katılım yapacak araçların bulunmadığı yapıda Radar uygulaması yapmaktadır. Yani Radar uygulaması olacağını bildirir levha dan sonra yola katılım olmadan Radar uygulama noktası geçilmektedir.

Delil yada ispatın olmadığı sadece tutanağın gönderildiği cezalarda itirazlar haklı görülebilmektedir, Fakat buradaki mantık insan hatalarını kapsamamaktadır, Yani trafik ceza tutanağı kırmızı ışıkta geçmeyi kapsamaktaysa ve tutanağın ekinde fotoğraf yoksa ceza kesinlikle itiraz ile iptal edilir doğru bir yaklaşım değildir. Tutanağın sevki esnasında görüntüler eklenmemiş olup mahkemeye emniyet tarafından gönderilmesi olasıdır.

Yol , Trafik veya Trafikte yaşanan bir durum sebebi ile kaza dan kaçınma gibi bir gerekçe ile işlenen kusurlarda ceza itirazları kabul görebilmektedir. Burada da genel mantık itirazın delil ile ispat edilmesi ile mümkündür. Emniyetin cezayı kusurun delil ile ispatı sorumluluğunun yanında itiraz edenin de itirazını ispat etme yükümlülüğü vardır. Örneğin trafikte seyrederken öndeki araçtan düşen bir cisimden kaçmak için sinyal vermeden şerit değiştiren veya emniyet şeridine giren bir sürücü fotoğraf ile ispatlansa dahi Trafik cezasına itiraz dilekçesinde durumu izah ederek araç kamerasından olayı ispat eder bir kayıt mahkemeye sunarsa Mahkeme hakimi delili inceleyerek ilgili kusurun bir kaza durumundan kaçınma amacı ile refleks ile yapıldığına emin olmak koşulu ile itirazı haklı bulacaktır. Veya yaralanan çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan bir baba acil sağlık müdahalesi için seyir halindeyken tarafına düzenlenen aşırı hız cezasına ilgili hastane raporlarını sunarak itiraz edebilir, Mahkeme de itirazı makul bulma eğiliminde olabilmektedir.

Yeterli uyarı bulunmayan veya hiç uyarı bulunmayan kural ihlallerinde genellikle itirazlar olumlu yanıt almaktadır. Fakat bu durumdan emin olunmalıdır. Örneğin uzun bir sokağın giriş noktasında park yasağı işareti bulunması sokağın tamamında park yasağı olduğunun beyan edildiği anlamı hukuken taşımaktadır. Yani siz girişteki levhayı görmedim , çok gerideydi, ara sokaktan çıkınca görünmüyor biçiminde itiraz ederseniz kabul edilmeme ihtimali çok yüksektir. Bir yönde park yasağı olduğu sokağın girişinde görünür biçimde belirtilmişse sokağın sonunda dahi olasınız tarafınıza bildirilmiş kabul edilmektedir.

Elektronik Ölçüm ve Tespit sistemleri ile uygulanan cezalarda da tolerans hataları sonucunda sınırlarda yazılan cezalarda itirazlar kabul görebilmektedir. Örneğin 90 km hız sınırı olan bir noktada yasal olarak hız limiti %10 kadar aşılabiliyorken 99 km hızla seyir eden araç sürücüsü ceza ile karşılaşmaz ama 100 km hızla giden bir sürücü 1 km hızlı olduğu için kanunen ceza alabilir, Fakat bu kadar sınır değerlerde uygulanan cezalarda araç hız göstergelerinde veya tesbit ölçüm cihazlarında bulunan hata toleransları konu edilerek yapılan itirazlar kabul görmektedir. Yani sürücü aracımın hız göstergesi 97 km sürat gösterdiği için seyrimi o hızla sürdürüyordum, aracımın göstergesi hata sınırları içerisinde bulunan veya hız tespiti yapan emniyetin ekipmanının hata toleransı sınırları içerisinde bulunan bir fark oluşmakta ise hızının aslında düşük olduğu veya taşıtın hata sınırı yüzünden araç tarafından yanıltıldığını konu ederek itiraz edebilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi sürünün genel mantık dahilinde haklı olduğu konularda itirazları haklı görülebilirken sinirle veya haksızlığa uğradığını , o kusuru işleyen herkesin cezalandırılmamasına rağmen kendisine ceza verilmesinin haksızlık olduğunu düşünen kişilerin itirazları karşılık bulmamaktadır. Yani emniyet güçleri her hız yapan kişiye ceza yazmıyorsa bana da yazamaz yada bu sokaktaki tüm arabalar hatalı park ediyor o zaman hepsine ceza yazın doğru bir yaklaşım değildir. Kolluk güçleri insan gücü oranınca ve rastlantısal olarak da ceza yazabilmektedir. Örneğin bir trafik kontrolünde onlarca araba geçerken yalnızca rastlantısal olarak araçlar durdurulur ve bunların bazılarına kusurları varsa ceza yazılır, durdurulmayan araçlardaki kusurlar için ceza uygulanmamış olması kusurlu bulunduğu için ceza uygulanan kişiyi haklı çıkarmaz. Denetimler rastlantısal olarak , tespit edilen cezalar da delile dayanarak cezalandırılmaktadır.

İtiraz ederken temel mantığınız itirazının haklı olduğundan emin olmanız ve delil ispat sorumluluğunuzu yerine getirmenizdir.

Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır ?

Yukarıda belirttiğimiz gibi bölge Sulh Ceza hakimliğine itiraz dilekçesi verilerek itiraz başvurusunun yapılması ve sonucunun takip edilmesi gerekmektedir. İtirazınızda %100 haklı değilseniz en ufak tereddütünüz varsa indirim süresi içerisinde cezayı ödeyiniz, itirazınız haklı bulunursa ceza tutarı tarafınıza iade edilebilecektir.

