Apartman Kuralları Yazısı

Apartman Kuralları Yazısı veya Levhası apartmanda yaşayan kişilerin uyması gerekli olan kuralları maddeler halinde listeleyen bir yazıdır. Apartman Kuralları genel olarak apartman sakinleri olarak tanımlanan apartmanda kalıcı olarak ikamet etmekte olan veya apartman içerisinde işyeri bulunan tüm kişilerin uyması gerekli olan kurallar anlamına gelmektedir.

Apartman Kuralları genel olarak hukuğun çeşitli alanlarında tanımlanmış olan yada toplumda birlikte yaşama esnasında karşılıklı saygı ile oluşan özgürlük sınırları olarak da kabul edilebilir.

Apartmanlar toplu yaşam alanlarıdır ve insanlar birbiri ile yan yana alt alta yada üst üste yaşamaktadır yani birbirlerinin hayatlarından ince bir duvar ile ayrılırlar, bu ayrım bazen birbirlerinin rahatsız olabileceği etkileri tam sınırlayamamaktadır.

Örneğin kimse bir komşusunun davul çalmasından memnuniyet duymaz yada gece 12 de gürültü yapmasını makul karşılamaz. Bu gibi tüm kurallar apartman kuralları olarak bir metin haline getirilerek bazı durumlarda binaların giriş noktasına asılabilir.

Apartman Kurallarının apartman yönetimine kat maliklerinin onayı ile düzenlenmesi makuldür. Apartman yöneticisi kendi canının istediği kuralları yazıp uygulanmasını bekleyemez, ayrıca apartman kuralları olarak belirlenen kurallar herhangi evrensel yada yerel hukuk normu yada kanun kanun hükmünde kararname ile zıt düşmesi halinde apartman kuralı geçersiz kabul edilir, yani apartman kuralları için tüm apartman oy birliği ile karar vermiş dahi olsa hukuken kabul edilemeyecek bir kurala kimse uymak zorunda değildir.

Bu sebeple apartman kuralları tanımı çok iyi anlaşılmalıdır genel evrensel yaşam ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı ve hukuk ile uyumlu olan ve apartman sakinlerinin çoğunluğu tarafından kabul edilmiş kurallar apartman kuralları olarak kabul edilir ve tüm apartman sakinleri bu kurallara uymaya davet edilebilir.

Ayrıca hayatın olağan akışı içerisinde yer alan makul şeylerden şikayet etmek , sürekli huysuzluk ederek huzur bozmak da kurallara uymamak kadar hatalı bir davranıştır. Komşular komşuların makul davranışlarına ve etkilerine makul davranmak ile mükelleftir, kimse kimsenin kişisel tercihi ile yaşam alışkanlıklarını değiştirmek zorunda değildir. Yalnızca başkasını rahatsız eden davranışlar var ise bunlar ile ilgili önlem alınabilir.

Yani bir komşu havlayıp rahatsız etmeyen makul bir hayat sürmekte olan ve komşusunda yaşamakta olan evcil bir köpekten rahatsız olduğunu beyan edemez. Yada otoparkta kendi park yerine arabasını park edip 1 ay çıkarmayan bir kişiden şikayetçi olunamaz.

İnsanlar makul taleplerde bulunmalıdır.

En yaygın Apartman Kuralları

Yasal dinlenme saatleri olarak kabul edilen 23:00 – 08:00 saatleri arasında normal yaşam dışında olağan dışı sesli herhangi bir aktivitenin yapılmaması. Örneğin gece 23:00 sonrası yüksek sesle müzik dinlenmesi veya sabah 7:30 da matkap ile duvar delmenin yasak olması.

Dairelerin konut ikameti dışında herhangi bir biçimde tekrar kiralanması. Apartmanlarda bir kiracının kiraladığı daireye ev arkadaşı alma özgürlüğü vardır fakat daireyi tamamen veya kısmen kısa süreli günlük haftalık yada saatlik olarak farklı kişilere kiralaması hukuken pansiyon işletme benzeri yorumlanır ve ticari faaliyet kapsamındadır, bu duruma öncelikle gayrımenkul sahibi sonra diğer kat malikleri itiraz edebilir ve hukuken sakıncalıdır.

Apartman yapı ve demirbaşlarının itinalı kullanılmasının beklenmesi makuldür, binalar inşa edilir ve normal mevzuata uygun sağlamlıkta yapılan binalar 50 – 70 yıl ayakta kalırlar ve bu süredeki yıpranmanın düşük seviyede olması adına bina ve ortak alan demirbaşlarının makul ve itinali biçimde kullanılması beklenmektedir.

Pencerelerden yalnızca belirli gün ve saatte halı silkelenmesine müsade edilebilmektedir. Belirlenen bir gün ve saat yoksa yasaktır ayrıca pencereden herhangi bir şey atmak silkelemek de yasaktır.

Kapı önüne çöp , eşya veya ayakkabı konulması yasaktır, yalnızca makul boyut ve renkte bir adet paspas bulunmasına müsade edilmektedir. Kapı süsü gibi küçük süs eşyaları bu eşya grubunda değildir , kapı süsü vb tasarım öğrelerinin kullanımı ortak alanı işgal etmeme kaydı ile serbesttir.

Bebek arabası ve bisiklet gibi konut içerisinde alınması mümkün olmayan eşyaların varsa uygun alanda yoksa kendi hanesinde saklanması beklenmektedir.

Otopark alanında yalnızca kendinize ait olan park yerine diğer araçların geçiş , giriş ve çıkışlarına engel olmayacak şekilde muntazam park ediniz.

Tüm kat malikleri ve kiracılar apartman kurallarına uymak zorundadır.

Daire içerisinde elektrik ve doğalgaz tesisatı ile ilgili herhangi bir tadilat yapılacaksa elektrik idaresi veya doğalgaz idaresine teknik tadilat projesi sunulmaı ve onaylanmayan projeler uygulanmamalıdır.

Daire içerindeki doğalgaz ile ısınma sağlayan ocak fırın kombi su ısıtıcı bilimum cihazın dönemsel bakımlarının eksiksiz yapılması zorunludur.

Daire içi ısıların 16 derecenin altına düşmemesi için gerekli ısınma tedbirleri kat maliki veya kiracı tarafından alınmalıdır. Toplu yaşam alanlarında kapalı alan ısısı 16 derecenin altına düşürülmemelidir.

Apartman Kuralları

.................... APARTMANI 
APARTMANI KURALLARI 

İş bu belge ile beyan edilen apartman kuralları ........ tarih ve ......... sayılı kat malikleri toplantısında oy birliği / oy çokluğu ile alınmış olan kurallardır ve tüm kiracı ve kat maliklerinin uyması zorunludur.

Yasal oturma izini olmayan yabancı kişilere kiralama yapılamaz.
Kiralanan bir mülk kısa veya uzun dönem başka bir kişiye kiralanamaz. (Günlük Haftalık Saatlik ev veya oda kiralanması yasaktır. Kanun gereği hemen Emniyete bildirilmektedir.)
Haftaiçi Saat 23:00 – 08:00 arası , pazar günü tüm gün , Cumartesi ve resmi tatil günleri 22:00 – 09:00 arası komşuları herhangi bir şekilde rahatsız edebilecek gürültü yapılmaması (yüksek ses ile müzik , bilimum tatilat , gürültüğü temizlik vb) zorunludur. Diğer zamanlarda da en az rahatsızlık yaratacak şekilde itinalı ve özenli davranılması beklenmektedır. 
Kapı önlerine kişisel eşya çöp vb eşya geçiçi olarak dahi konulmamalıdır. Daire önlerinde 1 adet paspas ve ortak alanı işgal etmeyen tasarım öğeleri serbesttir.
Bisiklet , Bebek Arabası , Walker ve benzeri eşyaların asansör yanında yer alan bölümde geçenleri engellemeyecek şekilde saklanması gerekmektedir. Katlarda ve daire önlerinde muhafaza edilmeleri yasaktır.
Binadan yalnızca pazartesi günü sabah 10:00 13:00 arası arka balkondan açık otopark alanına doğru halı silkme ve silkeleme serbesttir. Bu gün ve saat dışında hiçbri şekilde binanın herhangi bir camından Bir şey silkelemek ve atmak yasaktır. İlgili gün otoparkın binaya komşu sırası boş bırakılacaktır.
Açık ve Kapalı otoparklarda yalnızca size ait olan park alanına park etmeniz serbesttir. Her dairenin bir açık ve bir kapalı park yeri vardır. Misafirler de bu yerlerden birine park etmek zorundadır. Otopark kumandasının 2 den fazla kopyasının yapılması yasaktır. Araçlar muntazam park edilmelidir , diğer araçların giriş çıkışına engel olacak şekilde park edilmemelidir. Araç ön camından okunabilir şekilde isim telefon ve daire no yazılmış olmalıdır.
Apartman görevlisi yalnızca sabah ve akşam sipariş servisi , akşam çöp alımı , apartman temizliği , otopark yerleşimi ve kargo kabulü yapmaktadır. Bunun dışında hiçbir kişisel iş için mesai saatlerinde görevlendirme yapılmamalıdır ve kesinlikle ısrar edilmemelidir. Apartman görevlisi yalnızca görevlerini yapacaktır ve kesinlikle rutin işleri dışında kalan kişisel talepleri kabul etmeyecektir. Sabah ve Akşam siparişleri 08:00 ve 16:00 öncesi whatsapp ile apartman görevlisine iletilmelidir. Bu saatlerden sonra verilen siparişler temin edilmeyecektir.
Daire içi tadilatlarda doğalgaz şebekesine müdahale edilmesi yasaktır.
Elektrik ve Doğalgaz tesisatları ile ilgili zorunlu değişikliklerde ilgili kuruma yazılı müracat edilerek izin alınması ve iş bitiminde kurum tarafından denetlenmesi zorunludur.
Balkonlarda mangal yakılması veya yemek yapılması yasaktır.
Apartman aidatları whatsapp grubuna ilan edilecek ve panoya asılacaktır, panoya asıldıktan sonra ilgili ayın son gününe kadar ödenmesi zorunludur. 
Ortak alanlar , bina yapı ve demirbaşlarının itinalı biçimde kullanılması zorunludur.
Yeni taşınan kişilerin abonelikleri kendi adına yapması ve ayrılan kişilerin tüm borçlarını ödeyerek aboneliklerini kapatması zorunludur. Tüm abonelkler kat maliki veya kiracı adına yapılmış olmalıdır.
Yönetici tüm ödemelerin belgelerini aidatlar bildirildiğinde whatsapp grubuna atacaktır.
	Apartman Yöneticisi : .................................
	Cep Telefonu : ...................................


	Apartman Görevlisi : ....................................
	Cep Telefonu : ....................................

	Aidat Banka : 
	Aidat Hesabı İban : 
Scroll to Top