Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Nedir ? Çekişmeli(Anlaşmasız) Boşanma Nedir ?

Anlaşmalı Boşanma davası evli olan eşlerin ortak kararları ile evliliklerini bitirme isteklerini gerçekleştirmek için açmaları gereken davadır ve Aile mahkemelerine başvurarak açılması gerekemektedir. Aile Mahkemesi bulunmayan adliyelerde Asliye Hukuk mahkemeleri yetkilendirilmiştir. Anlaşmalı Boşanma Davası tanımının olabilmesi için iki eşin de boşanmayı istemeleri ve boşanma sonrasındaki süreçler ile ilgili mutabakata varmış olmaları esastır. Boşanma sonrasındaki süreçler genel olarak mal paylaşımı , çocuklar varsa bunların velayet durumu , maddi varlıkların paylaşımı , nafaka ve tazminat talepleri , soyadı kullanımı , ortak maddi olmayan varlıkların paylaşımı gibi konularda eşlerin bir uzlaşmaya varmış olması Boşanmanın anlaşmalı olduğunu tanımlamaktadır. Eşler arasında bir uzlaşma yani yukarıda belirttiğimiz konularda tam bir karar birliği yoksa Anlaşmalı Boşanma davasından söz dilemez, bu durumda boşanma davası açılmalıdır ve yukarıda belirttiğimiz alt konular mahkeme tarafından kararlaştırılmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında Avukat tutulması zorunlu değildir fakat eşlerin hukuk bilgileri yeterli olmayacağı için tam uzlaşma varsa en azından bir avukat denetiminde yürütülen süreç daha sağlıklı gidebilmektedir. Yine de tavsiyemiz her iki tarafın da avukatlar ile anlaşarak en azından anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde herkesin haklarının adilce paylaşıldığı , maddi manevi varlıkların hakkaniyet ile paylaşıldığı ve çocuk velayetlerinin de sonraki dönemlerde problem yaratmayacağı konularında hukuki ve adil biçimde imza altına alınmasıdır.

Çekişmeli yani Anlaşmasız boşanma iki tarafın boşanma sonucunda mal paylaşımı , maddi manevi varlıkların paylaşımı , velayet konuları gibi konularda anlaşmazlık yaşadıkları durumlar ve bir eşin boşanmak istediği diğer eşin boşanmak istemediği durumları kapsamaktadır. Boşanma aşamasındaki eşler arasındaki maddi anlaşmazlıklar da anlaşmalı boşanmaların önündeki engellerden biridir.

Çelişmeli (Anlaşmasız) boşanma ile ilgili Boşanma Davası Dilekçe Örneği sayfamızı okumanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ?

Anlaşmalı boşanma protokolü hukuki bir anlaşma metnidir, tarafları evliliğini bitirmek isteyen eşlerdir. Erkek ve Kadın eş evliliklerini sonlandırma konusunda anlaşmışlardır ve boşanmaları sürecinde servetleri , maddi ve manevi varlıkları , yoksulluk nafakası , iştirak nafakası , maddi ve manevi tazminat , çocuklara özel giderler , çocukların velayeti , çocukların yaşayacakları yer ve bakımları , çocukların hangi sıklıkla hangi eşte konaklayacağı , çocukların maddi ve manevi varlıklarla ilgili sahiplikleri gibi konulardaki ortak kararlarının tescili ve bunun hukuğu ile ilgili resmi bir belgedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolleri her iki tarafı da bağlayıcı anlaşma metinleridir ve karşılıklı uzlaşma ile sonradan yeni bir protokol haline getirilebilir fakat boşanma aşamasında çok iyi düşünülerek adil makul ve hakkaniyetli bir protokol yapılması ve hatta bu protokolün boşanma davalarında deneyimli bir Avukat nezaretinde yapılması önemlidir, çünki protokol mahkeme tarafından incelenmektedir ve adil makul hukuki görünmeyen protokoller mahkeme tarafından reddedilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Düzenlenir ?

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği sayfamıza çok daha detaylı ve örnekleriyle anlatacağımız anlaşmalı boşanma protokolü ile ilgili temel prensipler aşağıdaki gibidir.

