Doğalgaz Faturası İtiraz Dilekçe Örneği

Doğalgaz Belediye iştiraki kamu şirketleri veya özelleştirilmiş ise özel şirketler tarafından bir ısıtma tüketimi gideridir. Dönemlik olarak fatura edilmektedir. Tüketim dönemleri takvim ayları olarak belirlenmiştir ve yaklaşık 30 gündür. Sayaç okumalı aboneliklerde tam net 30 gün olarak dönemlendirme genellikle mümkün olmaz çünki sayaçlar hane girişlerinde olduğu için insan gücü ile okuma yapıldığından kimi ay 28 günlük dönem faturalanırken kimi ay 38 günlük dönem faturalanabilmektedir.

Bu değişik gün sayısında dönem kapanması tüketim miktarında da değişkenlikler yaratmakta ve fatura tutarları beklenenden az yada çok olabilmektedir. Bu sebeple doğalgaz faturanızda beklediğinize göre daha yüksek tüketim geldi ise ilk bakmanız gereken nokta fatura gün sayısı ve günlük ortalama tüketimdir, illere göre fatura tasarımları ve içerdiği bilgiler değişken olsa da ilk sayaç değeri son sayaç değeri ve ilk okuma ve son okuma günleri bulunmaktadır, toplam tüketim değeri de metreküp biçiminde yazılmaktadır. Doğalgaz Dağıtıcı şirketler her çeşit enerjinin tüketiciye ulaştırılmasını denetleyen ve düzenleyen kamu kurumu olan EPDK enerji piyasaları düzenleme kurumu tarafından denetlenmektedir, bu sebeple faturalama ile ilgili prosedürler devlet ciddiyeti ile belirlenmiştir , doğalgaz faturalanması ile ilgili bir keyfiyet yoktur.

Fatura üzerinde kontrol edilmesi gerekenler fatura toplam gün sayısı , toplam tüketim , toplam tüketimin gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tüketim ve olağan dışı bir fatura kalemi bulunup bulunmadığıdır, Bazı durumlarda sayaç bakım sayaç yenileme kaçak kontrolü baca kontrolü açma kapama fatura düzeltmesi gibi başlıklar ile faturalara dönemlik yıllık veya servis hizmeti bedelleri yansıtılabilmektedir. Yani faturayı oluşturan rakamlar günlük tüketim ve eklenen değerler olarak incelenmeli ve olağanüstü bir durum varmı hesaplanmalı ve düşünülmelidir.

Daha sonraki adımda ise sayaç son okuma değeri nin hatalı girilme ihtimalidir, sayaç üstündeki değerler personel tarafından okunurken özellikle metreküp hanesinin ilk 2 rakamında yapılan hatalar büyük fatura farklarına sebep olabilmektedir. Bu gibi bir insan hatası yapıldığında fatura beklenenin 2 ila 30 katı arasında farklı gelebilmektedir. Yani fatura değeriniz %20 %30 kadar fazla geliyorsa havaların soğuması etken olabilecekken , faturanızdaki katlar ile ifade edilebilecek artış insan hatası da olabileceği için kontrol edilmesinde fayda vardır.

Ayrıca sonbaharın bittiği ve kışın başladığı kasım ayı genellikle fatura tutarlarının bir anda 6 8 katına çıkabildiği bir dönemdir, sadece sıcak su ve ocak için doğalgaz tüketimi yapılan bir hanede doğalgaz faturası 50 100 lira aralığında genellikle gelmektedir. Kışın gelmesi ile bu fatura tutuarı bir anda 250 ila 1000 lira aralığına çıkabilmektedir. Bu ev büyüklüğüne , evin yalıtımına ve kişilerin kombi cihazlarını hangi ayarda kullandığına göre değişkenlik oluşturabilmektedir.

Kombiyi verimli kullanabilmek için temel yaşama alanlarının sıcaklığını 20-23 derece aralığında yatak odalarının ısısını 18-20 derece aralığında ve mutfak banyo gibi alanların ısısını 16 18 derece aralığında tutabileceğiniz bir kademede kombinizi sürekli yakmanız faydalı olacaktır. Ayrıca geçe uyku halinde veya evin 6 saatten az terk edildiği durumlarda kombi en düşük ısı derecesinde çalıştırılmaya devam edilmelidir. Kombinin en çok enerji tükettiği zaman tamamen kapalı tesisatın ilk çalıştırma sonucunda çalışma ısısına ulaştığı dönemdedir, kombi tesisatındaki su devamlı soğur ve ısınır ise tüketim artacaktır, sabit kabul edilebilecek bir ısı aralığında sürekli çalışan bir kombi daha az yakıt tüketerek sürekli bir ısı aralığı sağlayabilecektir.

