AÖL’den Örgün Eğitime Geçiş Dilekçesi

“AÖL’den Örgün Eğitime Geçiş Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde; Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim ile eğitim veren bir liseye geçmek istemeniz durumunda yapılması gerekenlere ilişkin detayları yazımızda bulabilir ve ilgili dilekçe örneğini word veya pdf formatında indirip çıktısını aldıktan sonra üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

AÖL Nedir?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi), 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulan ve 14 Eylül 2011 tarihli ve 652 sayılı kanun hükmüyle birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

AÖL ve MAÖL Diplomalarının Örgün Diplomadan Farkı Var mıdır?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) ve MAÖL (Mesleki Açık Öğretim Lisesi) diplomalarının örgün eğitim diplomalarından tek farkı eğitim-öğretimin uzaktan olmasıdır. Kanunen, söz konusu liselerin herhangi birinden mezun olan bireylere tanınan tüm haklar eşittir. Aşağıda MEB’in mevzuatında yer alan AÖL yönetmeliğinden bazı maddeler sizlerle paylaşılmıştır. Yönetmeliğin tamamı için ise paragrafın sonunda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Örgün öğretim kurumlarına nakil ve geçiş 

Madde 22 — Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişleri, Bakanlıkça belirlenen usul esaslara göre yapılır. 

Askerlik ertelemesi 

Madde 23 — (Mülga:RG-21/7/2012-28360) 

Öğrenci kişisel dosyası 

Madde 24 — Öğrenci kişisel dosyaları, öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü okullarda kalır. Ancak, okullar Lise’ye kayıt yaptıran öğrencilerin diploma veya tasdikname örneğini Lise’ye gönderir.

Mevzuat – Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

MAÖL’den AÖL’e – AÖL’den MAÖL’e Nasıl Geçilir?

MAÖL’den AÖL’e veya AÖL’den MAÖL’e geçiş (nakil) için yapılması gerekenlere dair yazımıza ve ilgili dilekçe örneğine ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

MAÖL’den AÖL’e Geçiş Dilekçe Örneği

AÖL’den Örgün Eğitime Nasıl Geçilir?

Açık Öğretim Lisesinde (AÖL) Ders Geçme ve Kredili Sistem, örgün eğitim (1) veren okullarda ise Sınıf Geçme Sistemi uygulanmaktadır. Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim veren bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarmış oldukları ortak derslere göre belirlenir. Örgün eğitim veren okullar, Açık Öğretim Lisesinden tasdikname ile gelen öğrencilerin sınıf seviyesini, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararına göre belirler.

Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim veren okullara nakil ve geçiş işlemleri için Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 93 sayılı kararının tam metni için buraya tıklayınız.

AÖL’den Örgün Eğitime Geçiş Dilekçesi
             ......... MÜDÜRLÜĞÜNE


    Açık Öğretim Lisesinde ......... numara ile kayıtlı öğrenciyim. Açık Öğretim Lisesinde bulunan kaydımın alınarak, örgün eğitim veren ......... Lisesine geçişimin yapılması için bilgi ve gereğini arz ederim. .../.../....


                               İmza
                             Ad Soyad

T.C. No:
Adres :
Tel No :

Yararlanılan Kaynaklar:

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı – AÖL’den Örgün Eğitime Geçiş

Scroll to Top