İski Su Aboneliği Dilekçe Örneği

İski İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı bir resmi kurumdur. İstanbulda bulunan tüm içme suyu şebekesi , kanalizasyon şebekesi , arıtma tesisleri , kişilere özel su kaynakları dahil içme suyu sanayi suyu yağmur suyu gibi her çeşit doğal su ve kanalizasyonların ulaştırması bakımı işletmesi ve tahsilatı İSKİ tarafından yapılmaktadır.

Konut ve İşyerlerinin tüketimi için İski den su aboneliği yapılması gerekemektedir. Aslında İSKİ tanımlamasına göre abonelik bir defa yapılır , daha sonra o adreste farklı bir kişi su kullanımı yapacağı zaman yapılması gereken abone isim değişikliğidir. İski yapıya su verirken yani o bağımsız bölüme yada yapıya su hattı bağladığında bir su bağlantı noktası tanımlamış olur ve ölçüm için bir su saati takar, Bu şekilde suyun ulaştığı her bir noktanın ayrı bir numarası olur, suyun her ulaştığı farklı nokta İSKİ açısından bir abonedir ve abonelik bir defa yapılır.

Yeni Abonelik ile Abonelik İsim Değişikliği farkı nedir ?

Bu sebeple yeni bir bina inşaatından sonra ilk defa su kullanılacaksa yeni abonelik , daha önceden bu adreste herhangi bir kimse tarafından su kullanılmışsa abonelik isim değişikliği işlemi yapılmaktadır.

Yeni abonelik ilk kez su bağlantısı yapıldığında sözkonusu olan işlemdir ve yapı ile ilgili genel tüm belediye konulu belgeler talep edilebilmektedir Tapu , Emlak Vergisi Beyannamesi , Farklı bir kamu altyapı hizmeti faturası , Yapı Ruhsatı ve Yapı Kayıt Belgesi , Yapı İskan Belgesi ve DASK gibi evraklar talep edilmektedir. Ayrıca Su iştirak bedeli , Kanal iştirak bedeli ve Teminat (Güvence bedeli) de tahsil edilmektedir.

Abonelik isim değişikliğinde ise ilgili bağımsız bölüm veya yapıda su hattı bulunduğu ve daha önceden bir abone tarafından su kullanıldığı için yalnızca Kira Kontratı veya Tapu , İkametgah yada NVI Adres kaydı talep edilmektedir, Su bağlanacak adres edevlette kayıtlı ikamet adresi ise ikametgah veya adres kaydı talep edilmemektedir. DASK poliçesi veya poliçe numarası , Tesisat Numarası (Abone Numarası) ve Sayacın güncel değeri talep edilmektedir. Güvence bedeli de tahsil edilmektedir.

Sayaç , Tesisat , Abone Numarası ne anlama gelmektedir ?

İSKİ her tüketim noktasına yani su ve kanalizasyon bağlantısı yaptığı her noktaya bir sayaç bağlar ve her sayaç bir abonedir. Aboneye su tesisat ile ulaştığı için tesisat numarası olarak da adlandırılır, Ayrıca abone numarası olarak da isimlendirildiği olmaktadır. İSKİ açısından her tüketim yeri yani her kullanıcı bir sayaca sahiptir her tüketiciye tek bir numara verilir bu sayaç numarası tesisat numarası veya abone numarası olarak isimlendirir.

Abone Numarası sayaç bölgesinde boruya veya sayaca bağlı olan bir etiket üzerinde yazmaktadır. Abone isim değişikliği yaparken bu numarayı kaydederek götürmeniz gerekmektedir. Eğer abone numarasını bulamıyorsanız bina içerisindeki herhangi bir numarayı ve hangi daireye bağlı olduğunu not ederek yanınızda götürünüz. Eski abone isim ve soyismini yanınıza almayı unutmayınız. Garanti olması açısından aboneliğe ait bir faturayı yanınızda götürmeniz anlamlı olacaktır.