Genel ortalamaya bakıldığında kombinin 40 – 45 derece aralığında çalıştırılması 45-50 derece aralığında çalıştırılmasına göre %20 civarı , 50-60 derece aralığında çalıştırılmasına göre %40 , 60 derecenin üstünde çalıştırılmasına göre %60 ve üstü oranda daha az tüketim sağlamaktadır. Bu sebeple kombinizi 50 derece üstü sıcaklıklarda çalıştırmayınız, evin çok soğuk olduğu zamanlarda en çok 2 saat kadar yüksek ısıda çalıştırdıktan sonra normal seviyelere düşürünüz ve evin ısısını stabil bir seviyede tutmaya çalışınız.

Ayrıca kombi tesisatının temiz bir su ile tamamen dolu olmasına ve kombi içerisindeki su basıncının 1.5 bar seviyesinde olmasına önem veriniz, kombi tesisatında kalan su var ise , en yüksek ve en alçak konumdaki noktalardan boşaltma yapınız.

Doğalgaz ülkemizde ısınma için kullanılan temel yakıttır. Konut , işyeri ve sanayi tesislerinde doğalgaz ile ısınma , su ısıtma , yemek pişirme veya sanayide ısı kaynağı olarak kullanım yapılan yanıcı bir gaz olarak doğada toprak altında bulunur, ayrıca farklı tür yakıtların kimyasal işlem prosedürleri esnasında gazlaştırma yolu ile de elde edilir.

Doğalgaz doğadan gaz veya sıvı halinde elde edilir, taşıması boru sistemleri ile yapılıyorsa gaz veya sıvılaştırma yöntemi ile yapılır, deniz yolu ile taşınıyorsa sıvılaştırma yapılarak yapılmaktadır.

İşyeri ve Üretimde kulllanılan doğalgaz faturaları genellikle üretim ve tüketim ile doğru orantılı olup işyerinin çalışma kapasitesine paralel bir fatura değeri oluşturacaktır. Faturalardaki değişkenlik üretim tüketim oranındaki değişiklik ile izah edilemiyorsa tüketimin konutlarda olduğu gibi denetlenmesi faydalı olacaktır.

Doğalgaz faturalarında itiraz için belirli bir süre vardır , bu doğalgaz dağıtıcılarına göre değişkenlik gösterse de genel hukuk alışkanlığı gereği 7 gün içerisinde itiraz etmenin gerekli olduğu genel olarak sabittir. Yani faturaya 7 gün içerisinde itiraz edilirse doğalgaz kesme işlemi itiraz sonuna kadar bekletilebilir. Bu sebeple faturada bir hata olduğunu düşünüyorsanız itirazınızı zaman kaybetmeden yapınız.

Doğalgaz faturalarında yapılan itirazlarda tüketicinin haklı bulunduğu durumlar genele oranla çok azdır, bunun sebebi doğalgaz dağıtım şirketinin veya personelinin genellikle hata yapmaması ve tüketicilerin de artan tüketimleri , yapılan zamları veya faturaya yansıyan hizmet kalemlerini gözetmemeleri olarak karşımıza gelmektedir. Yani faturalara yapılan itirazların çok büyük kısmı aslında normal ve doğru olan faturayı yüksek bulan tüketicinin yanılgısından kaynaklanmaktadır. bu sebeple fatura itirazınızda kesinlikle haklı bile olsanız fatura tutarını ödemeniz lehinize olacaktır, itirazınız haklı bulunur fatura tutarınız düşürülse bile aleyhinize bir durum olmaz ve daha sonraki tüketimleriniz ile denkleştirme yapılarak fazla ödemeniz tüketiminiz ile karşılanacaktır. 10 20 katı gibi yüksek faturalarda ise fatura itirazınızın neticesi gelene kadar beklemeyi tercih edebilirsiniz.

Sayaç okumalı sisteme ek olarak kartlı doğalgaz abonelikleri de bulunmaktadır, bu sistemlerde güvence bedelleri daha düşük olup ön ödemeli bir mantıkla tüketim sağlanmaktadır. Yani sayaç okumalı sistemde 1 ay içinde kullanılan doğalgaz ay sonu ölçüm sonucunda düzenlenen fatura ile tahsil edilirken , kartlı doğalgaz aboneliği türünde kullanıcı kontör yükleme gibi doğalgaz kimlik kartlarına bakiye yükleyerek tüketimlerini yapmaktadır.

Kartlı doğalgaz sistemlerinde yaşanan en büyük sorun depozitonun düşük olması , insanların bazen doğalgazın bittiğini veya depozitoya geçildiğini farketmemeleri sonucunda bir anda doğalgazın bitmesi durumudur. Bu durumun yaşanmaması için kartlı sistemlerde aylık tüketim kadar bakiyenin devamlı bulunmasına özen gösterilmesi faydalı olacaktır.

