Sınava Girmeme Dilekçesi

Sınava Girmeme Dilekçesi temel eğitim döneminde olan öğrencilerin belirli sınavlara girmeme talebini sunan dilekçelerdir. Sınava Girmeme Dilekçesi sınava girmeyecek olan öğrencinin velisi tarafından düzenlenir ve eğitim görmekte olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne sunulur.

Öğrencinin sınavlara girmeme hakkı olup olmadığı okunulan okula , sınıfa , döneme , öğrenci ile ilgili sunulan gerekçelere ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre okul müdürlüğü tarafından kararlaştırılacaktır.

Yani istenen her sınava “Sınava Girmeme Dilekçesi” verilerek katılınmaması ve telafi sınavı talep edilmesi mümkün değildir.

Sınava Girmeme Dilekçesi ne amaçla yazılır ?

Sınava girmeme dilekçeleri belirli bir sınava bir öğrencinin girmeme istemini eğitim gördüğü okula sunulması amacı ile velisi tarafından yazılır.

Tüm dilekçeler kabul görmez, yalnızca makul gerekçeleri olan ve mevzuata uygun dilekçeler işlem görebilmetkedir.

Okunulan yıla göre 2. dönem sınavlarına katılmadan 1. dönem notları ile sınıf geçme mezuniyet talep edilme hakkı varsa bu dilekçe sunulabilinmektedir. Ayrıca tarihi belli bir sağlık durumu , tedavi veya okula katılmayı engeller bir durumun bildirilmesi ile de sınav için telafi sınavı yapılması talep edilmesi mümkündür.

Sınava Girmeme Dilekçesi nasıl yazılır ?

Sınava Girmeme Dilekçeleri resmi bir dilekçelerdir ve öğrencinin eğitim gördüğü okulun müdüriyet makamına hitaben yazılır.

Dilekçe ile öğrencinin kimlik bilgileri , velinin kimlik bilgileri, öğrenci bilgileri ve sınava neden katılmayacağına dair bir açıklama içeren ve ekinde rapor belge vb gerekçeyi ispat eder belgeler ile başvuru yapılmaktadır.

Unutulmamalıdırki sınava girmemek için dilekçe sunuluyor olması o sınav ile ilgili kesinlikle bir talefi sınavı yapılacağı veya ders notunun o sınav notu haricindeki notlar değerlendirlerek verileceği hiçbir zaman net değildir. Bu sebeple dilekçe ile başvuru yapılması yeni bir sınav yada telafi sınavı hakkı yada sınavdan muafiyet hakkı tanımlar anlamı taşımamaktadır. Dilekçenin sunulması sınava girmeme isteminin iletilmesi ve gerekçenin sunulmasından ibarettir. Sınava girmeme hakkı olup olmadığı ve sınava girilmemesi neticesinde ayrı bir sınav yapılıp yapılmayacağı veya ortalama hesaplamasında sınavdan muaf sayılıp sayılmayacağı tamamen okulun takdirindedir ve okulda takdirini mevzuata göre vermektedir.

Yani sınava girmeme hakkı ile ilgili mevzuattaki tanımlama ne şekilde yapılmışsa okulun kararı da o yönde olacaktır.

Dilekçe boş temiz çizgisiz beyaz bir a4 kağıt kullanılarak yazılır ve en üste okulun tam ünvanı müdürlüğüne hitaben yazıma başlanır.

Bir kaç satır boşluk sonrasında dilekçe konusu başlığı ile dilekçenin ne maksat ile sunulduğu özetlenir, dilekçemiz için “Sınava Girmeme İstemimizin sunulmasından ibarettir” yeterli bir dilekçe konusudur.

Daha sorna metşin olarak sınava girmeme istemi ve girilmeyecek sınavlar hakkındaki bilgiler ve öğrenci bilgileri de yazılarak metin kısmı da düzenlenen dilekçe tarih veli adı soyadı ve ıslak imzalı olarak okul müdüreytine elden teslim edilmektedir.

Dilekçeyi yalnızca veliler yada atanmışsa kayyım vasi veya kanuni temsilcileri sunabilir. Bir başkası adına çocuğu temsil hakkı olmayan bir kişi dilekçe sunamaz.

Sınava Girmeme Dilekçesi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ………………………………….. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DİLEKÇE KONUSU : Sınava girmeme istemimizin sunulmasından ibarettir.

	Okulunuz ……….. sınıfı öğrencisisi , ……………… öğrenci numaralı ………………………………… velisiyim. Oğlum / Kızım …………. İle …………… tarihleri arasında ……………………………………. ……………………………………………… sebebi ile okula gelemeyecektir ve dolayısı ile bu tarihler arasında aşağıda listesi de sunulan sınavlara katılamayacaktır. Konu bilgim ve izinim dahilindedir. Durumu bildirir belge dilekçe ekinde tarafınıza sunulmuştur.
	Öğrencinizin ilgili tarihler arasında okula gelmeyeceğini , sınavlara katılmayacağını bilgilerinize sunarım, telafi sınavı tarihlerinin makul süre önce oğluma / kızıma bildirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.
Öğrenci Adı Soyadı : 
Tc Kimlik No :
Öğrenci No :
Sınıfı Şubesi :
Katılmayacağı Sınavlar ve Tarihleri: 
•	1-
•	2-
•	3-
•	4-
•	5-
Veli Adı Soyadı Yakınlığı : 
Telefonu :
Eposta Adresi : 
İkamet Adresi :
						Tarih:
						İsim Soyisim :
						İmza :
EKLER :
1-	Sağlık Raporu

Türkyie Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Kurumsal Web Sitesi Erişim Adresi : https://www.meb.gov.tr/ ve MEB EDevlet hizmetleri erişim sayfası https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bakanligi üzerinden Bakanlığın kurumsal tanıtımına ve elektronik olarak sunduğu hizmetlere erişim sağlayabilirsiniz.

Scroll to Top