Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi boşanma davası sonucunda Mahkeme tarafından uygun görülen yoksulluk nafakasının düşürülmesi isteminin sunulması için gerekli olan dilekçedir.

Burada düşürülme kelimesi maddi değer olarak düşürülmeyi ifade etmektedir, Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi ve Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması birbirinden farklı durumlardır. Nafakanın düşürülmesi nafaka tutarının daha düşük bir rakam olarak takdir edilmesi anlamına gelir, Nafakanın kaldırılması ise nafakanın artık ödenmemesi anlamına gelir. Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi ile yoksulluk nafakasının kaldırılması birbiri ile farklı konulardır.

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebine bu yazılmızda yer veriyoruz , Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması talebi ile ilgili yazımız yakın dönemde bilgilerinize sunulacaktır. Fakat bu yazıda yazılan tüm ifadeler yoksulluk nafakasının kaldırılması istemi için de son derece aydınlatıcıdır.

Bu yazıda sizin ile paylaşacağımız Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi üzerinde birkaç değişiklik yaparak Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebi dilekçesi olarak da müracatınızda kullanmanız mümkündür. İsteminizi doğru biçimde ifade ettiğiniz tüm nafaka talepleriniz için paylaşacağımız dilekçe örneği yeterlidir.

Yoksulluk Nafakası Nedir ?

Yoksulluk nafakası evliliğin Mahkeme kararı ile bitirilmesi halinde Mahkeme tarafından belirlenen bir nafaka çeşididir.

Evliliğin bitmesi halinde yoksulluğa düşecek , yaşam standardı düşecek olan eşe diğer eş tarafından ödenmesi gereken bir nafaka çeşididir.

Yoksulluk nafakasının belirlenmesinde mahkeme yalnızca kişilerin gelir durumlarına ve yaşam şartlarına bakmamaktadır. Gayrıahlaki durum neticesinde boşanma, kötü davranışlar sebebi ile bir eşin mağduriyeti , şiddet, alkol uyuşturucu bağımlılığı , evlilik sürecinde sorumluluklarını ve eş olarak vazifelerini yerine getirmeme gibi sebepler ile evlilik birliğinin bozulması durumunda tavır davranış ve hareketleri ile karşı tarafı mağdur eden eşin yoksulluk nafakası talebi Mahkeme tarafından makul görülmeyebilir.

Yani yoksulluk nafakası yalnızca maddi durum değil , boşanmayı isteyen taraf ,anlaşmalı veya sürtüşmeli bir boşanma süreci geçiyor olması , boşanma gerekçesi de dikkate alınarak Mahkemece belirlenmektedir.

Her boşanma davası sonucunda yoksulluk nafakası bağlanması gibi bir durum sözkonusu değildir.

Yoksulluk nafakası bir tarafın , her iki tarafın talebi yada Mahkemenin resen belirlemesi ile Mahkeme tarafından belirlenmektedir.

Yoksulluk Nafakası Nasıl Belirlenir ?

Yoksulluk nafakası her iki eşin gelir ve gider durumlarına ve yaşam şartlarına bakılarak Mahkeme tarafından belirlenir. Bir eş yüksek gelire sahip diğer eş çalışmıyor ise evlilik sürecinde bir eşin geliri ile yaşamlarını sürdürmeleri doğal ve anlaşılabilir bir durumdur.

Boşanmaları halinde geliri yüksek olan eşin yoksul duruma düşmemesi için boşanmış olduğu eşe yaptığı maddi yardım yoksulluk nafakası adını almaktadır.

Yoksulluk nafakası Mahkeme tarafından belirlenir ve mahkeme kararı ile her iki eşe de tebliğ edilir.

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi
Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi

Yoksulluk Nafakası nasıl ödenir ?

Yoksulluk nafakası nafaka ödeyecek olan eş tarafından nafaka alacak olan eşe mahkemenin belirleyeceği yöntem ile ödenir. Burada sonradan sürtüşme yaşanmaması adına en çok tercih edilen yöntem banka hesabına havale eft yöntemi ile gönderilmesidir.

