Sınıf Değiştirme Dilekçesi

Sınıf Değiştirme Dilekçesi öğrencilerin okumakta oldukları sınıfın değiştirilmesi talebini sunmak için sunulan bir dilekçedir. Sınıf Değiştirme Dilekçesi eğitim kurumunun yönetim makamına yani müdüriyetlerine hitaben yazılan dilekçelerdir.

Sınıf Değiştirilmesi her zaman mümkün olan bir işlem değildir ve okul müdüriyetinin onayına bağlı olarak yapılabilecek bir işlemdir. Genel olarak eğitim yılı başlamadan sınıf değiştirme işlemlerinin yapılmasına imkan vardır, yıl veya dönem içerisinde sınıf değişikliği işlemi yapılması pek de mümkün olmamaktadır.

Eğitim kurumu yönetimi sınıf değiştirme işlemi için makul bir gerekçe beklemektedir, bunun sebebi sınıf değiştirmenin okuldaki birçok planlamanın değiştirilmesine yol açacak olmasından kaynaklanmaktadır.

Sınıflar yaklaşık aynı mevcut ve aynı ders saatleri ile öğretmenlerin ders planlamalarına uygun sınıf ders programları oluşturularak hazırlanırlar ve bu sebeple bir öğrencinin başka bir sınıfa geçmesi birçok değişikliğe sebep olduğu gibi en basit sorun bir sınıfın bir eksik ve bir sınıfın bir fazla olması sebebi ile iki sınıf arasında iki öğrencilik fark oluşacak olmasıdır.

Sınıf Değiştirme Dilekçesi nasıl yazılır ?

Sınıf değişikliği talebi dilekçesi ilgili okul müdüriyeti makamına hitaben yazılan bir resmi dilekçedir, yani okul özel bir okul olsa dahi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösterdiğinden bir kamu kurumu olarak değerlendirilmelidir ve dilekçelerin tamamı resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun ve Türkçe olarak yazılmalıdır.

Kısaca şekil şartlarından bahsetmek gerekirse dilekçe düz beyaz temiz çizgisiz bir a4 kağıda yazılır ve yazı kalem yada yazıcı gibi her çeşit yazım çözümü ile yazılabilir. Elyazısı ile yazılıyorsa okunaklı bilgisayar ile yazılıyorsa okunabilir font ve boyutlarda yazılmalıdır.

Dilekçe hitap makamı olarak okulun tam ünvanı ve müdürlüğüne hitabı ile başlar. Dilekçe konusu yazılması önerilir ve “öğrencinin sınıf değişikliği isteminin sunulmasından ibarettir” gibi bir başlık oldukça yeterlidir.

Daha sonra dilekçe metin bölümü başlar burada öğrenci bilgileri sunulduktan sonra sınıf değişikliği talebinin gerekçesi de belirtilerek sınıf değişikliği dilekçesi tamamlanır ve okul müdüriyetine şahsen sunulur.

18 yaşından küçükler için velileri , kayyım vasi yada temsilci atanmış kişiler için temsilcileri yazılı başvuru yapabilirler, bunun dışındaki tüm başvurular için vekaletname yada temsil yetkisini gösterir belge gereklidir, velayeti diğer eşe verilmiş kişiler veli sıfatı ile dilekçe sunamazlar.

Sınıf Değiştirme Dilekçesi

Aşağıdaki şablon dilekçeyi kendi ihtiyacınıza göre kişiselleştirerek okul müdüriyetine şahsen sununuz. Hitap makamı olarak çocuğunuzun okuduğu okulu yazınız. Dilekçe yalnızca örnek olması açısından düzenlenmiştir, öğrenci kişisel bilgilerini, sınıfı öğrenci numarası gibi bilgileri doldurduktan sonra ikinci paragrafta sunulan gerekçeyi sizin durumunuzu izah eder bir şekilde düzenleyiniz.

Islak imzalı olarak şahsen okul müdüriyetine teslim ediniz.


		Türkiye Cumhuriyeti ....................................... Okulu MüdürlüğüneDilekçe Konusu : Öğrenci sınıf değişikliği talebinin sunulmasından ibarettir.	Velisi bulunduğum ....................... öğrenci numarası ile okulunuza kayıtlı bulunan,  ............... sınıfı örencisi olan Sayın ............................................ 'ın öğrenim gördüğü sınıfta yaşamakta olduğu çeşitli sorunlar sebebi ile kurumunuza yazılı müracat yapmaktayım.


	Oğlumun / Kızımın sınıfta birlikte eğitim görmekte olduğu çocuklar ile şiddetli uyumsuzluk ve sürtüşmeler yaşıyor olması ve kıymetli öğretmenimizin birden çok kez bilgilendirmelerimize rağmen olumsuzlukların devam etmesi sebebi ile oğlumuzun / kızımızın sınıfının değiştirilmesi zarureti hasıl olmuştur.

	
	Oğlumun / Kızımın sınıfının değiştirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

		


							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesi : https://www.meb.gov.tr/

Scroll to Top