İtiraz süresi şahsa tebliğde 15 gün , adrese tebliğde 10 gündür, adrese tebliğde normal tabligat uygulamaları esastır, PTT tarafından adreste bulunamamanız halinde yeniden ziyaret yapılmaz, Mersis kaydında ikamet adresiniz gözüküyorsa muhtarlık makamına PTT görevlisi teslim yapar ve 15 gün sonra teblig edilmiş kabul edilir. Bu tebliğ edilme konusunda kavram karmaşası da yaşanmaktadır, birçok hukukçu usulunce yapılmış tebligatlarda tebligat konusunda göre 7 gün ile 15 gün farkından sözetmektedir. Bu sebeple siz adrese yapılan tebligatlarda teblig edilme süresinin 7 gün olacağı varsayımı ile hareket ediniz.

Şahsınıza verilen yada posta yolu ile gelen tebligatı alınız ve trafik idari para cezası tutanağını detaylı inceleyiniz, tabligat zarfını atmayınız.

İtirazınızda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıda size sunacağımız Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği benzeri bir dilekçe hazırlayarak bölge sulh ceza hakimliğine şahsen müracat ediniz, şahsen müracat edemiyorsanız avukat aracılığı ile müracat yapabilirsiniz. Mahkemede siz veya avukatınız sizin adınıza başvuru yapabilmektedir. Hukuki işlemlerde avukatlar harici vekaleten işlem yapamazlar.

Aşağıda bilgilerinize sunacağımız Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği ni tarfınıza teblig edilen trafik idari para cezası tutanağındaki bilgiler ile düzenleyiniz. Konu başlığında ilgili tutanağa itirazınızı ve iptal talebinizi yazmanız gerekmektedir. Açıklamalar kısmında itirazınızı kısa ve net biçimde ifade etmeniz ve delillerinizi tanımlamanız gerekmektedir. Hukuki nedenler kısmında konu ile ilgili itirazınızı haklı kılan yönetmelik ve kanun maddeleri varsa bunları belirtmeniz yararlı olacaktır. Sonuç ve istem kısmında da iptal isteminizi belirtmeniz , tarihi dilekçe teslim tarihi olarak yazmanız ve ıslak imzalı olarak şahsen Sulh Ceza hakimliği kalemine müracat etmeniz gerekmektedir. Bazı adliyelerde bazı kalemler birçok hakimliğe dilekçe alabilmektedir. Adliye içerisinde başvuru noktasını Sulh Ceza mahkemesine danışarak bulabilirsiniz. İtirazlar Mahkeme yoğunluğuna göre sıra ile işleme alınmaktadır. Elektronik İmzanız varsa UYAP vatandaş portanına Edevlet ile giriş yaparak dilekçe düzenleme şansınız da olmaktadır.

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği


	..................................... SULH CEZA HAKİMLİĞİNE


	TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA ;

	İTİRAZ EDEN : (İSİM VE SOYİSMİNİZİ YAZINIZ)

	TC KİMLİK NO : (TC KİMLİK NUMARANIZI YAZINIZ.)

	İKAMET ADRESİ : (İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ)

	ARAÇ PLAKA NO : (ARAÇ PLAKANIZI YAZINIZ)
	
	TUTANAK SERİ NO : 

	DÜZENLEME TARİHİ : 

	TEBELLÜĞ TARİHİ : 

	KONU :  
	Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü SERİ .... SIRA NO ............. sıra numaralı trafik idari para cezası tutanağına itirazım ve iptal talebimden ibarettir.

	AÇIKLAMALAR :
	1- Tutanağa konu olan kusur aracın hatalı park edilmesidir, lakin cezanın uygulandığı Bostancı Mahallesi Papatya Sokak Sahil Yolu yönünde en az 20 yıldır sürekli araç parkı için kullanılmaktadır.
	2- Sokakta ilgili yön ve ters yönde park yasağını belirtir herhangi bir trafik işareti bulunmamaktadır.
	3- Aynı sokakta 40 yıldır ikamet eden Bostancı Mahallesi Muhtarının araç parkı hususundaki beyanı dilekçemiz ekinde bilgilerinize saygı ile sunulmuştur.
	4- Sokağın cezanın tebellüğ günü çekilen 5 adet fotoğrafında sırası ile park etmiş 50 den fazla araç ve trafik işaretlerinin bulunmadığı görülebilmektedir.
	5- İlçe belediyesi zabıta görevlileri de itfaye muslukları ve çöp konteyner alanları haricinde park yasağı bulunmadığını beyan etmektedirler.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ile tarafıma her araç gibi kurallara uygun biçimde park ettiğim aracım ile ilgili düzenlenen hatalı park konulu trafik idari para cezasının ve tutanağının iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

	SONUÇ VE İSTEM :
	Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazımın kabulünü , yasaya aykırı olarak düzenlenen Trafik İdari Para Cezası karar tutanağının ve ilgili para cezasın iptalinine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

								Tarih : 
Ek: 					
Trafik İdari Ceza Tutanağı					İtiraz Eden :				
Muhtar Sn Ahmet Ahmet in konudaki beyanı		İSİM SOYİSİM İMZA
Cd içinde Konu Sokağın Görselleri 							

Aşağıdaki sayfalar ilgili kanun ve mevzuatlara erişiminizi kolaylaştırmak için sizler ile paylaşılmıştır, yeni sayfalar olarak açılmaktadır.

UYAP Vatandaş Portalı https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/index.jsp?v=3702

TC Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik Mezuatına erişim sayfası http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Kanun ve Yönetmelikler Sayfası https://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/trafik/kanunyonetmelikler.aspx

Scroll to Top