İSKİ Su ücretlendirmesini nasıl yapmaktadır ?

İSKİ Su ücretini tüketimi sayaç ile kaydeder ve ayda bir defa İSKİ Sayaç okuma görevlisi gelerek sayaçtaki güncel tüketimi kaydeder, bir önceki dönemden fark ile su tüketimi hesaplanır ve güncel metreküp yani 1000 litre su tüketimi değeri ile hesap edilmektedir. Kirli su uzaklaştırma bedeli de Su bedeline eklenerek tahsil edilmektedir.

Kırsal bölgede kendi foseptiğini kullanan ve foseptik boşaltımını kendi imkanları ile sağlayan tüketiciler kirli su uzaklaştırma bedeli ödememek için ayrı bir kirli su bedeli iptal dilekçesi vermek durumundadır. Merkez ilçelerde kanalizasyon çıkışı olan binalarda kirli su uzaklaştırma bedeli alınması kanunen zorunluluktur. İSKİ Temiz su ulaştırmayı ayrı bir bedelle , kirli suyu yapıdan uzaklaştırarak arıtarak doğaya geri göndermeyi ayrı bir bedel ile yapmaktadır, bu kanunen doğru bir işlemdir.

Ayrıca çevre temizlik vergisi gibi bazı kalemler su tüketim bedellerine eklenerek tahsil edilmektedir, bu da yasal bir vergidir ve kanunen su bedeline eklenerek tahsil edilmektedir.

İSKİ Kimlere ücretsiz su sağlamaktadır ?

İSKİ tafından hanede yaşayan kişi sayısına göre kişi başı ilk 2,5 tonluk su tüketiminin ilk 500 litresi ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Burada kriter kişi başı toplam tüketimin ilk 500 litresi olarak uygulanacağıdır. Yani 4 kişi yaşayan bir ev 2000 litre su tüketirse ücretsiz su kullanır yorumu yanlıştır, 4 kişilik bir aile 2000 litre su tüketirse %20 si kadarı ücretsiz sağlanır. Ücretsiz sağlanan su kişi başı 500 litre ile sınırlıdır ve yalnızca ilk 2,5 ton için uygulanır.

Daha anlaşılır olması açısından ayda kişi başı 1 ton su tüketen kullanıcı 200 LT ücretsiz su kullanırken , ayda kişi başı 2 ton su tüketen abone 400 lt ücretsiz su kullanır. En fazla kullanılabilecek ücretsiz su ise kişi başı 500 lt dir yani her abone kullanımının en çok kişi başı 2,5 tonluk kısmının en çok %20 kadarını yani 500 LT kismını ücretsiz olarak yapabilir.

Ayrıca sürekli bedelsiz su kamu hizmet alanlarının bazılarında sağlanmaktadır, Tüm ibadethaneler ve gasılhaneler, Mezarlıklar , Halka açık yerlerdeki belediye çeşmeleri ve sebiller , itfaye merkezleri ve sokaklardaki itfaye hidrantlarında su tüketimi ücretsizdir ve belediye tarafından sağlanmaktadır.

İSKİ Özel Grup Kimlere Uygulanmaktadır ?

İSKİ Özel grup kademesiz olarak indirimli su sağlanan aboneler için yapılan bir tarife tanımlamasıdır. Yani özel gruba dahil olan tüketiciler 2. kademe ücretlendirmeye geçmezler.

65 yaş aylığı alan kişiler, muhtaç yardımı ve belediye yardımı alan kişiler , Eğitim kurumları , yurtlar , okul pansyonları , kurslar , Kültür girişim belgeli tesisler , Devlet Sporcuları ve Sporcu Şeref Aylığı bağlanan sporcular , Kamu Kurumları , Sağlık Kurumları ve Hastaneler özel grup tarifesine dahil olabilmektedir. Abonelik esnasında bu durumun belgelenmesi talep edilecektir.

İSKİ İndirimli Tarife Kimlere Uygulanmaktadır ?

