Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği (Avukatsız)

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, kısaca tarafların birbirleri ile her konuda anlaştıkları (çocuk, mal paylaşımı vs.) her noktada mutabık olduğu boşanma durumudur. Tabi ki bu noktada tarafların belirli şartları bulunmaktadır. En önemli şartı ise evlilik tarihinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanununa göre aileyi koruyucu şekilde tavır alarak 1 seneden az süren evliliklerin anlaşmalı olarak son bulması uygun bulunmamıştır. Tabi ki boşanmak isteyen kişiler için anlaşmalı olmasa da çekişmeli boşanma davası açılarak boşanma işleme alınabilir.

Çelişmeli (Anlaşmasız) boşanmaya ilişkin “Boşanma Davası Dilekçe Örneği” sayfamıza göz atabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar her konuda anlaşmış olması gerekmektedir. Bir noktada fikir ayrılığı yaşanması durumunda mahkeme anlaşmalı olarak değil çekişmeli olarak davasına devam edecektir. Bu durumu kısaca açıklamak gerekirse eşlerin her konuda anlaşmaya varmış fakat sonrasında yazılı olarak beyan edilen bu durumdan vazgeçmiş olması ve velayet, nafaka gibi durumlarda anlaşmazlık yaşanması vb. olarak özetlenebilir.

Eşlerin dava tarihinde mahkeme salonunda bulunması gerekmektedir. Mahkeme nezdinde eşler, boşanmak istediklerini ve her konuda mutabık olduklarını beyan etmelidir. Bu sayede hâkim tarafların birbirlerinden ayrılmak istediklerine kanaat getirerek boşanma davasını sonuçlandıracaktır.

Bir diğer şart ise mali açıdan, çocuk varsa çocukların durumu konusunda tarafların hem fikir olmaları gerekmektedir.

Boşanma esnasında taraflar her noktada anlaşmış ise anlaşmalı boşanma protokolü düzenleyebilir. Tarafların bu bilgileri protokol hazırlamadan hakim önünde de söyleme hakkı bulunmaktadır. Hakim belirtilen bu hususları zapta geçirip taraflara imzalatarak, boşanmanın gerçekleşmesi için onay verilecektir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

1. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması

2. Eşlerin boşanmak için birlikte başvurmaları veya bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi

3. Hâkimin tarafları anlaşmalı boşanma davasında bizzat dinlemesi 

4. Hâkimin tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin yaptıkları düzenlemeyi uygun bulması

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eşler irade beyanlarını ortaya koyarak açıkça anlaşarak boşanmak istedikleri takdirde boşanma davası süreci de o denli kısalacaktır. Burada önemli olan boşanma protokolünün tarafların ortak iradesiyle hazırlanması, her madde üzerinde uzlaşmanın sağlanmış olmasıdır. Bu hususlarda bir sorun olmadığı takdirde dosya yoğunluğu az olan bir yer mahkemesinde dava açılarak yakın bir tarihe gün alınarak tek celsede tarafların boşanması sağlanabilir. Boşanma kararı verildikten sonra gerekçeli kararın taraflara tebliği sağlanır ve nihayet kesinleşme ile nüfus kayıtlarına boşanma kararı işlenecektir.

Sonuç olarak anlaşmalı boşanma davasını 7 gün ile 45 gün arasında mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak tamamen sonuçlandırmak mümkündür. Tabi ki bu durum ancak bir avukat eliyle mümkündür. Avukat tarafından açılmayan davalarda süreç uzayabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma dilekçesi ve davanın açılması için avukat tutulması zorunlu değildir. Müşterek çocuk ve ortak malvarlığı bulunması hallerinde, hak kaybı yaşanmaması için avukattan yardım almak tarafların lehine olacaktır.

Ücret konusu da avukat varlığı halinde söz konusu olacaktır. Boşanma avukatının belirleyeceği boşanma dilekçesi ücretinin ne kadar olacağı hususunda avukatlık asgari ücret tarifesi bir yol gösterebilecektir. Resmi gazetede yayımlanan, 24 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari olarak belirlenen dilekçe yazım ücreti 825 TL’dir. Ancak belirtmek gerekmektedir ki her avukat boşanma dilekçesi ücretini kendi prensiplerine göre belirleyebilmektedir.

Daha detaylı bilgi için Türkiye Barolar Birliğinin 2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi adlı duyursuna göz atabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ödenir mi?

Anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanmanın maddi ve manevi tüm sonuçlarında anlaşması üzerine imzalanan bir protokoldür. Tarafların nafaka ödeneceği yönünde anlaşmasının bulunması halinde anlaşmalı boşanma davasında nafaka ödenir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma protokolünün kanunda belirlenmiş bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Boşanma protokolünün geçerlilik kazanabilmesi için hakim tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Dilekçesi Nereye Verilir?

Anlaşmalı boşanma protokolü ve dilekçesi davanın açılacağı yerdeki Aile Mahkemesine verilir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde dilekçenin verileceği yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

       ......... NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


TARAF   : Ad Soyad (T.C. Kimlik No: .......)

ADRES   :

TARAF   : Ad Soyad (T.C. Kimlik No: .......)

ADRES   :

KONU    : Anlaşmalı boşanma protokolünün Sayın Mahkemeye sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:
Taraflar, .../.../..... tarihinden bu yana evli olup bu evlilikten ........ ve ........ adında iki müşterek çocukları vardır. Taraflar, mahkeme huzuruna sunulan bu protokolle evlilik birliğinin sona ereceğini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir:

VELAYET VE KİŞİSEL MÜNASEBET
Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları ........ ve ........’nin velayetini anne .......... alacaktır.
Müşterek çocukların davalı baba .......... ile şahsi ilişki kurulacağı günler bu bölümde yazılmalıdır.

NAFAKA VE TAZMİNAT

İŞTİRAK NAFAKASI
Baba ........., çocukların gelişimi için gereken giderler hususunda her bir çocuk için anneye her ay ..... TL olmak üzere iki çocuk için toplam ........ TL iştirak nafakası ödeyecektir.

YOKSULLUK NAFAKASI
Taraflar aralarında kurulu bulunan evlilik birlikteliğinin sona ermesi ile birlikte, davalı ........, davacı ........’e her ay ..... TL yoksulluk nafakası ödeyecektir.

TAZMİNAT
Davalı ......... evlilik birliğinde kendisinden kaynaklı yaşanan olaylar nedeniyle davacı .........’e ..... TL maddi tazminat, ..... TL manevi tazminat ödeyecektir.

MAL PAYLAŞIMI
Evlilik birliği içerisinde elde edilmiş ......... ili, ........ ilçesi, ...... mevkii, ...... ada, ...... parsel numaralı taşınmaz; davacı kadın ......... adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları ............ tarafından alınacaktır.

YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ
Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM 
Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece anlaşmalı boşanma protokolünün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi arz ve talep olunur.

                             .../.../.....
TARAF                              TARAF
Ad SOYAD                           Ad SOYAD
İmza                               İmza

EK:
1) Tarafların nüfus kayıt örneği

Aşağıdaki bağlantılardan boşanmaya ilişkin diğer yazılarımıza ulaşabilirsiniz:

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Velayet Davası Dilekçesi

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Scroll to Top