Ayrıca nafaka olarak bir gayrımenkulün kirası , bankaya yatırılan mevduatın faizi , bir şirketten bağlanabilecek huzur hakkı gibi kararlar da verilebilmektedir. Burada temel prensip maddi durumu yüksek olan eşin evlilik bittikten sonra diğer eşe maddi olarak zor duruma düşmemesi için yaptığı yardımdır.

Nafaka Tutarının güncellenmesi nasıl yapılmaktadır ?

Nafaka tutarı Mahkeme tarafından belirlenirken genel olarak enflasyon karşısında düşmemesi veya aşırı değerlenmemesi için belirli bir resmi rakam oranında artırılacağı gibi karar verilmesi makul görülmektedir.

Yıllık resmi kira artış oranı üst sınırı , TÜFE , TEFE , TÜFE – TEFE ortalaması , Tuik resmi yıllık enflasyon oranı gibi bir gerçekçi belirleyici ile nafakanın yıllık olarak artırılması belirlenebilir , makul ve adil bir değerleme biçimidir.

Ayrıca yoksulluk nafakası nadiren de olsa döviz cinsinden de belirlenebilmektedir.

Yoksulluk nafakası genellikle Mahkeme tarafından Türk Lirası biçiminde belirlenmektedir, bir yada iki tarafın talebi veya rızası ile diğer seçenekler gündeme gelebilmektedir.

İnsanların talepleri hayal güçleri ile sınırlıdır diye düşünmek makuldür fakat tüm takdir hakki Mahkeme Hakimliğince verilmektedir.

Nafaka takdirinde genel prensip nasıl anlaşılmalıdır ?

Nafaka takdiri Mahkemededir ve mahkeme nafakayı belirlerken temel olarak yaşam kalitesinin mümkün olduğunca korunmasını temin edecek bir karar almaktadır, yasalar da bunu şart koşmaktadır.

Yani evliliğin maddi tarafını üstlenen eşin evlilik birliği noktalandıktan sonra eşine hiçbir maddi destekte bulunmaması bu durum ve yeni koşullara hazırlığı olmayacak eşi çok zor durumda bırakabilir, bu sebeple ayrılık sonrası bir eşin mağdur durumda kalmaması için yoksulluk nafakası bir önlem olarak Mahkemelerce takdir edilmektedir.

Yoksulluk nafakasında değişiklik yapılabilirmi ?

Genel olarak basit gerekçeler Mahkemelerce makul gözükmez fakat gerçeklik payı olan ve gerçek gerekçeler ile yoksulluk nafakasında değişiklik yapılabilir.

Makul olmayan gerekçelere örnek vermek gerekirse nafaka vermeyi istememek başta gelmektedir. Evet dünya üzerinde genellikle kimse kimseye aslında nafaka vermek istemez ama ayrılınan eski eşin yaşamsal giderlerini karşılaması için yapılan ve Mahkemece takdir edilen nafakayı vermek istemiyor olsanız dahi Mahkeme eski eşinizin mağdur olmaması için aldığı bu önlemi gerekli olduğu için almıştır ve tarafsız olarak gözlemlendiğinde doğru bir karardır.

Makul olan gerekçeler ise eşlerin hayatlarındaki , maddi durumlarındaki ve genel ekonomik hayattaki gelişmeler olarak düşünülmelidir. Örneğin nafaka ödenen eşin tekrar evlenmesi nafakanın kaldırılması konusunda önemli bir gelişmedir.

Başka bir nokta ise nafaka ödenen eski eşin maddi durumunda yada kazancında yaşanan kayda değer artış da yoksulluk nafakasının kaldırılması veya yeniden takdir edilmesi için bir gerekçe olarak mahkemeye sunulabilir.

Ayrıca nafaka ödeyen eşin maddi olarak zorluk içine girmesi de nafakanın yeniden takdir edilmesine müracat hakkı da doğurmaktadır.

