Apartman Aidat Çizelgesi

Apartman Aidat Çizelgesi Apartmanlarda aylık giderlerin ikamet edenler tarafından paylaşılarak ödenmesi için düzenlenen belgelerdir. Apartman Aidat Çizelgeleri genel olarak her takvim ayı için ayrı ayrı düzenlenir ve ilgili ayın toplam giderlerinin tüm dairelere göre paylaşımını gösterir bir tablo biçimindedir.

Apartman Aidat Çizelgelerinin aylık olarak düzenlenmesinin sebebi neredeyse tüm ödemelerin aylık dönemler dahilinde yapılıyor olması ve hayatın olağan akışında kişilerinde tüm ödemelerini ve gelirlerini aylık bir planda alıyor ve ödüyor olmalarından kaynaklanmaktdır.

Apartman Aidat Çizelgesi Nedir ?

Apartman Aidat Çizelgeleri apartmanlarda yapılan giderlerin aylık olarak apartman sakinlerine paylaşımını gösterir bir belgedir.

Apartmanın ortak alanlarına yapılan ve paylaşılmakta olan giderlerin dairelere paylaşımını göstermektedir.

Tüm apartman sakinleri bu çizelgede belirtilen miktardaki aidatı belirtilen tarih aralığında ödemesi gerektiğinin bilincinde davranmalıdır.

Genel olarak ülkemizde Aidat ödemelerinde büyük sorunlar oluşmamaktadır ama bazı durumlarda da anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir.

Apartman Aidat Çizelgesi nasıl düzenlenir ?

Apartman aidat çizelgesi apartman ortak giderlerinin apartman sakinlerinin her birine ne şekilde pay edildiğini ve toplamını belirtir bir tablodur.

Düzenlenmesi esnasında ödemenin toplamını ve her bir daire sakinine düşen payını anlaşılır şekilde ifade eder bir tablo olması fazlası ile yeterlidir, bu şekilde bilgiler sunar bir Apartman Aidat Çizelgesi yeterli bilgi sağlamaktadır.

Hesaplama yapılırken belirli masraf kalemleri tüm daireler için aynı değerler içerirken bazı değerler her daire için farklı değerler de içeriyor olabilmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse tüm daireler için eşit paylaşılan kalemler olduğu gibi dairelerin konum boyut yapı yada tüketimlerine göre farklı hesaplamalar yapılabilen değişken giderler de olabilmektedir.

Aidatlar konusunda genellikle tüm apartman yada site sakinlerinin adil ve makul bulduğu bir hesaplama methodu uygulanarak çizelge oluşturulması sağlıklı görülmektedir.

Örneğin apartman görevlisinin maaşı , sosyal güvenlik ödemesi ve kıdem tazminatı yıllık birikimi için oluşturulan kalemler tüm apartman sakinlerine eşit olarak pay edilir, bir başka örnek ise apartman su ve aydınlatma giderleri de tüm apartman sakinlerine eşit olarak pay edilir.

Ama ısı paylaşım payölçer sistemi ile hesaplanan ısınma ve sıcaksu giderleri veya spor salonu üyeliği , spa kullanımı gibi kullandıkça artan değişken ödemeler her daire için ayrı miktarlar olarak hesaplanabilmektedir. Ayrıca bazı ödemeler ise bağımsız bölüm metrekaresine göre de hesaplanabilmektedir.

Burada adil ve makul bir paylaşım esastır, ortak giderler eşit ve adil birşekilde paylaştırılırken , kullandıkça ödenen ve kişinin kullanımına göre ölçülebilen tüketimler ise kişinin kullanımı ölçüsünde ücretlendirilmelidir.

Genel olarak 2 çeşit Apartman Aidat Çizelgesi düzenlenmektedir. Bu çizelgeler genel olarak ilgili aya ait apartman aidati çizelgesi ve yıllık aidat çizelgesi olarak karşımıza gelmektedir. Aylık Çizelge Genel olarak apartman sakinlerinin isim ve daire numaraları ve aylık ödeme kalemlerini belirten bir tablo yapısında olur ve tüm masrafı , dairelere düşen birim masrafları dairelere göre aidat tutarlarını ve toplam toplanacak aidatları belirtir ve ödeme dönemlerini de içermektedir.

Yıllık çizelge ise aylık ödemelerde aksaklıklar olması durumunda aidatların ödemesini gösterir bir şekilde bir tablodur.

Apartman Aidat Çizelgesi

Ekli dosyalarda 3 adet belge bulunmaktadır. Bunlar aylık Apartman Aidat Çizelgesi , yıllık “Apartman Aidat Çizelgesi” ve Aidat Çizelgesi açıklamaları sayfalarıdır.

Birinci belge Apartman Aidat Çizelgesi belgesidir, bu belge her bir daireye düşen aylık apartman aidatını göstermektedir. Genel amaçlı bir Çizelge olduğundan apartmanınıza göre düzenleme yapmanız gerekmektedir.

İlk önce apartman adı ve ilgili takvim ayı ve yılı yazılmalıdır bu sayede çizelge apartman sakinleri tarafından anlaşılır hale gelecektir. soldan sağa olarak öncelikle apartman sakini adı ve kapı numarası , Apartman görevlisi maaş ve sgk gideri , elektrik gideri , su gider, iki adet genel amaçlı gider alanı , bakım tamir giderleri , Temizlik Giderleri ve Diğer giderler biçiminde her bir daireye düşen aidat payı ilgili başlıklara göre yazılmalıdır.

Boş olan 4. ve 5. masraf alanları sizin apartmanınıza özeldir örneğin merkezi ısınma varsa doğalgaz giderinin payölçer değerlerine göre veya paylaşım mantığınıza göre ayrımı için birini ve başka paylaşım yapılan bir gider için de diğerini kullanabilirsiniz.

İkinci belge ise apartman gider kalemlerinin tek tek açıklamasını sunan bir belgedir. burada gider kalemlerini tablodaki sıralama ile toplam giderin tanımı ve detayları olarak apartman sakinlerinin anlayacağı biçimde izah etmeniz yerinde olacaktır, bu sayede apartmana ait her bir giderin toplamını ve ne olduğunu , her bir daireye ne kadar düştüğünü açıklayabileceğiniz bir belgedir. Bu belgeyi okuyan kişi apartmana ait tüm gider kalemlerinin toplamını ve daireye düşen yapın ne kadar olduğunu bu belgede görebilir, bu sayede kendi ödememerinin teyidini yapabilir ve bu açıklama genel olarak aidatlar ile ilgili soruların neredeyse tamamını karşılamaktadır.

Ayrıca bu belgelerin yanında aylık paylaşılan giderleri izah eder payölçer raporu gibi ek belgeleri gerekebilmektedir, tablonun yanına bunları da yazınız.

Ayrıca aidat makbuzunda boş bilgi alanlarından birini de gider avansı için de kullanabilirsiniz, örneğin apartman sakinlerinden 6 ay boyunca aylık bir bedel toplanarak bahçe alanına bir çocuk parkı yapabilmek için gerekli tutarı oluşturmak için bir başlık olarak kullanabilirsiniz.

Son belge ise apartman sakinlerinin ilgili takvim yılının hangi ayına ait aidatlarını ödediğini hangilerini ödemediğini gösterir bir tablodur, genel olarak bazı apartman sakinleri toplu ödemeler yapabilmektedir ve bazılarının da aksatabildiği ödemeleri olabilmektedir, bu son tablo ilgili yılın hangi aylarına ait ödemenin yapılıp yapılmadığını gösterir bir tablodur. Ayrıca her bir alana tutar da yazarak kullanılabilmesi mümkündür. Sadece örnek olarak hazırlanmıştır.

Sunlan aidat çizelgeleri 18 daireli bir apartmana göre düzenlenmiştir, daha çok daireli apartmanlar için değişiklik yaparak ilgili sayfaları birden çok çıkartabilirsiniz, yani çizelgede ikinci sayfayı ekleyerek 19. 36. daireler arası için ve üçüncü sayfayı da ekleyerek toplam 54 dairelik bir apartman yada site için aidat çizelgesi hazırlayabilirsiniz.

.................................   APARTMANI  .............................  AİDAT ÇİZELGESİ AÇIKLAMALARI

1- Apartman Görevlisi Maaş ve SGK Giderleri : 	 
Maaş : 
SGK :
Kıdem Tazminatı ((1 Brüt Maaş / 12) / Daire Sayısı) :

2- Apartman Elektrik Gideri : 

3- Apartman Su Gideri :

4- 

5- 

6- Bakım Tamir Giderleri : 


7- Temizlik Giderleri : 


8- Diğer Giderler 

Giderlerler Toplamı : 

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi Kat Mülkiyeti Kanunu Metni Erişim linki : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Web Sitesi : https://www.tkgm.gov.tr/

Scroll to Top