Evliliğini anlaşmalı olarak bitirecek eşlerin kişisel bilgileri yani isim soyisim tckimlik numarası resmi ikamet adresleri iletişim bilgileri taraflar kısmında belirtilmelidir. Dava açıldığı gün veya önceki bir tarihte imza altına alınmış olmalıdır. Avukat nezaretinde düzenleniyorsa avukatın bilgileri protokol metninde yer almalıdır. En azından 3 kopya olarak düzenlenmeli tüm sayfaları imza altına alınmalıdır ve Türkçe olarak yazılmış olmalıdır. Avukat nezaretinde düzenleniyorsa avukat sayısı kadar ek kopya düzenlenmeli ve avukatların arşivinde süresiz saklanmalıdır. Eşlerde kalan kopyalar da eşlerin vefat ve veraset miras süreci sonuna kadar saklanmalıdır. Noter kanalı ile yapılıyor ise 1 kopya da noterlik sureti için hazırlanmalıdır.

Bir yıldan kısa süreli evliliklerde Anlaşmalı Boşanma davaları kabul edilmez veya mahkeme insiyatifi ile duruşma tarihi 1 takvim yılı ve 1 günden daha sonraki tarihe verilir, Yani 1 yıldan kısa süreli evliliklerde teorik olarak anlaşmalı boşanma davası açılmaz açılsa da tamamlanamaz.

Anlaşmalı boşanma davalarında çocuklar da yok ise tarafların birbirinden birşey talep etmemesi de sözkonusu olabilir, evliliklerini hiç evlenmemiş birer birey gibi noktalamak isteyen eşler karşılıklı olarak karşı taraftan bir talebi olmadığını belirtmelidir. Bu beyan bağlayıcıdır, boşandıktan bir süre sonra bana şu sözü vermişti tutmadı gibi bir iddaa ile ortaya çıkılması hak kaybına yol açacaktır, Bir tarafın karşı taraftan sonsuza kadar olabilecek bir talebi var ise anlaşmalı boşanma protokolüne yazılmalıdır.

Tarafların boşanma iradelerini kendi kararları ile aldıkları ve boşanma konusunda uzlaşmış oldukları hukuki bir dille yazılmalıdır. Yani her iki tarafın da boşanmayı istedikleri ve bu boşanma protokolü üzerinde uzlaştıklarını kabul ve beyan ettikeri protokol metninde yer almalıdır.

Çocukların velayetleri ile alakalı uzlaştıkları karar da anlaşmalı boşanma protokolünde net ifadeler ile belirlenmelidir, çocukların ortak velayette kalacağı yada bir tarafın velayetinde mi kalacağı belirtilmelidir. Velayet ile miras farklı kavramlardır, velayetinden çıkan çocuk tarafındaki miras hukuğu tamamen bağımsız olarak işlemektedir. Yani velayeti anneye geçen bir çocuğun mirasçılık hakları değişmemektedir. Boşanma protokollerinde miras ile ilgili verilen hükümler veya anlaşmalar hükümsüz kabul edilir, protokol içerisinde bu tip maddeler yazılmamalıdır.

Yalnızca hukuken bağlayıcılığı olan ve vefat ile ilişkili tanımlamalar hukuken yanlış değilse veya başka bir kişinin hak kaybına yol açmıyorsa kabul edilebilir. Örneğin bir eş boşandığı eşine 4 tane daire bıraktığını ve eşinin yeniden evlenmesi durumunda bu evleri iki evladına tescil etmeyi kabul etmesi şartı ile verdiğini protokole yazabilir. Bu yeniden evlenmeye engel koyan bir madde değildir, evlatlarına vermeyi kararlaştırdığı gayrımenkullerin kira gelirlerini anne olarak yeniden evlenene kadar almaları için gösterdiği nezaket olduğunu mahkeme kabul edecektir. Ama benzer şekilde 4 tane daireyi eşe verdikten sonra evlenmesi halinde 4 dairenin hepsini şu çocuğa verip diğer çocuğa vermemesi gibi bir madde hukuki değildir, diğer çocuğun hak kaybı yaratacağından kabul edilmeyecektir.

Ayrıca maddelerde hukuken kabul edilebilir şartlar da verilebilmektedir. Örneğin çocukların 20 yaşına geldiği döneme kadar iştirak nafakasının şu tutarda olması , 20 yaşından sonra şu tutarda olması ve yıllık olarak enflasyon oranında artırılması gibi tanımlamalar yapılabilir ve bağlayıcıdır.

Çocukların velayetinin dışında çocukların nerede yaşayacağı , nerede okuyacağı , çocukların hangi eşte ne zamanlarda kalacağı da evlenme protokolünde belirtilmelidir, daha sonraki dönemde sorunlar çıkmaması için bu nokta özenle düşünülmelidir. Tabi velayet hukuğu bu noktada önemlidir, çocuğun yaşayacağı yer ve benzeri kararlar anne ve baba tarafından çocuk reşit değilken alınabilir, Protokol içerisinde çocuk annesi ile yaşayacaktır dense bile çocuk yetişkin olduktan sonra istediği yerde ve isterse babası ile yaşayabilir, bu protokol altına alınsa dahi çocuk bir kişi olarak değerlendirilir ve kendi iradesine göre davranmakta özgürdür, boşanma protokolü ile çocuğun özgürlüğü kısıtlanamaz. Bu tip maddelere ilgili sonraki dönemde çocuğun itirazı var ise mahkeme kararı ile hükümsüz kılınabilir. Hatta eşler arası anlaşmazlıklar çıktığı durumlarda çocuk velayeti ile alakalı kayyım ataması da yapılabilir.

Çocukların velayeti , görüşme vb konularda daima ve her koşulda çocukların üstün yararı gözetilmesi sözkonusudur. Yani annesine velayeti verilen çocuk annesinin tekrar evlenmesi ile annenin yeni eşi ile sorunlar yaşıyorsa çocuğun tıbbi babası nın kararına bakılmaksızın mahkeme tarafından haklarının korunduğu huzur ve mutluluğunun sağlandığı bir netice kanun zoru ile yaptırılabilir.

İştirak Nafakası önemli bir konudur, velayeti bir taraf alırsa çocukların tüm yaşamsal giderleri ve sorumluluklarını da kabul etmiş olur ve iştirak nafakası yani çocukların giderlerine diğer eşin de maddi olarak katılması talebi olabilir, ve daima olur. Burada hakkaniyetli bir iştirak nafakasının protokole yazılması ve bu bedelin hayatın gerçeklerine ve sonraki dönemlerine uygun olması gerekmektedir. Burada belirlenen iştirak nafakası önce hukuğa sonra hayatın gerçeklerine ve eşlerin gelirlerine uygun olmalıdır. Örneğin ayda 50000 TL geliri olan bir eş çocukların velayetini de alıp , aylık 5000 lira olan eşten aylık 3000 lira iştirak nafakası isteyemez, varsayımsal olarak istese ve protokole de yazılmış olsa dahi mahkeme tarafından oldukça yüksek bir geliri olan kişi kendinden çok daha az kazanan bir kişiden böyle ölçüsüz ve o kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürecek bir iştirak nafakası talep edemez kararı alarak protokolde karşılıklı kabul edilmiş olsa da hükümsüz olarak görebilir.

Buradaki mantık iştirak nafakasına gerçekten ihtiyaç olması , bu nafakanın bir tarafa ceza bir tarafa ödül değil de çocukların yaşam giderlerinin adilce paylaşımını sağlayan bir ortak harcama havuzu oluşturulma beyani olarak değerlendirilmesidir. Bir tarafı fakirleştiren bir tarafı zenginleştiren , bir tarafı zorlayan öbür tarafı lüks içinde yaşatan bir iştirak nafakası hükümsüzdür.