Şehit ve Sivil Şehit metrebesine haiz olan hak sahiplerinin anne baba olarak ailesi ve eş ve çocuk olarak yaşadıkları haneler . Gaziler ve Gaziler ile aynı adreste ikamet eden kişilerin yaşadıkları haneler. Abonelik bulunan hane içerisinde %40 veya daha fazla oranda engelli yaşayan haneler. İndirimli tarifeye abone olabilir, indirimli tarife kademeden muaftır ve su tüketimi %50 indirimli olarak sağlanmaktadır.

İndirimli Tarife aboneliği için sözleşme esnasında indirimli tarife talebi iletilmelidir ve gerekçeyi ispatlar resmi belge sunulmalıdır.

İSKİ Tüketim Kademeleri Nedir ?

İSKİ Düşük tüketimi olan tüketicilerin daha ekonomik su kullanması ve su tüketiminin düşürülmesini teşvik etmek için abone başına ilk 15 metreküp suyu indirimli sunmaktadır. Bu kapsamda kullanımın 0 ile 15 metreküp arası indirimli tarifeden yani 1. tarifeden ücretlendirilmektedir. 16 Metreküp üstü kullanımlarda tüketim 2. tarifeden yani 2. kademeden ücretlendirilmektedir. 1. Kademe su kullanımı indirimlidir, 2. Kademe su kullanımında normal ücret uygulanmaktadır.

Borçtan su kesintisi ne zaman yapılır , Su kullanımında sıklıkla yapılan hatalar nelerdir ?

Normal mevzuatta gününden 10 gün den fazla geçmesi halinde İSKİ abonelerinin suyunu kesmekle mükelleftir fakat su tüketimi yaşamsal bir ihtiyaç olduğu için İSKİ genellikle güvence bedeli altında kalan borçlar için suyu kesmemektedir. Fakat bu İSKİ şubesinden şubesine değişkenlik gösterebilmetkedir. Bu sebeple su faturalarını geciktirmeden ödemeniz mantıklı olacaktır. İSKİ geçmiş ve ödenmemiş fatura bedellerini yeni faturaya dahil ederek tahsil etmektedir. Genel olarak 2 fatura ödenmediğinde suyun kesilmesi sıklıkla yaşanmaktadır.

Su kesintisi yapılması durumunda fatura ödemesi yapıldıktan sonra genellikle ilk iş günü su tekrar kullanıma sunulmaktadır. Fatura ödemesi yapıldıktan sonra abonenin kendisinin suyu açarak kullanması tavsiye edilmemektedir. Çünki su kesintisi yapıldığında saat mühürlenmektedir, kamu kurumu tarafından takılan mühürün sökülmesi kanunen suçtur.

Abone olunmadan su tüketilmesi , sayaca müdahale edilmesi , iski hattına herhangi bir müdahale yapılması, su sayacının bildirilmeden değiştirilmesi , su sayacının durdurulması , su hattına ek yapılması , su hattının başka bir bağımsız bölüme bağlanması , kesilen suyun izinsiz açılması , şebekeden gelen suyun izinsiz olarak hanelere satılması , kuyu suyunun bildirilmemesi , kanalizasyonun yağmur kanalına verilmesi , izinsiz kanalizasyon bağlantısı , yağmur suyunun depo edilmesi gibi kayıt dışı su tüketimi veya iski tesisatlarına izinsiz yapılan tüm müdahaleler veya sayaçlar ile ilgili müdahalelerin tamamı para cezası , tazmin cezası gerektiren kabahatleri oluşturmaktadır. İSKİ Kamu adına temiz su ulaştıran ve pis suları uzaklaştıran bir belediye kurumudur, idari para cezaları ile karşılaşmamanız adına tüm işlemleri iskiye danışarak yapmanız önemlidir. Eski abone adına kayıtlı suyu kullanmaya devam etmek dahi mevzuata göre kusurlu bir işlemdir.

Abonelik İsim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

Yukarıda belirttiğimiz gibi İSKİ Aboneliği ve Abonelik İsim değişikliği farklı işlemlerdir, iskinin yeni su hattı bağladığı noktalarda yani daha önceden su tüketimi olmayan ve su tüketimi yapmak için iskiye başvuran kişiler yeni abonelik, daha önce su kullanımı olan yerlere yeni taşınanalar ise abonelik isim değişikliği işlemi yaparlar.

Ne işlem yapacağınıza karar veremiyorsanız su saatinin olduğu noktaya bakınız, saat yoksa veya saat üzerinde tüketim 0 değerindeyse yeni abonelik yapmanız, su saati varsa ve üzerine 0 dışında bir tüketim değeri bulunuyorsa abonelik isim değişikliği yapmanız gerekmektedir.

Abonelik isim değişikliği için İSKİ şubesine giderek şahsen dilekçe vermeniz veya vekalet ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Kimlik belgesi ve vekalet ile işlem yapılıyorsa vekalet aslını ve fotokopisini yanınızda götürmeyi unutmayınız. Kira kontratı ve DASK belgesi zorunludur, resmi ikamet adresi harici bir adres ise ikametgah veya bir fatura talep edilmektedir.

Başvuru için İSKİ Şube müdürlüğüne aşağıdaki dilekçeyi kendi isim soyisim ve abonelik bilgilerine göre düzenleyerek imzalayınız ve şahsen müracat ediniz. İski Su Aboneliği Dilekçe Örneği aşağıda metin olarak bilginize sunulmuştur bilgisayarınıza kopyalayarak veya elle yazarak dilekçenizi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca sizlere kolaylık olması açısından word ve pdf formatında da hazır dilekçeler aşağıda indirilebilir durumdadır. Bilgisayarınıza indirerek düzenleyip çıktı alarak başvurunuzda kullanabilirsiniz. Başvuru esnasında güvence bedeli ve diğer bedeller nakit olarak tahsil edilmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz bilgilendirme sayfalarını ziyaret ederek güncel bedelleri öğrenerek yanınızda nakit olarak temin ediniz. Yeni adresinizde sağlıklı ve mutlu günler geçirmenizi dileriz.

İski Su Aboneliği Dilekçe Örneği :

	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
	İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


	
		ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇESİ 

	ABONE BİLGİLERİ : 

	İSİM SOYİSİM : 
	
	TC KİMLİK NO : 

	TELEFON : 	
	
	EPOSTA ADRESİ  :

	ADRES : 

	İSKİ ABONE NO : 

	DASK POLİÇE NO : 	DİLEKÇE KONUSU : ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU

	

		Yukarıda belirtmiş olduğum adrese taşınmış durumdayım. Kira kontratım veya Tapum , DASK Poliçem dilekçe ekinde tarafınıza saygı ile sunulmuştur. Taşınmış olduğum adreste mevcut İSKİ su hattı ve kanalizasyon sistemi mevcut olum daha önceden İSKİ aboneliği de mevcuttur. Mevcut olan abonelik üzerinde isim değişikliği yapılarak abone yapılmam ve kapalı olan suyun açılması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


								Tarih : 

								İsim Soyisim : 

								Tarih :

Ek : 
Kira Kontratı veya Tapu
DASK Poliçesi
İkametgah , Adres Kaydı yada Adreste Sabit Hizmet Faturası 

Aşağıda İski Su Aboneliği ve Abonelik İsim değişiklikleri ile alakalı incelemelerinizde size yardımcı olabilecek sayfalar bilgilerinize sunulmuştur.

İSKİ Şube Müdürlükleri , Abonelik için şahsen başvuru yapabilmeniz için adres ve telefonlarına erişim sağlayabilirsiniz. https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/subeler

İSKİ Abonelik işlemleri ve gerekli belgeler bilgilendirme sayfası https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/musteri-hizmetleri/abonelik-islemleri


Su Aboneliğine İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top