Üniversite Kayıt Dondurma Dilekçesi

Üniversite Kayıt Dondurma Dilekçesi üniversite öğrencilerinin eğitimlerine ara vermek için kayıtlı oldukları üniversiteye sundukları bir dilekçedir. Üniversite Kayıt Dondurma Dilekçesi ile üniversitede görmüş oldukları eğitime sınırlı bir süre ara verebilirler.

Üniversitede kayıt dondurmanın çeşitli kural ve sınırları bulunmaktadır ve genel olarak bu sınırlar kayıt dondurma sebebi ve süresine göre değişkenlikler gösterebilmektedir.

Örneğin kişisel sebepler ile belirli bir dönem sayısında kayıt dondurulabilirken , eğitime devam etmesine engel oluşturacak bir sağlık durumu sebebi ile kayıt dondurulması halinde uygulama farklı olmaktadır.

Yani kayıt dondurmanın gerekçesi ve süresi kayıt dondurma başvurusu için önemlidir.

Üniversite Kayıt Dondurma Nedir ?

Üniversitede kayıt dondurma eğitimine belirli bir süre boyunca ara vermek anlamına gelmektedir. Kayıt dondurulan süre eğitim süresinden sayılmaz fakat belirli bir dönem ile sınırlı olarak kayıt dondurulabilmektedir.

Kayıt dondurulan dönem yada dönemlerde öğrenci ders almaz ve derslerden sorumlu olmaz, eğitimine ara vermiş kabul edilir.

Kayıt dondurma her öğrenciye belirli kurallar dahilinde tanınan bir haktır, tüm öğrenciler sınırlamalara uymak kaydı ile kayıt dondurma hakkına sahiptirler.

Kayıt dondurulduğunda başka bir Üniversiteye kayıt yapılması mümkün değildir, normal mevzuata uygun yatay geçiş veya yeni kayıt ile kaydın alınması mümkündür.

Kimler Kayıt Dondurabilir , Kimler donduramaz?

Tüm önlisans lisans yükseklisans ve doktora öğrencileri kayıt dondurma hakkına sahiptirler.

Gördükleri eğitime göre mevzuata , senato kararına yada yök kararına göre tanınan maksimum kayıt dondurma dönemi kadar kaydını dondurmuş yani maksimum süre ile kayıt dondurma hakkını kullanmış öğrenciler kayıt donduramazlar.

Mezun duruma gelmiş öğrenciler kayıt donduramazlar.

Henüz öğrenci kaydını yapmamış öğrenciler kayıt donduramazlar.

Kısaca öğrenci durumunda olan ve eğitimini tamamlamasına en az 1 dersi kalmış olan tüm yüksek öğretim öğrencileri kendilerine tanınan süre sınırlı olmak üzere kayıt dondurma hakkına sahiptirler.

Üniversite Kayıt Dondurma Ne Zaman yapılabilir , ne zaman yapılamaz ?

Kayıt dondurma işleminin genellikle eğitim dönemi dışı zamanlarda yapılması tavsiye edilmektedir. Bu sayede aktif eğitim döneminde okunan derslerin durumunda bir etkisi olmamaktadır.

Aktif eğitim döneminde de kayıt dondurma işlemi yapılabilir fakat aktif dönemde sorumlu olunan derslerden kalınması sözkonusu olabilmektedir, bu sebeple eğitim dönemi içinde olağanüstü bir durum olmadıkça kayıt dondurulması kesinlikle önerilmemektedir.

Kayıt dondurma işlemi dönem dışı zamanlarda dönem aralarında yaz döneminde yapılabildiği gibi aktif dönemde de dersten çekilme veya ders ekleme bırakma dönemi öncesinde yapılabilmektedir.

Ama genel olarak vize haftası sonrası kayıt donduruması halinde aktif derslerden kalma durumu kuvvetle muhtemeldir, bu sebeple kayıt dondurma işlemi kesinlikle ders seçme dönemi bitmeden yapılması gereken bir işlemdir.

Kayıt Dondurma işlemi nasıl yapılır ?

Tüm öğrenci başvuruları gibi genellikle kayıt dondurma başvurusu da öğrenci işleri daire başkanlığına veya gördüğünüz eğitim kurumundaki öğrencilerin yazılı başvuru makamına yapılmaktadır.