Yoksulluk nafakası da boşanma sonrası eşinin gelirinden yoksun kalacağı için daha düşük şartlarda yaşamak durumunda kalacak olan eşin zaman zaman ve genellikle talep ettiği bir nafakadır. Çocuklar ile ilgili değil, eşin maddi ihtiyaçları için verilmektedir. Eşin yeniden evlenmesi halinde yoksulluk nafakası hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur fakat bu durum da anlaşma içerisinde kaleme alınmalıdır. Yani yoksulluk nafakası verecek olan eş anlaşma protokolüne ayrıldığı eşinin maddi zorluk yaşamaması için sağladığı yoksulluk nafakasını çeşitli şartlara bağlayabilir, bu şartlar hukuken kabul edilebilir adil ve makul şartlar olmalıdır. Genel uygulamada yoksulluk nafakası alacak eşin evlenmemesi , aylık gelirinin belirli bir rakamın altında olması , belirli bir maddi servetin altında maddi varlıkları olması gibi şartlar koyulabilmektedir ve koyulmalıdır. Hatta yoksulluk nafakası için yıllara göre bir plan ve artış yada düşüş koyulabilmektedir. Örneğin ayrıldıktan sonra başka bir şehre taşınıp orada bir ev kuracak belki bir işyeri acacak eşe ayrılığın ilk yılında maddi zorluk yaşatmamak adına aylık 5000 TL yoksulluk nafakası , bunu takip eden yıl için 4000 TL yoksulluk nafakası, bunu takip eden 8 yıl için 3000 TL yoksulluk nafakası ödeneceği , yeniden evlenmesi halinde yoksulluk nafakası verilmeyeceği ve eşin aylık geliri 4000 liranın üstüne çıkması halinde yoksulluk nafakasının 1000 TL olarak verileceği imza altına alınabilir. Nafakanın yıllık artış oranının da protokolde yazılması makul bir seçimdir. Protokolde makul bir artış oranı belirtilmemiş ve enflasyon ile nafaka tutarının satınalma gücü çok düşmüş ise eş nafakanın güncel ekonomik şartlara göre hesaplanması için mahkeme yoluna gidebilir, bunun olmaması için artış oranlarının enflasyon vb bir resmi rakam ile artırılacağı belirlenmelidir.

Tazminat konusu da anlaşmalı boşanmalarda yaşam alanını terk edecek kişiye yada genellikle maddi zorluk yaşamaması ve muhtaç kalmaması ve çocukların yaşam alanlarının kurulması adına genellikle uygun görüşen bir ödemedir. Bu ödeme Maddi ve Manevi olarak iki başlık altında belirlenir. Genel olarak Anlaşmalı Boşanma davası sonucunu takip eden belirli bir sürede ödenmesi veya mahkeme duruşması öncesi ödenmesi gibi net bir şart ile yazılan bu maddede bir eşin ayrıldığı eşe yapacağı maddi ödemeyi belirlemesidir. Örneğin net biçimde eşlerden A diğer eş B ye maddi tazminat olarak 100000 tl tutarı 1 ocak 2020 tarihinden önce banka yolu ile ödeyecektir gibi bir madde ile karşılıklı imza altına alınır. Bu bağlayıcı bir maddedir A kişisi bu tutarı bu tarihten önce ödemez ise protokol hükümlerini yerine getirmemiş sayılır ve anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Maddi tazminatlar taksit veya başka şekillerde de tanımlanabilmektedir. Burada hukukilik , makul ve gerçekçi olma temel kaidedir, Örneğin bir eş uzerinde olan bir arsa bulunuyorsa bu eş diğer eşe maddi tazminat olarak ileriye dönük bir vaat olarak da maddi tazminat vaat edebilir. Örneğin A kişisine ait olan balıkesir ili ayvalık ilçesinde yer alan pafda ada da yer alan arsa üzerine yapılacak 10 daireli apartmandan 1 daireyi eşe 1 er daireyi çocuklara tescil etmek üzere 3 daireyi maddi tazminat olarak en çok 4 yıl içerisinde ödemeyi kabul etmiştir. Gibi bir ifade maddi tazminata hukuki ve geleceğe dönük bağlayıcı bir hüküm getirmektedir. A kişisi bu araziye yapacağı binadan birer daireyi eşine ve çocuklarına tescil etmez ise anlaşma hükmünü yerine getirmediği için hukuki sorumluluğu 4 yıl sonra doğacaktır.

Diğer detay maddeleri de dava yargılama giderleri , avukatlık ücretleri , yetkili mahkemeler gibi genel tanımlamaları kapsamaktadır burada da hangi eşin bunları karşılayacağı veya ortak mı karşınacağı net hukuki bir dil ile yazılmalıdır.

