Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Hafriyat İzin Dilekçesi

Hafriyat İzin Dilekçesi

Hafriyat Nedir, Nasıl Yapılır?

Hafriyat, genel anlamı ile bir alanda yapılan tüm kazı çalışmalarını ve bu kazılar sonucu ortaya çıkan malzemenin, molozun kaldırılmasını ve uygun alanlara nakliye edilerek boşaltılması işlemini kapsar. Hafriyat işlemleri doğrultusunda gerçekleştirilecek kazı çalışmaları; temel kazılarını, çukur, hendek ve kanal kazılarını, yıkım işlemlerini içermektedir.

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, belirlenen alanlar dışında yol kenarlarına, dere yataklarına, ormanlık alanlara, denizlere, göllere, akarsulara dökülmesi çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu kapsamda hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanabilmesi için öncelikle hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım veya bertaraf tesislerinin kurulması/kurdurulması gerekmektedir.

Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” almakla yükümlüdürler.

“Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” belediye başkanlığı tarafından 2 yıl süreli olarak verilmektedir. Söz konusu belgenin alınabilmesi için hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyacak kamyonların damperlerinin sarı renkte (ral kodu 1028) olması ve damperlerin yanlarında “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Aracı” ve plaka yazıyor olması gerekmektedir.

Ayrıca, 09.08.2007 tarih ve 2007/8-8 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda İstanbul plakalı ve İstanbul dahilinde çalışacak İstanbul plakalı olmayan, lift sistemine sahip hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyacak kamyonlara “Araç Takip Sistemi” zorunluluğu getirilmesine karar verilmiş olup kamyon sahiplerinin Atık Yönetimi Otomasyon Projesine uyumlu araç takip kitini araçlarına taktırmaları gerekmektedir.

Hafriyat İzni Nasıl Alınır?

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını ne şekilde taşıyacaklarını ve nereye depolayacaklarını belgelendirmekle yükümlüdürler.  Söz konusu atık üreticileri, “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi”, “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” ve hologramı atığın üretildiği ilçe belediye başkanlıklarına müracaat ederek almak ve ürettiği atığı belediye başkanlığından izinli döküm alanlarında bertaraf etmek zorundadırlar.

Hafriyat Taşıma İzin Dilekçesi

         ............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
         İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


   .......... ili, ......... ilçesi, ........... Mahallesi, ..... ada, ..... parsel numaralı taşınmazda ruhsatlı inşaata başlanacağından ..... m³ hafriyat için taşıma ve kabul belgesi düzenlenmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederim. 


                              Tarih
                             Ad Soyad

Adres     :
T.C. Kimlik No:
Cep Tel    : 

Hafriyat Taşıyıcı
  İmza / Kaşe

Araç Plakası  |  Araç Sahibi
 ..........     ...........

Ek:
1) Yapı ruhsatı sureti

Yararlanılan Kaynaklar:

 1. Çevre Koruma Müdürlüğü. Hafriyat Belgeleri.
Dilekçe Örneği
error: