Yüz Yüze Eğitim Başvuru Dilekçesi

Yüz Yüze Eğitim Başvuru Dilekçesi öğrencinin yüz yüze eğitime katılma talebinin sunulmasını ifade eden dilekçedir. Öğrenci yetişkin değilse yani ilk orta lise öğrencisi ise velisi yada vasisi tarafından, üniversite öğrencisi veya yetişkin ise kendisi tarafından sunulabilir.

Yüz Yüze eğitim aslında eğitimin kendisini tanımlamaktadır, Türk Eğitim sistemi ilk orta lise ve akademik seviyede temel olarak örgün öğretim biçiminde yapılmaktadır. Yani eğitim kurumu devlet yada özel sektör tarafından kurulur bir yada birkaç binadan oluşan eğitim kurumu sunulacak derslere uygun donanım ve derslikler ile inşa edilir. Öğretmenler eğitim kurumu binasındaki dersliklerde öğrencilere ders verirler.

Uzaktan Eğitim Öğretim modelinde fiziki bir bina içerisindeki derslikler modeli yerine Öğretmen ile öğrenci teknik imkanlar yani teknolojinin sağladığı iletişim tekniklerini kullanarak biraraya gelirler.

Yüz Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim Farkları

Yüzyüze eğitimde fiziki bir alan yani derslik ve eğitim kurumu yapısı çatısı altında öğretmen ve öğrenci biraraya gelir , karşılıklı iletişim halinde ders görürler.

Uzaktan Eğitimde ise öğrenci ve öğretmen fiziken biraraya gelmez, canlı ders teknolojileri ile canlı olarak elektronik ortamda biraraya gelerek ders işleyebilirler.

Ayrıca Açıköğretim gibi eğitim türlerinin tamamı Uzaktan Eğitim kapsamına girmektedir. Yani Uzaktan Eğitimde canlı ders temel şart değildir. Birçok uzaktan eğitim türünde elektronik ortamda hazırlanan kitaplar, uygulamalar , ders videoları , sesli eğitimler gibi çokluortam öğreleri kullanarak öğrencinin diledikleri zaman ve yerde eğitimlerini kendi imkanları ile almaları amaçlanır.

Yüz Yüze Eğitim Başvuru Dilekçesi
Yüz Yüze Eğitim Başvuru Dilekçesi

Yüz Yüze Eğitime neden ara verildi ?

Tüm dünyayayı etkileyen ve ülkemizde de çok büyük vefat ve hasta sayılarına ulaşan Covid19 pandemisi sebebi ile toplum sağlığını korumak ve bulaşım oranını düşürmek, toplum hareketliliğini azaltmak ve izolasyonu artırmak adına Devletimiz tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitim modeline geçmesine karar verdi.

Tam teşekküllü bir ön hazırlık fırsatı da bulunmadan çok hızlı gelişen bu duruma Milli Eğitim Bakanlığı , Yüksek Öğretim Kurumu , Üniversiteler ve Özel Eğitim Kurumları son derece başarılı şekilde adapte oldu ve bu kadar kısa sürede oldukça başarılı bir uzaktan eğitim modeli gerçekleştirilebildi.

Çok Sayıda TV kanalı ve eğitim kurumlarının geliştirdiği çözümler ile Eğitim ordumuzun da çok büyük özverisi ve gayreti ile Yüz Yüze Eğitime ara verilen bu dönemde gelecek neslimizin eğitim niteliğini yüksek tutmak için insanüstü bir çaba sarfedildi.

Bu noktada tüm eğitim dünyasına şükranlarımızı sunmamız gerekmektedir.

Yüz Yüze Eğitime neden dönüldü ?

Pandemi sürecindeki olumlu gelişmeler, aşılama oranının artması , toplum bilincinin artması ve eğitim de nitelik kaybının önlenmesi maksadı ile aşamalı olarak Yüz Yüze Eğitime dönüş kararı alındı ve çok doğru bir karar olduğu tüm toplum tarafından gözlemlenmektedir.

Özellikle yeni ilkokula başlayan örğencilerin okul , sınıf , öğretmen ve öğrenme bağlarının zayıflamaması adına Yüz yüze eğitim zorunlu olarak uygulanması gereken bir uygulamadır.

Akademik Seviyede yüz yüze eğitim bazı branşlar hariç zorunlu bir durum kesinlikle değildir ama ilk ve orta okul öğrencilerinin eğitim seviyesi yüz yüze eğitim ile memnun edici seviyeye ulaşabilmekte, uzaktan eğitim ile bu yaş grubunun yetiştirilmesi hiçbir ülkede başarılı olamamaktadır.

Yüz Yüze Eğitim hangi kurum tarafından verilecek ?

Öğrenci hangi eğitim kurumunda öğrenci ise ve hangi kurumdan uzaktan eğitim olarak eğitimine devam ediyorsa o kurumda yüz yüze eğitim almaya devam edecektir. Halen o kurumda öğrencidir.

Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi zaten uzaktan eğitim biçiminde eğitim öğretim yaptığı için açık ortaokul ve açık lise öğrencileri yüz yüz eğitime katılmayacaktır ve uzaktan eğitime devam edecektir.

Genel Sınavlarda uygulama nasıl olacaktır ?