Anlaşma protokolünde karşılıklı talep olmasa da genel olarak yukarıda belirttiğimiz başlıklar net ve hukuki bir biçimde yazılmalıdır. Örneğin Karşılıklı olarak eşlerin birbirlerinden maddi tazminat , manevi tazminat , yoksulluk nafakası , iştirak nafakası ve benzeri bilimum ve bütün başlıklar altında hiçbir maddi ve manevi talebi yoktur veya bu anlama gelecek bir ifadenin yazılması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protkolleri karşılıklı birbirlerine verilen sözlerin tescili olarak da görülmelidir ve hukuki olmak kaydı ile tüm uzlaşılan konular yazılabilir ve yazılmalıdır.

Örneğin A eşine ait olan yazlığın yalnızca diğer eş ve çocukların beraber ve misafirleri olmadan tatil için her yıl 1 ay boyunca kullanılabileceği. Sahibi olunan gayrımenkulün yıkılıp yapıldıktan sonra evlatlara tescil edileceği. Bir eşte bulunan vadeli mevduatın 6 ay sonra gelecek vade faizi ile beraber hesap edilerek yarısının diğer eşe belirli bir tarihte ödeneceği. Çocukların üniversite eğitimi giderlerinin tamamen bir eş tarafından ödeneceği. Evlenene kadar bir eşe ait olan dairenin diğer eş tarafından kira ödenmeden kullanılabileceği. Evlenmesi halinde çocuklar ile ilgili velayetin ortak velayete dönüştürülmesi için dava açılacağı, Çocuklar 15 yaşına geldiklerinde hangi eş ile yaşamak istiyorlarsa karar alınması için mahkemeye gidilmesi, gibi evlilik hayatına dahil veya sonraki dönemi etkileyebilecek tüm maddi manevi ve yaşamsal konular anlaşmalı boşanma protokolüne konu edilebilmektedir. Burada temel kriter hukuki olması , adil ve makul olmasıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü hukuki bir belgedir, hukuki sonuçlar doğurabilmektedir, bu belgeleri hukukçu olmayan kişiler tam ve doğru hazırlayamaz, bu sebeple küçük bir masrafı olsa da büyük dertlerden kurtaracağı için bir avukat nezaretinde ve danışmanlığında yazılması çok daha doğru bir karar olacaktır.

Ayrıca anlaşmalı boşanma protokolünde ne üzerine uzlaşılmış olursa olsun hukuk ve kanunlar , adalet ve sorumluluklar anlaşmalı boşanma protokolünden önce gelmektedir. Çocukların velayetini alan eş çocukları bir şekilde mağdur ediyorsa veya çocukların geleceğini garanti altına almak için kendine eş tarafından verilen maddi varlıkları haksız ve fütursuzca harcıyorsa veya benzeri davranışlar ile eski eşi veya çocukları herhangi bir şekilde mağdur ediyorsa her zaman için hukuk yolu açıktır. Anlaşmalı boşanma protokolüne sığınarak bir eş adaletli olmayan vicdani olmayan veya diğer eşi yada çocukları mağdur eden bir davranışta bulunamaz. Örneğin çocuklarının gelecekte önemli bir maddi mal varlığına sahip olmaları için çok büyük bir arsayı eşine veren ve buraya bina yapılarak çocuklarına 10 ar daire bırakmasını imza altına aldıkları eşinin bu arsayı yok pahasına satmasına dava açarak engel olabilir. Eğer satmışsa satışın iptalini , durdurulmasını veya mağduriyetin tazminini isteyebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sürecinin Özeti :

Eşler evliliklerini sürdürmeme kararını hür irade ve tam bir uzlaşma ile aldıktan sonra tüm uzlaştıkları noktaları anlaşmalı boşanma protokolü ile imza altına alırlar. Bu protokol en az yukarıda belirttiğimiz tüm noktaları açıklamak ve hukuki adil ve makul olacak biçimde Türkçe diliyle birçok kopya olarak hazırlanır ve mahkeme eşler avukatlar noter için birer kopya imza altına alınarak işlemlere başlanabilir.

Daha sonraki adımda eşler dilekçe ile Aile Mahkemesine Anlaşmalı Boşanma Davası açarlar, mahkeme hakimi protokolün en geç ilk duruşmadan makul süre öncesinde yazılı olarak sunulmasını ister ve bekler, duruşmada anlaşmalı boşanma protokolünde hukuk dışılık veya adaletsizlik varsa düzeltilmesi doğru biçimde yazılmasını talep ederek ikinci duruşmayı belirler ve herşey doğru ve hukuki ise ikinci duruşmada Anlaşmalı boşanma tamamlanır, gerekçeli karar ardından evlilik birliği son bulmuş olur.