Hayat akıp giderken maddi durumu iyi olan eş nafaka ödeyebilir durum dışına da çıkabilir, nafaka ödeyen eşin maddi durumu kötü bir duruma doğru değişiklik gösterip nafaka alan eş yeni bir iş bulup yada iş kurup maddi olarak çok daha iyi bir hale gelebilir. Bu durumda da maddi durumu çok daha kötü olan eşin maddi durumu daha iyi olan eşe nafaka ödemesi de Mahkemeler tarafından gerekçe olarak kabul edilebilmektedir.

Nafaka yaşamın maddi giderleri için bir eşin diğerine yardım etmesi ile sınırlı olarak düşünülmelidir, Nafaka bir ceza yada intikam aracı değildir.

Genel hukuk prensibinde de nafaka bir tarafı ezecek yada fakirleştirecek bir tarafı yüceltip zenginleştirecek bir araç değildir. Nafaka hayatın maddi giderleri karşısında yeni yani evlilik birliğinin bitmesi durumunda bir eşin maddi zorluk çekmemesi için belirli koşullara bağlı olan bir maddi destektir.

Yoksulluk Nafakası Takdir Edilmeyen durumlar nelerdir ?

Yoksulluk nafakası gayrı ahlaki tutumları veya eşe karşı ağır kabahatleri mahkeme tarafından belirlenen ve bu gerekçeler ile boşanmalarına takdir edilen eşler arasında sözkonusu genellikle olmaz. Yani aldatılması gerekçesi ile boşanan bir eşin bir de nafaka öder durumda bulunması genellikle görülen bir durum değildir.

Ayrıca boşanma sonrası kendi maddi imkanları ile rahatlıkla geçimini sağlayabilecek eşe yoksulluk nafakası bağlanmasına genellikle hüküm edilmez. Yani çalışan ve kendi yaşamasal giderlerini karşılayabilecek olacak kişinin yoksulluk nafakası talebi adil ve makul biçimde incelendiğinde gerçekçi olmadığı için genellikle Mahkeme tarafından uygun görülmez.

Ayrıca çalışıyor olmasa dahi kira gelirleri , ticari gelirler, huzur hakkı vb gelirler, faiz gelirleri vb tüm maddi gelirler de nafaka takdirinde dikkate alınmaktadır. Yani çalışmayan kişi nafaka isteyebilir mantığı tamamen yanlıştır. Nafaka takdirinde her iki tarafın da tüm maddi varlıkları ve aylık yıllık dönemlik gelirleri dikkate alınmaktadır.

Ayrıca halihazırda iyi bir gelir ile bir işte çalışırken nafakaya gerekçe olması adına işsiz gözükmek için çalıştığı işyerinden istifa eden kişiler olabilmektedir. Kendi rızası ile uzun süredir çalıştığı işyerinden mahkeme süreci yada kısa zaman çerçevesi içinde istifa ederek ayrılan kişinin niyeti soru işaretleri barındırdığı için yoksulluk nafakası talebi genellikle makul bulunmaz. Bir başka deyişle iş akdini kendi rızası ile sonlandıran kişilerin nafaka takdir yada mahkeme sürecinde yoksulluk nafakası talepleri yüksek oranda makul karşılanmamaktadır.

Ayrılan eş yeniden evlenmesi halinde yoksulluk nafakası kaldırılır. Ayrıca özellikle son yıllarda gönül ilişkisi olan kişiyle müşterek yaşam sürdürmesi halinde de yoksulluk nafakasının kaldırıldığı sıklıkla gözlemlenmektedir.

Yoksulluk Nafakasının ödemesinin yapılmaması halinde hangi durumlar gelişir ?

Mahkeme tarafından takdir edilmiş yoksulluk nafakasının belirlenen aralıkla belirlenen tutar olarak ödenmesi zorunludur, aksi takdirde dava açma ve dava sonucunda icraya gitme hakkı doğurur.

Yalnızca nafaka ödenmesi mücbir sebepler ile yapılamamış ve müçbir sebep ortadan kalktığında nafaka borcu yerine getirilmişse nafaka ödeyen eşin kabahati herhangi bir yaptırıma takdir görmez.

Yoksulluk nafakasında değişiklik veya kaldırılmasını kimler isteyebilir ?