Ertelenen tüm sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı , Yüksek Öğretim Kurumu ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yeniden takvimlendirilerek uygulamaya koyulacaktır, ilgili kurumlar yeni sürece göre takvimi güncelleyerek toplum ile paylaşacaktır.

Telafi Derslerinde uygulama nasıl olacaktır ?

Şuanda alınan karar yüz yüze eğitimin belirli günlerde yapılması kalan günlerde uzaktan eğitime devam edilmesi yönündedir.

Telafi dersleri planlanmaktadır fakat mevzuat henüz belli değildir, yaz tatilinin kısa uygulanması ve ders görülmesi , günlük ders saatine ek yapılması, cumartesi günü ders yapılması gibi alternatifler değerlendirilmekte olup toplum faydası ve memnuniyetinin en yüksek olduğu ve evlatlarımızın eğitim seviyesinin öncelikli olarak düşünüldüğü karar verilerek toplum ile paylaşılacaktır.

Yüz Yüze Eğitim Hangi Günlerde Yapılacaktır ?

Şuandaki mevzuatta iki gün olarak planlanan yüz yüze eğitimin uygulama yönetmeliği henüz mevcut değildir. Uzaktan eğitim planı her gün biçiminde devam ederken şuanda kişisel yorum olarak anladığımız her eğitim kurumun yüz yüze eğitim günlerini kendi belirleyeceği yönündedir.

Tüm ülke genelinde belirli gün belirlenmesi oldukça zordur, aynı ilçe içerisindeki okullarda bile sınıf şube öğretmen ders programı dağılımları özel olurken tüm eğitim kurumlarının tüm sınıfların aynı iki günde yüz yüze eğitime geçmesi kalan günlerin uzaktan eğitim planlaması yapılması son derece karmaşık ve sorunları çözülemez bir süreçtir.

Kuvvetle muhtemel olarak eğitim kurumları yüz yüze eğitim günlerini kendi belirleyerek öğrenci ve veliler ile paylaşacaktır.

Yüz Yüze Eğitim Başvurusu nasıl yapılır ?

Yüzyüze eğitim başvurusu öğrencinin eğitim gördüğü kuruma velisi yada vasisi tarafından Yüz Yüze Eğitim Başvuru Dilekçesi sunularak yapılacağı anlaşılmaktadır.

Uzaktan eğitime devam etmek isteyen yani yüz yüze eğitimden muaf olmak öğrencilerin Yüz Yüze Eğitime Katılmama Muafiyet Dilekçesi sunularak muafiyet müracatı yapması gerektiği düşünülmektedir.

Yüz Yüze Eğitim Başvuru Dilekçesi

Aşağıda sunacağımız Yüz Yüze Eğitim Başvuru Dilekçesi bir ilköğretim okulunda okuyan öğrencinin yüz yüze eğitime katılması için velisi tarafından sunulan dilekçe örneğidir.

Siz dilekçenizi düzenlerken öğrecinin okuduğu eğitim kurumunun müdüriyet makamına hitaben dilekçe yazmalısınız. Ayrıca dilekçe içeriğinde öğrencinin ve velinin kişisel bilgilerini yazmalı ve ıslak imzalı olarak şahsen okul müdür yada sorumlu müdür yardımcısına teslim etmelisiniz.

Dilekçe sonucu , yüz yüze eğitim günleri ders programları öğretmenler ve eğitim ile ilgili tüm konular ile ilgili Eğitim kurumu yetkilileri ile görüşünüz.

Yüz Yüze Eğitime Katılma Başvuru Dilekçesi
		Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
		................................... İlköğretim Okulu / Ortaokulu / Lisesi Müdürlüğüne

	Dilekçe Konusu : Öğrencinin yüz yüze eğitime katılma isteminin sunulmasından ibarettir.	Okulunuz öğrencilerinden ................................. Tc Kimlik Numarası ........................ Öğrenci Numarası ........................................ Bölümü .......................... Sınıfı Şubesi ................................................................ İsimli öğrencinin velisiyim.

	Yüz yüze eğitime kademeli dönülmesi konusundaki mevzuatı inceledim , okudum , anladım. Oğlumun / kızımın yüz yüze eğitime katılmasını uygun gördüğümü kabul ve beyan etmekteyim.

	Velisi bulunduğum oğlumun / kızımın yüz yüze eğitime katılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.Veli Adı Soyadı : (VELİNİN ADINI SOYADI YAZINIZ)
Tc Kimlik No : (VELİNİN TC KİMLİK NUMARASINI YAZINIZ)
İkamet Adresi : (VELİNİN RESMİ İKAMET ADRESİNİ YAZINIZ)
Telefon : (VELİNİN TELEFONUNU YAZINIZ)
Eposta : (VARSA VELİNİN EPOSTA ADRESİNİ YAZINI)							Tarih : 
		
							İsim Soyisim :

							İmza :Aşağıda konu ile alakalı inceleme yaparken erişme ihtiyacı duyabileceğiniz kurumların web siteleri paylaşılmıştır;

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesi: (İlk Orta Lise Eğitim Öğretimi) Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu : (Önlisans Lisans Lisansüstü Akademik) https://www.yok.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Ölme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi : https://www.osym.gov.tr/

Edevlet Üzerinde Sunulan Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetleri : https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bakanligi

Scroll to Top