Genel olarak meslek yüksek okullarında yüksek okul müdürlüğü makamına veya öğrenci işlerine , tüm üniversite lisans eğitimlerinde öğrenci işleri daire başkanlıklarına , liansüstü ve doktora eğitimlerinde ise enstitü öğrenci işlerine yapılmaktadır. Bu örnekler genel başvurular içindir, eğitim gördüğünüz akademiye göre başvuru mevzuatını öğrenci işleri , bölüm fakülte sekterterlikleri veya müdürlüklerden öğrenerek ilgili makama başvuru yapabilirsiniz.

İlgili makama şahsen sunacağınız bir Üniversite Kayıt Dondurma dilekçesi ile yazılı başvuru yapmanız halinde başvurunuz işleme alınacaktır. Başvurunuz mevzuata uygun ise kabul edilerek kısa sürede işleme konacaktır.

Üniversite Kayıt Dondurma Dilekçesi nasıl yazılır ?

Üniversite Kayıt Dondurma Dilekçesi yukarıda belirtiğimiz gibi öğrenci işleri , bölüm sektererliği , fakülte sekteterliği , yüksekokul müdürlüğü ve ya enstitü müdürlüğüne , bazı durumlarda rektörlük makamına yazılmaktadır. Kendi akademik eğitim gördüğünüz kurumun uygulama esaslarına göre ilgili makamı öğrenerek o makama hitaben dilekçe yazmanız gerkmektedir.

Biz genel olarak tüm devlet üniversitelerinde genellikle uygun olan öğrenci işleri daire başkanlığı makamına hitaben yazılan bir dilekçeyi örnek olarak sunacağız , siz kendi başvurunuza göre hitap makamı değişikliğini yapmayı unutmayınız.

Hitap makamından sonra dilekçe konusu belirtilmesi önerilmektedir ve bu dilekçe konusu kayıt dondurma talebinizi ifade eden tek bir cümle olarak düşünülmelidir.

Daha sonra sertbest metin bölümü gelmektedir burada açıklamalar , bilgileri , taleplerin izahı ve gerekçeleri ve taleplerin sunulması ile tamamlanmaktadır, her biri ayrı paragraflar gibi düşünülerek 3 4 paragraf ile istemin sunulması makul ve yeterlidir.

Dilekçe hitap makamına şahsen sunulmalıdır ve yanıt 1 hafta ve 4 hafta arasında belli olacağından belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Üniversite Kayıt Dondurma Dilekçesi

Aşağıda sunulan Üniversite Kayıt Dondurma Dilekçesi genel amaçlı bir kayıt dondurma dilekçesidir, sağlık durumu sebebi ile belirli bir dönem başına kadar kayıt dondurma istemini öğrenci işleri daire başkanlığına sunan ve akademik danışmanının bilgisi ve olurunun olduğunu da beyan eden ve bazı öğrenci işlerinin de talep ettiği başvuru sorumluluğununun beyanını da içeren bir genel amaçlı dilekçedir.

Kendi ihtiyacınıza göre değişiklikler yaparak kayıt dondurma başvurunuz için kullanabileceğiniz bir örnek dilekçedir.
		Türkiye Cumhuriyeti ........................ Üniversitesi
		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
	Dilekçe Konusu : Kayıt dondurma istemimin sunulmasından ibarettir.	Üniversitenizin ................................... Fakültesi .......................... Bölümü ............... Giriş yılı kayıtlı .................................. Numaralı ............... Sınıfı öğrencisiyim.

	Gördüğüm lüzum ve ........................................................................................ sebebi ile ........................... yılı ......................... dönemi başına kadar kaydımın dondurulmasını talep etmekteyim. 

	Akademik danışmanım Sayın ........................................ hocamın da kayıt dondurma talebim ,  gerekçesi hakkında bilgisi bulunmaktadır ve kendisi de makul bulduğunu belirtmiştir.

	Kayıt dondurma hakkım ve neticeleri hakkında tüm mevzuatı incelediğimi ve bilgi sahibi olduğumu ve tamamınını kabul ettiğimi beyan etmekteyim.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim biçimde kaydımın dondurulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

İsim Soyisim :
Tc Kimlik No :
Öğrenci No : 
Fakülte :
Bölüm : 
Kayıt Dönemi :
Sınıf : 
Eğitime Dönülecek Yıl ve Dönem : 						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza : 


Ekler :

1- TC ............... Hastanesi Sağlık Kurul Raporu

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından edevlet üzerinden sunulmakta olan çevrimiçi hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

YÖK Kurumsal Web Sayfası : https://www.yok.gov.tr/

Scroll to Top