Dileğimiz tüm evliliklerin ömürler kadar sürmesi ve ailelerin mutluluk içinde yaşamlarına devam etmesidir ama hayatta her güzelliğin bazen bittiği ve bazen de imkansızlıklar sonucunda bitmek durumunda olduğu noktalar karşımıza da gelmektedir. Bu yazıyı okuyan kişilerin eşlerinin ve çocukları için en iyi kararı en uzun süre düşünerek tartışarak vereceklerini ümit ediyoruz.

Aşağıda sizlere Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği metnini sunuyoruz, dilerseniz metni kopyalayarak bilgisayarınızda düzenleyebilir isterseniz word veya pdf formatında hazır dilekçeyi alarak kendi davanız ile ilgili açıklamalar ve istemlerinizi yazarak en az 3 kopya olacak şekilde düzenlemeniz ve ikamet adresinizin bağlı olduğu Aile mahkemesi yoksa Asliye Hukuk mahkemesine eşiniz ile beraber şahsen müracat etmeniz gerekmektedir. Örnek dilekçemizde şiddetli geçimsizlik sebebi ile anlaşmalı boşanma kararı alan bir çift in Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği bilginize sunulmuştur, kendi dilekçenizde kendi boşanma gerekçenizi anlaşılır, kısa ve hukuki bir biçimde yazınız. Dava dilekçeleri kısa açık anlaşılır ve hukuki bir dil ile yazılmalıdır, Mahkeme hakimi duruşmada zaten tüm konuları taraflara soracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği


		........................... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE	DAVACI : (İSİM VE SOYİSMİNİZİ YAZINIZ)
	
	DAVACI TC Kimlik No : (TC KİMLİK NUMARANIZI YAZINIZ)

	DAVACI İkamet Adresi : (İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ)

	DAVALI : (BOŞANMAK İSTEDİĞİNİZ EŞİNİZİN ADINI SOYADINI YAZINIZ)
	
	DAVALI TC Kimlik No : (EŞİNİZİN TC KİMLİK NUMARASINI YAZINIZ)

	DAVALI İkamet Adresi : (EŞİNİZİN İKAMET ADRESİNİ YAZINIZ)

	
	DAVA KONUSU : Anlaşmalı Boşanma Davası


	AÇIKLAMALAR: 

	1- Davalı (EŞİNİZİN ADINI YAZINIZ) ile ..../...../......... tarihinden beri evliyiz. Evliliğimizden reşit olmayan  .............................. TCNO ve reşit olan ........................ TCNO isimli iki evladımız bulunmaktadır.

	2- Evliliğimizde son 2 yıl içerisinde şiddetli geçimsizlik yaşamaktayız , çabalarımıza rağmen evliliğimizi sürdürmemizin mümkün olmadığı kanaatine varmış durumdayız. Karşılıklı tartışma ve sürtüşmelerimizin bize ve çocuklarımıza daha büyük psikolojik zararlar vermemesi adına evliliğimizin anlaşmalı boşanma ile sonlandırılmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz.

	3- Davalı eşim .................................... de anlaşmalı olarak boşanmayı kabul etmektedir. ..../......./........... tarihinde karşılıklı bir protokol yapılarak maddi konularda ve velayet konularında anlaşmaya varmış durumdayız. Bahsi geçen protokol dilekçemiz ekinde tarafınıza saygı ile sunulmuştur. 

	Yukarıda belirttiğim sebepler ile mahkemenize başvurarak anlaşmalı boşanma kararımızın alınmasını talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.


	SONUÇ VE İSTEM : 

	Davalı Eşim .............................'de boşanmayı kabul ettiğinden , ...../....../........ tarihli protokol göz önünde bulundurularak anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilmesini ve duruşma gününün taraflarımıza bildirilmesini sagılarımla arz ve talep ederim.
	
Ek: 								Tarih : 
Anlaşmalı Boşanma Protokolü 				Davacı : 
								İsim Soyisim
								İmza

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği için tıklayınız.

Scroll to Top