Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi

Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi

Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi
Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi

Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi öğrenci durum belgesi talebinin eğitim kurumuna sunulması için düzenlenen bir dilekçedir. Öğrenci Durum belgesi öğrencinin eğitim konusundaki durumunu belirtir bir resmi belgedir ve öğrencisi olduğu kurum bu belgeyi düzenleyerek öğrenciye teslim etmektedir.

Öğrenci durum belgesi eğitim kurumunun antetli veya kurum ünvanını taşıyan resmi belge statüsündeki bir sayfa üzerine düzenlenmektedir. Üzerinde öğrencinin kimlik bilgileri , görmekte olduğu eğitim ve bu eğitimin kurumun hangi biriminde sunulduğu , eğitimin hangı yıl yada döneminde bulunduğu , kayıt olduğu yıl yada dönem ve öğrenciliğinin ne zamana kadar süreceği gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu bilgiler ilköğretim ortaöğretim lise ve yüksek eğitimde farklılıklar göstermektedir bu sebeple belirli bir şablonu yoktur ama kişisel bilgiler ve eğitim ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır.

Öğrenci durum belgesi bir transkript değildir, detaylı ders veya not dökümü barındırmaz genel olarak öğrenciliğin tanımı ve süresi ile ilgili bilgiler vermektedir.

Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Öğrenci Durum Belgesi Talep dilekçesi resmi bir kuruma sunulan resmi bir dilekçedir , tüm eğitim kurumları özel veya vakıf dahi olsa resmi kurum statüsünde faaliyet göstermektedir bu sebeple dilekçeler resmi dilekçe yazımı kurallarına göre kaleme alınmalıdır.

Hitap makamı ilgili eğitim kurumunu temsil etmekte olan makamdır genellikle müdüriyet bölüm başkanlığı dekanlık yada rektörlük makamı kurumları temsil etmektedir.

Hitap makamından sonra dilekçe konusu kaleme alınmalıdır burada öğrenci durum belgesi istemimin sunulmasından ibarettir gibi bir ifade ile talebin belirtilmesi yeterlidir. Dilekçe konusu dilekçenin hangi maksatla sunulduğunu kısaca tek cümle ile ifade eden bir bilgidir ve dilekçeyi değerlendirecek kişinin hangi amaçla dilekçe yazıldığını kolaylıkla anlayacağı bir bilgi olarak sağlanmalıdır.

Daha sonraki kısım serbest metin alandır, paraf yapısında ve çok kısa biçimde öğrenci durum belgesi istemi saygılı ifadeler ile sunulur ve kişisel bilgilere de yer verilmelidir.

Durum belgesi yabancı bir dilde veya birden çok kopya olarak talep ediliyorsa bu belirtilmelidir.

Daha sonra ıslak imzalı olarak kuruma teslim edilir ve yanıtlanması beklenir , en çok 30 gün içerisinde yanıt verilmesi gerekmektedir.

Şahsen başvuru yapılmazsa kişinin anne babası veya kanuni temsilcisi yazılı başvuru yapabilir bunun dışında başvurular için vekaletname gerekmektedir.

Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi

Aşağıda örnek bir Öğrenci Durum Belgesi istemi dilekçe örneği yer almaktadır, sırası ile eğitim kurumu ünvanı en üste hitap makamına yazılmalıdır kısaltma kullanılmamalıdır, posta yolu ile başvuruda ptt ile iadeli taahhütlü şahsen göndrilmelidir.

Dilekçe konusunda öğrenci durum belgesi talebi sunulmalıdır, kalan kısım kişisel bilgileriniz ve eğitim bilgileriniz ile tüm boşluklar makul anlaşılır bilgiler ile doldurularak ve metinde gerekli değişiklik ve uyarlamalar yapılarak düzenlenmelidir ve ıslak imzalı olarak kuruma sunulmalıdır.

		


		Türkiye Cumhuriyeti .................................................. Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : Öğrenci Durum Belgesi istemimin sunulmasından ibarettir.
	Kurumunuzda .................................................. bölümü ............ sınıfı .......... şubesinde aktif öğrenci olarak eğitimimi sürdürmekteyim, kişisel bilgilerim aşağıda bilgilerinize saygı ile sunulmuştur. 

	............................................................................ sebebi ile yapacağım başvurularda ingilizce olarak ve 5 adet (yazı ile yalnız beş adet) düzenlenmiş biçimde Öğrenci Durum Belgesine ihtiyaç duymaktayım, iş bu sebep ile kurumunuza yazılı müracat etmekteyim.

	İlgili belgelerin usulünce düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri : 
Anne Adı  :
Baba Adı :
İkamet Adresi  :
Telefon :
Eposta :

Bölüm :
Sınıf / Şube : 
Eğitim Dönemi :
Öğretmen / Eğitmen / Okutman : 
Danışman :		

							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Web Sitesi : https://www.meb.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Web Sitesi : https://www.yok.gov.tr/

Edevlet Üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lise-mezuniyet-belgesi-sorgulama sayfası ile Milli Eğitim Bakanlığı Lise mezuniyet belgesi sayfasına erişmeniz mümkündür.

Edevlet Üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/yok-ogrenci-belgesi-sorgulama yöksis sistemine tanımlı olan Yükseköğretim Kurulu öğrenci belgesi sorgulama işlemi ile de yüksek öğretim öğrenci belgesi talebinizi iletebilirsiniz.

Öğrenci durum belgesi için kurum sekreterliğinden bilgi alarak elektronik belge alım imkanını kontrol ederek hareket ediniz.

Dilekçe Örneği
error: