Yeşil Kart Başvuru Dilekçesi

Yeşil Kart Başvuru Dilekçesi Sosyal Güvenlik Kurumundan Ücretsiz sağlık hizmeti alınmasını sağlayan yeşil kart almak için gerekmektedir. Yeşil Kart almak siteyen kişiler Yeşil Kart başvurusu yaparak gerekli şartları sağlıyorlar ise yeşil kart sahibi olabilirler.

Yeşil Kart Nedir ?

Yeşil Kart Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının geçici yada kalıcı olarak sosyal güvenliği bulunmadığı durumda kamu hastanelerinden sağlık hizmetlerini ücretsiz ve Genel Sağlık Sigortası mükellefi olmadan alabildikleri bir sağlık güvencesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal devlet olma prensibi ile sosyal güvencesi olmayan ve maddi durumu genel sağlık sigortası primi ödemeye el vermeyen vatandaşlarının sağlık güvencesini sağlamak için geliştirdiği bir Hizmettir.

Yeşil Kart sahibi kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaktadır.

Yeşil Kart Kimler Alabilir ?

Yeşil Kart herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve hanede yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin kişi başına net asgari ücretin 1 / 3 ünden daha az olduğu durumlarda başvurmaları halinde sağlanabilen bir Hizmettir.

Kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1 / 3 ünden fazla ise brüt asgari ücretin %3 ünden başlayan ve gelir durumuna göre yükselen prim ödemesi yaparak Genel Sağlık Sigortası kapsamına girerler ve Yeşil Kart Alamazlar.

Yeşil Kart Başvuru Dilekçesi
Yeşil Kart Başvuru Dilekçesi

Yeşil Kart alınıp alınamayacağı nasıl belirlenir ?

Yeşil Karttan faydalanabilmek için kişilerin şahsen başvuru yapması gerekmetkedir. Başvuru yöntemleri yazımızın devamında açıklanacaktır.

Yeşil Kart Başvurusu yapıldıktan sonra gelir testi yapılmaktadır. Gelir Testi Sosyal Güvenlik Kurumu veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yapılmaktadır. SGK verileri , bankacılık sistemlerindeki veriler , kişilerin sahip olduğu menkul , gayımenkul , kira gelirleri gibi tüm izlenebilir gelirler birlikte değerlendirilerek hanede yaşayan fertlerin toplam geliri dikkate alınarak bir hesaplama yapılır.

Yaşanılan hanede tüm fertlerin toplam geliri ilgili hanede yaşayan kişi sayısına bölünerek kişi başı gelir hesaplanır ve kişi başına düşen gelir asgari ücretin %33 ünden azsa Yeşil Kart alma hakkına sahip olduğu belirlenir.

Asgari ücretin %33 ünden daha fazla kişi başına gelire sahip olan kişi yeşil kart başvurusunda bulunamaz.

Gelir Testi SGK tarafından yapılıyor olsa da başvurular genellikle ilçe kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen başvuru yapılarak ve form doldurularak yapılmaktadır.

Yeşil Kart ve Genel Sağlık Sigortası Farkı Nedir ?

Her ikisi de herhangi bir sosyal güvencesi olmadan yaşamını sürdüren Türk Vatandaşlarını kapsamaktadır.

Yeşil Kart kamu hastanelerinde tüm sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmayı sağlayan bir devlet yardımıdır ve herhangi bir prim yada ücret ödemesi bulunmaz. Kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler başvurarak faydalanabilirler.

Genel Sağlık Sigortası ise yine kamu hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alma imkanı sağlayan bir devlet yardımıdır fakat kişinin Genel Sağlık Sigortası primi ödemesi yapması gerekmektedir. Genel Sağlık Sigortası kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler için zorunludur ve aylık olarak prim ödemesi yapmaları gerekmektedir.

Yeşil Kart Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Yeşil Kart Başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen başvuru yapılarak alınabilmektedir. Başvurular sosyal güvenlik merkezlerine şahsen müracat ederek ve Yeşil Kart Başvuru Dilekçesi sunarak yapılabilmektedir.

Yeşil Kart başvurusu şahsen yapıldıktan sonra İlçe Kaymakamlığında yer alan yada adresi kaymakamlıktan öğrenilebilecek olan sağlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen gidilerek gelir testi başvuru yapılmaktadır.

Gelir Testi başvurusu yapıldığında hane halkının tamamının maaş kira geliri faiz geliri serbest meslek geliri huzur hakkı vb tüm başlıklar altındaki tüm gelirleri toplanarak hane geliri hesaplanır ve bu gelir üzerinden kişi başına düşen gelir hesaplanabilir. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise Yeşil Kart başvurusu olumlu sonuçlanabilir.

Gelir Testinden sonra SGK iç mevzuatına göre inceleme değerlendirme ve onay sürecinden sonra Yeşil Kart Belgesi alarak devlet yardımı alabilecek kişilere Yeşil Kart Verilir. Yeşil Kart bir belgedir ve SGK sistemine de tanımlanacaktır.

Yeşil Kart Nasıl Kullanılır ?

Kamu hastanelerinin tamamı yeşil kart sahiplerine ücretsiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Normal randevulu yada randevusuz olarak kamu hastanelerinden sağlık hizmetli almak için başvuru yapıldığında SGK sisteminde yeşil kart sahibi gözükeceği için sağlık hizmetlini normal mevzuat şartlarına dahil olarak alabilirler.

Yeşil Kart Süresi Ne Kadardır ?

Yeşil Kartlar kalıcı bedensel engellilik durumu, gazilik vb özel şartlar dışında 1 yıl sürelidir. Bir yıllık süre bittikten sonra tekrar yeşil kart başvurusu yapılması ve gelir testi yapılması gerekmektedir.

Yeşil Kart İptal Edilebilirmi ?

Yeşil Kart sahibi kişinin sosyal güvenceli bir işe girmesi halinde iptal olur.

Ayrıca 1 yıllık süresi dolduktan sonra tekrar başvuru yapıp yenilenmemişse yeşil kart yine iptal olur ve ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanma imkanı ortadan kalkar.

Ayrıca hane halkı gelirinde olacak değişiklikler ile kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden yüksek duruma gelirse yeşil kart iptal edilir.

Yeşil Kart Başvususu yapan kişinin gerçeğe aykırı beyanı ile yeşil kart sahibi olduğu tespit edilirse yeşil kart iptal edilir ve hukuki sorumluluğu ortaya çıkar.

Yeşil Kart Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Yeşil Kart süresi 1 yıldır, son bir ay içerisinde yenileme işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen başvuru yapılarak yeniden gelir testi yapıldıktan sonra yeşil kart süresi 1 yıl daha devam edebilmektedir.

Yeşil Kart Başvuru Yöntemleri Nelerdir ?

Yeşil Kart Başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen Yeşil Kart Başvuru Dilekçesi sunularak yapılabilir. Bunun için şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Vekalet ile de başvuru yapılabilir, vekaletin noterden verilmiş olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri ile vakelet verildiği belirtiliyor olması ve vekilin şahsen müracatı ve vekaletin aslını sunması gerekmetkedir.

Yeşil Kart Başvuru Dilekçesi

Aşağıdaki Yeşil Kart Başvuru Dilekçe örneği 20 yıldır işsiz olan , sosyal güvencesi olmayan , herhangi bir ek geliri olmadığını beyan eden ve kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alma talebi olan bir kişi namına yazılmış bir dilekçedir.

Yeşil Kart Başvuru Dilekçesi word ve pdf formatın yazının devamında indirilebilir durumdadır.

Sizde dilekçe metninin 1. paragrafını kendi durumuzu izah eder bir şekilde düzenleyerek gerçek bilgiler paylaşınız. Örneğin ne kadar süredir çalışmadığınızı veya çalışmanıza engel durumu da belirtebilirsiniz. Bağkurluysanız ve işyerinizi kapatmış iseniz işyerinizi kapatmak zorunda kaldığınızı da beyan edebilirsiniz. Birinci paragrafta maddi yetersizliğinizi ve sosyal güvenceniz bulunmadığını kuruma anlaşılır biçimde ifade ediniz ve sağlık hizmeti almanız gerektiğini belirtiniz.

İkinci paragrafta da aşağıdaki örnek dilekçeye benzer bir yazı ile yeşil kart talebinizi saygılı ifadeler ile sununuz.

Kişisel bilgilerinizi sol tarafa gerçek ve güncel olarak yazınız. Tarih isim soyisim ve imza atarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Merkezine şahsen müracat ediniz. Kimliğinizin yanınızda bulunması gerekmektedir.

Vekalet olmadan sizin yerinize başka biri başvuru yapamamaktadır.
		Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu
		............................. Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne


	
	Dilekçe Konusu : Yeşil Kart başvurumun sunulmasından ibarettir.


	
	Son 20 aylık dönemde işsiz olduğum için herhangi bir Sosyal Güvencem bulunmamaktadır. Ayrıca başka bir gelirim de bulunmadığı için sağlık hizmetleri için ödeme yapma imkanım da bulunmamaktadır. Kamu hastanelerinden sağlık hizmeti almam gerekmektedir.

	Yukarıda belirttiğim sebepler ve kurumunuzca resen takdir edilecek sebepler ile tarafıma Yeşil Kart Belgesi sağlanması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


TC Kimlik No : (TC KİMLİK NUMARANIZI YAZINIZ)
İsim Soyisim :  (İSMİNİZİ SOYİSMİNİZİ YAZINIZ)
İkamet Adresi : (RESMİ İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ)
Telefon : (TELEFON NUMARANIZI YAZINIZ)
Eposta Adresi : (EPOSTA ADRESİNİZ VARSA YAZINIZ)


							Tarih : 
			
							İsim Soyisim : 

							İmza : 

	

	

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından sunulan Edevlet Hizmetleri Erişim Sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu

Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinde ödeme gücü olmayan vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri sağlanması ve yeşil kart hakkındaki resmi yönetmeliğe erişim sayfası : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4846&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Scroll to Top