Yoksulluk nafakası üzerinde değişiklik veya kaldırılmasını her iki taraf da isteyebilir ayrıca nafaka ödeyen yada alan kişinin herhangi bir şekilde kişisel takdir hakkı yoksa yani rahatsızlık veya herhangi bir sebep ile bir vasi yada kayyum ataması yapılmışsa o kişinin nafaka ile ilgili istem hakkı vasi yada kayyum tarafından da uygulanabilir. Burada bir kanunu engel yoktur , yani nafakanın tarafları veya bu kişileri yasal olarak temsil eden kişiler yoksulluk nafakasının düşürülmesi yükseltilmesi veya kaldırılması için müracaatta bulunabilir.

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Nereye sunulmalıdır ?

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi talep edecek kişi tarafından ikametinin bağlı bulunduğu Aile Mahkemesine yapılmalıdır. Farklı şehirlerde ikamet ediliyor olması önemli değildir. Başvuru yapacak kişi kendi ikametinin bulunduğu bölgenin bağlı olduğu adliyedeki Aile Mahkemesine şahsen müracat etmelidir.

Vekaleten başvuruda Avukat olan bir kişiye hukuk vekaleti verilmiş ise Avukatınız tarafından da müracat yapılabilmektedir.

Yoksulluk nafakasının düşürülmesi talebinde makul bir gerekçe sunulması zorunludur, bu gerekçeler yukarıda belirttiğimiz açıklamalara uygun makul ve gerçek gerekçeler olmalıdır.

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi yapıldıktan sonra mahkeme belirli bir duruşma tarihi atadıktan sonra tarafları dinleyerek , delilleri ve belgeleri inceleyerek yoksulluk nafakasının düşürülmesi talebini değerlendirecek ve bir karara varacaktır.

Müracat sonrası nafaka ne şekilde ödenmelidir ?

Mahkeme tarafından yoksulluk nafakası ile ilgili yeni bir değer takdir edilmeden veya yoksulluk nafakası kaldırılmadan yoksulluk nafakası verme zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır. Bu sebeple Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi ile müracat etseniz dahi Mahkeme Kararı kesinleşme şerhi gelmeden nafaka verme yükümlülüğünün yerine getiririlmemesi hukuken kusur olmaya devam etmektedir.

Yani mahkemeye müracat edildikten sonra mahkeme karar verene kadar eski durum ne ise aynı nafaka ödemesi yapılması zorunlu olmaya devam edecektir.

Örneğin eski eşiniz yeniden evlense dahi nafaka ödemenizi yapmaya devam etmeniz gerekmektedir. Mahkemeye müracat ettikten sonra mahkeme yoksulluk nafakasının kaldırılmasına takdir edene kadat nafaka ödeme yükümlülüğünüz vardır.

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Nasıl Yapılır ?

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi yapılması için Aile Mahkemesine Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi ile şahsen veya avukatınız tarafından başvuru yapılması ile yapılmaktadır.

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Avukatınız var ise en makul dilekçe ile müracat yapacaktır, Avukatınıza talebinizin gerekçesini tüm gerçekliği ile izah ederek tüm bilgileri sağlamanız halinde hukuki süreç çok daha sağlıklı takip edilebilecektir.

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi Resmi bir hukuk dilekçesidir, aşağıda sunacağımız Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçe örneği ne benzer bir dilekçe müracatınız için yeterlidir.

Mahkemelere sunulacak dilekçeler hukuk dilekçeleridir ve Türkçe dili ile yazılmalıdır, Türk dilbilgisi kurallarına ve dilekçe yazımı kurallarına uyulması gerekmtekdir. Dilekçe Nasıl Yazılır isimli yazımız dilekçe yazımı hakkında temel bilgileri sizlere sağlayacaktır.

Müracat edilecek Aile Mahkemesi Makamına hitaben yazılmalıdır, Dilekçe konusu olarak “Yoksulluk Nafakasının düşürülmesi istemimizin sunulmasından ibarettir.” gibi bir açıklama yeterlidir. Dilekçe konusu müracatın ne maksatla yapıldığının bir cümle ile ifade edilmesidir.

