Aidat Ödeme Listesi Talep Dilekçesi

Aidat Listesi Talep Dilekçesi herhangi bir aidatın ve ödemelerinin listesinin talep edildiği bir dilekçedir. Aidat Ödeme Listesi Talep Dilekçesi genel olarak bir kurumun aidatların ödenip ödenmediğini talep etmesi durumunda gerekli olabilmektedir.

Aidat ödemeleri ve aidat ödemelerinin durumu genel olarak deniz taşıtlarının satışlarında gerekli olabilmektedir. Bunun temel sebebi deniz taşıtlarının doğasından kaynaklanmaktadır, deniz taşıtları uzun aralıklarla kullanılan taşıtlardır ve ticari olmayan kişisel kullanımdaki deniz taşıtları genellikle Marina, Liman veya Park alanı bölgelerinde bekletilirler.

Bunun temel sebepleri güvenlik, aracın korunması , aracın ikmal ihtiyaçlarının kolay sağlanması, araca ulaşım ve tesis imkanlarına erişim rahatlığı olarak gözlemlenmektedir. Fakat bu liman hizmetlerinin kullanılabilmesi için çeşitli düzenlemeler vardır genel olarak ikmal için belirli kısa süreli ziyaretler ücretsiz olabilmektedir ama süreli ziyaret , limana bağlanma , her çeşit ikmal ve bakım hizmeti gibi sunulan tüm hizmetler de deniz aracının orada fiziken bulunması yani bir anlamda park edilmesi ücretlendirilmektedir.

Bu konaklama yani bekleme süresi saat gün yada aylık üyelik biçiminde olabilmektedir ve genel olarak teknik tanımı farklı olsa da bu liman hizmetleri aidat mantığında görülmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi deniz araçlarının alım satımında liman hizmetleri önemli bir kriterdir çünki geçmiş aidat borçları veya peşin ödenmiş aidatların yeni alıcıya devredilmesi veya liman hizmetleri ile ilgili yapılan sözleşmeler aidatların belirlenmesi için önemlidir.

Örneğin çok yoğun olmayan bir marina ile çok uzun süreli bir konaklama kontratı yapıldığında özellikle 24 metrekare 36 metrekare 48 metrekare gibi küçük yat park alanlarının aidatlandırılmasında uzun kontratlar yapıldığında aidatlar gerçekten uygun rakamlara düşebilmektedir. Hatta birçok marinada 10 yıllık kontratlarda sabit kur dönüşümü, ücretsiz yıllık kullanımlar , indirimler, limat hizmetlerinde indirimler, gelecek kontrat döneminde ek avantajlar sabit fiyuat gibi ek avantajlar da sunulabilmetkedir.

Deniz araçlarının alım satımında bu aidat ödeme durumu ve aidat geçmişinin belirtilmesi faydalı olmaktadır bu sayede alıcı kişi aidat borçlarının olup olmadığını rahatlıkla görebilir.

Yukarıda bahsettiğimiz deniz taşıtları yalnızca aidatları olan taşıtlar olarak görülmemelidir, hayatın birçok alanında karşımıza gelmektedir.

Aidat Ödeme Listesi Nedir ?

Aidat ödeme listesi bir kişinin bir konuda ödemekte olduğu aidatların listesi anlamına gelmektedir, genel olarak ödenmiş ve ödenecek olan aidatlar aynı listede yer alabilmektedir.

Fakat aidatlar birçok yerde aylık olarak ilgili ayın masraflarının belirli kişilerce paylaşılması mantığı ile düzenlendiğinden aidatlar genellikle aylık olarak belirlenir ve ödenirler.

Büyük ticari yapılar içerisinde aidatlar genellikle yıl içerisinde belirlenir ve her ay düzenli olarak tahsil edilir, yılda 2 kez bu düzenli ödemeler dışında kalan konular veya ek giderler ile ilgili fark ödemeleri tahsil edilirler.