Doğalgaz faturalarına itiraz doğalgaz dağıtım şirketlerine başvurarak yapılmakta olup resmi bir itiraz olduğu için Doğalgaz Faturası İtiraz Dilekçesi yazılaması ve kuruma şahsen teslim edilerek itiraz başvurusunun yapılması gerekmektedir. Abonelikte olduğu gibi şahsen veya vekalet ile başvuru yapılması gerekmektedir. Vekalet verilen kişinin reşit olması ve vekalet aslını ve fotokopisini sunması yeterlidir. Vekalette doğalgaz aboneliği ile ilgili tüm başvuruları yapabilir gibi bir ifade bulunması gerekmektedir. Yapılan başvuru ardından dağıtım şirketi en çok 30 gün içerisinde gerekirse adrese gelerek inceleme yapmak ve itiraza yanıt vermek zorundadır, yanıt genellikle sms eposta veya telefon araması ile gelmektedir. Posta mektup kurye vb yöntemle yanıt verilmemektedir.

Doğalgaz Faturası İtiraz işlemi için yazılması gereken Doğalgaz Faturası İtiraz Dilekçesi ile ilgili Doğalgaz Faturası İtiraz Dilekçe Örneği miz aşağıda bilginize sunulmuştur. Bu dilekçeyi şahsi bilgileriniz , abonelik bilgileri ile düzenleyerek ilgili doğalgaz şirketi müdürlüğüne hitaben yazmanız ve şahsen imzalayarak şahsen teslim etmeniz halinde itirazınız işleme konacaktır. Yukarıda belirttiğimiz gibi doğalgaz abonelik işlemleri ile ilgili yetkilendirilen kişiler de sizin yerinize itiraz dilekçesi verebilmektedir. İşyerlerinde sorumlu müdür veya en yüksek hisseye sahip ortak veya yönetim kurulu başkanı şirket adına başvuru yapabilir yada şirket yönetimine vekil atanan kişi başvuru yapabilir.

Şirket tasfiye halindeyse tasfiye memuru, kayyum ataması yapılmışsa kayyum tarafından başvuru yapılmalıdır. Apartman Yönetimleri tarafından başvuru yönetici veya yardımcısı tarafından yapılabilmektedir. Apartman Yönetimi adına başvurular apartman görevlileri veya herhangi bir daire sahibi yada kiracısı tarafından yapılamaz, apartman yönetimleri tüzel kişiliklerdir ve seçilmiş yönetici başvuru yapabilmektedir.

Doğalgaz Faturası İtiraz Dilekçe Örneği

		

		................. DOĞALGAZ DAĞITIMI A.Ş. MÜDÜRLÜĞÜNE

	
ABONE NUMARASI : 

(BİREYSEL) 	İSİM SOYİSİM :
		TC KİMLİK NO : 

(KURUMSAL) 	ÜNVAN :
			YETKİLİ ADI : 

ABONELİK ADRESİ  :

TELEFON NUMARASI : 


ABONELİK TİPİ : KLASİK SAYAÇLI TÜKETİCİ [ ] , ÖN ÖDEMELİ KARTLI TÜKETİCİ [ ]

İTİRAZ EDİLEN ; 

FATURA NUMARASI :

FATURA TARİHİ : 

FATURA DÖNEMİ : 

İTİRAZ KONUSU : 


	Şirketinizin yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum numaralı abonesiyim. Yukarıda belirttiğim dönem ile ilgili tüketim faturamda fatura hesaplamasında yanlışlık / sayaç okumada personel hatası / ..................................................................... hataları yapılmıştır.

	Normal şartlar altında ilgili dönem tüketimim ...... metreküp dolayında olması gerekirken , faturalanan tüketim ..... metreküptür, ayrıca ilgili tüketim için ödemem gereken fatura ...... TL iken tarafıma düzenlenen fatura ..... TL dir.

	Yukarda belirttiğim açıklamalar sebebi ile fatura tutarında hata yapılmıştır, ilgili faturadaki hatanın giderilmesini , tarafınıza yaptığım fazla ödemenin sonraki dönem faturalarıma mahsup edilmesini ve fatura itiraz sonucumun tarafıma SMS / Eposta yolu ile bildirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

								Tarih : 

								İsim Soyisim :
								İmza : 

Doğalgaz faturaları ve genel mevzuat ile alakalı bilgilere ulaşabilmeniz için aşağıdaki web sayfaları bilgilerinize sunulmuştur, konu ile ilgili incelemelerinizde faydalı olacaktır.

TC Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu EPDK Web Sitesi https://www.epdk.gov.tr/

TC Edevlet Portalı üzerinde doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından sunulmakta olan elektronik hizmet erişimleri https://www.turkiye.gov.tr/dogalgaz-dagitim-isletmeleri

TC Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Web Sayfası https://www.gazbir.org.tr/

Scroll to Top