Açıklamalar kısmında birinci paragrafta boşanma ile ilgili hukuki detay verilmelidir. Boşanma davası esas ve karar numarasının sağlanması yeterlidir, mahkeme hakimliği boşanma davası kararını ve dava dosyasını inceleyecektir.

Daha sonra boşanma davası kararında hüküm verilen yoksulluk nafaka tutarına ve artış yapılmışsa bu bilgilere yer verilerek güncel nafaka tutarı açık biçimde izah edilmelidir.

Sonraki paragrafta ise yoksulluk nafakasının neden yüksek olduğu ve neden düşürülmesi gerektiği izah edilmelidir.

Deliller başlığında hukuken delil olabilecek delil niteliğindeki belgeler liste olarak sunulmalıdır, delil yok ise yazılmasına gerek yoktur.

Sonuç ve istem paragrafı ise mahkemeden yapılacak talebin açık bir dil ve saygılı ifadeler ile sunulmasıdır.

Yoksulluk Nafakasının Düşürülmesi Talebi Dilekçesi		Türkiye Cumhuriyeti .............................. Aile Mahkemesi Hakimliğine


DAVACI : (İSMİNİZ SOYİSMİNİZ TCKİMLİK NUMARANIZ VE İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ.)


DAVALI : (BOŞANMIŞ OLDUĞUNUZ VE NAFAKA ÖDEDİĞİNİZ ESKİ EŞİNİZİN ADI SOYADI TCKİMLİK NUMARASI VE İKAMET ADRESİNİ YAZINIZ.) 


DAVA KONUSU : Yoksulluk Nafakasının düşürülmesi istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1- Davalı ile evliliğimiz TC .......................... Aile Mahkemesi .......... / ............ Esas Numarası ............../......... Karar Numarası takdiri ile sona erdirilmiş ve boşanmamıza karar verilmiştir.

2- Mahkeme kararı uyarınca tarafıma davalı lehine aylık .............. Türk Lirası yoksulluk nafakası vermeme hüküm verilmiştir. Yıllık artışları da tarafımca uygulanarak ilgili yoksulluk nafakası her ay vaktinde ödenmektedir.

3- Geçen ........... Yıl ....... Aylık dönemde davalının maddi durumunda olumlu yönde çok önemli gelişmeler olmuştur. SGK güvenceli bir işte yönetici olarak çalışmaktadır ve kendi imkanları ile bir konut ve otomobil satınmıştır. Gelişen süreçte davalının sosyal güvencesi bulunan bir iş sahibi olduğu , maddi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabildiği ve maddi tasarruflarda bulunabildiği gözlemlenmektedir.

4- Benim maddi durumum aynı dönem içerisinde olumsuz yönde gelişmişir. Halen kira ödemesi yaptığım bir konutta ikamet etmekteyim , motorlu araç sahibi değilim ve daha mütavazı bir maaş ile  çalışmaktayım. 

5- Davalının herhangi bir yoksulluk durumu olmadığı gibi herhangi bir maddi yardıma da ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca maddi durumu daha kötü olan kişinin maddi durumu daha iyi olan kişiye yoksulluk nafakası ödemesi yapması da makul değildir.

6- Yukarıda açıkladığım gerekçeler ile Sayın Mahkemenize müracat ederek Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması veya düşürülmesi istemimi sunma zaruretim hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : 
	Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenler ve Sayın Mahkemenizce resen takdir edilecek nedenler ile davalının yoksulluk durumu olmaması ve yoksulluk nafakası almasına makul bir gerekçe bulunmaması sebebi ile ;
	Yukarıda belirtmiş olduğum mahkeme kararı ile takdir olunan yoksulluk nafakasının kaldırılması veya düşürüşmesine karar verilmesi ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesi ni saygılarım ile arz ve talep ederim.	
								Tarih : 
								İsim Soyisim: 
								İmza :  

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kurumsal Web Sitesi üzerinde bulunan Adliyeler Sayfası. Bu sayfa üzerinden tüm Adliye Bilgilerini bulabilir ve Şahsen müracat yapabilirsiniz. https://www.adalet.gov.tr/Birimler/ACM


Nafakaya İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top