Yani yukarıdaki marina örneğine ek olarak iki ayrı aidat daha açıklayarak bu aidat ödeme listesi mantığını açıklamaya gayret edeceğiz.

Konutlarda aidatlar ortak giderlerin paylaşılması mantığına dayanmaktadır ve genel olarak aylık olarak düzenlenir çünki yapılacak harcama ve giderler tahmin edilse bile net olarak hesaplanmadan tahsil edilmesi sakıncalıdır , bu sebeple masraflar oluşur toplanır dairelere düşen aidatlar hesaplanır ve birlikte belirli bir dönemde ödenirler.

İşyerlerinde ise aidatlar genellikle yıllık olarak tahmini olarak belirlenir ve belirli bir takvim çerçevesinde tahsilatı yapılır, bu şekilde aidat listesi hazır durumda tutulur. Aidat listesi belirli bir düzende ödenirken çıkabilecek ek masraflar için belirli dönemlerde ek tahsilatlar yapılır.

Aidat Ödeme Listesi Talep Dilekçesi nasıl yazılır ?

Aidat ödeme listesi talep dilekçesi aidatın ödendiği kuruma şahsen müracat edecek biçimde yazılır, Dilekçe hitap makamı aidatın tahsilatını yapan kurumdur, dilekçe konusu olarak aidat ödeme listesi talebimin sunulmasından ibarettir biçiminde bir dilekçe konusu yeterlidir.

Kalan bölümde hangi takvimyılı olduğu da belirtilerek aidat ödeme listesi talep edildiğini saygılı bir ifade ile belirtmeniz yeterlidir.

Islak imzalı olarak kurum genel müdürlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

Aidat Ödeme Listesi Talep Dilekçesi

Aşağıda iki farklı şekilde düzenlenmiş genel amaçlı Aidat Ödeme Listesi Talep Dilekçesi yer almaktadır. Genel olarak plaza türü binalar için birinci dilekçe, sanayi siteleri ve sanayi bölgeleri için ikinci dilekçe daha makuldür. Boş şablon dilekçe olarak kendi ihtiyacınıza göre düzenleyerek kurum idaresine şahsen müracat yapınız.
		...........................  ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE
DİLEKÇE KONUSU: Aidat ödeme listesi talebimin sunulmasından ibarettir.


	Kurumuza ait olan ................................... isimli ticari yapınızda ........ blok ........ kat ............. numaralı bağımsız bölümde .......................................
.......................................................... ünvanlı işletme olarka faaliyetimizi sürdürmekteyiz.

	Genel muhasebe kayıtlarımızın kontrolü ve aidat ödemelerimizin tesbiti amacı ile kurumuza yapmış olduğumuz işyeri aidatlarımızın listesine ihtiyaç duymaktayız. İş bu sebeple kurumuza talebimizi bu dilekçe ile sunuyoruz.

	......................... Yıllarına ait olan Aidat tutarlarını ve borç alacak durumuzu gösterir belge yada ekstrenin düzenlenerek tarafımıza teslimi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.						Tarih : 
						Ünvan : 
						Kaşe İmza :


		...........................  ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRLÜĞÜNE
DİLEKÇE KONUSU: Aidat ödeme listesi talebimin sunulmasından ibarettir.


	Aşağıda bilgileri sunulmuş olan şirketimize / şahsıma ait aidat ödeme listesinin düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.Yapı Projesi Adı : 
Site Adı :
Blok : 
Kat : 
Bağımsız Bölüm : 


Ünvan : 
İsim Soyisim :
Açık Adres : 
Vergi No : 
Mersis No : 
Sanayi / Ticaret Sicil No : 
Eposta : 
Telefon : 
						Tarih : 
						Ünvan : 
						İsim Soyisim :
						Kaşe İmza :


Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kurumsal Websitesi Erişim Linki : https://www.sanayi.gov.tr/

Scroll to Top