Giriş Kartı Yenileme Dilekçesi

Giriş Kartı Yenileme Dilekçesi herhangi bir kuruma giriş kartının yenilenmesi için yazılı başvuruda sunulması gerekeli olan dilekçe örneğidir. Giriş Kartları bazı kurumlarda yalnızca üstünüzde bulundurmanız gereken kartlardır, bazı kurumlarda ise kapıların açılması için de gerekli olabilmektedir. Hatta bazı kurumlarda mesai ölçümü ve yemek alma gibi işlemlerde de giriş kartları kullanılmaktadır.

Günümüzde birçok akıllı bina teknolojisinde giriş kartları programlanabilmekte ve kodlanabilmekte ve bu sayede sadece belirli alanlara giriş veya belirli katlara çıkış yapabilmektedir. Hatta en yaygın kullanım yerlerinden biri ağırlama ve otelcilik sektörüdür. Bu sebeple giriş kartlarının kullanımı günümüzde çok yaygındır, hatta bir çok özel yada devlet kurumu girişte misafirlerin kimliklerini alarak yerlerine giriş kartları vermektedir.

Giriş Kartları boş karton kartlar , plastik kartlar , manyetik kartlar , barkodlu kartlar , radyo frekanslı kartlar gibi çok çeşitli türlerde olabilmektedir ve sürekli giriş çıkış yapılan işyeri konut residance sporsalonu gibi yerlerde kişiye özel kimlik bilgileri ve fotoğrafları da bulunan kartlar olarak yapılmaktadır.

Giriş Kartları Neden Yenilenir

Giriş Kartlarının yenilenmesi genellikle birkaç sebep ile olabilir bunlardan birincisi kartın arızalanması , kartın kaybolması , kartın okuma hatası yapması , kartın kırılması gibi kartın çalışma işlevini yitirmesi veya kartın kaybolmasıdır.

Diğer sebepler ise daha farklıdır örneğin 4 kişilik çalışma izini bulunan bir paylaşımlı ofis sistemi kullanıcısı olan işletme bir çalışanın ayrılması ve yeni bir çalışanın gelmesi ile kartlarından bir tanesini yenileyerek yeni çalışanın kişisel bilgilerine göre düzenlenmesini isteyebilir, yani burada bu yenileme aslında kullanıcı kişinin değiştirilmesi anlamına da gelmektedir. Benzer şekilde residance ikametlerinde de kiracılık bittiğinde konut sahibi yeni kiracının adına kart düzenlenmesini de isteyebilmektedir.

Bunun dışında yıllık sürenin dolması , abonelik türünün değişmesi , araç plakasının değişmesi gibi birçok sebep ile de giriş kartlarının yenilenmesi gerekebilmektedir.

Ayrıca spor salonlarında da temel hizmet kullanıcısı bir kişi havuz ve spa aboneliği de yaptığında havuz alanına giriş yapabilmek için kartını yeniletmek durumunda da olabilir.

Giriş Kartı Yenileme Dilekçesi

Aşağıda birkaç örnek olarak düzenlenmiş giriş kartı yenileme dilekçeleri bilginize sunulmuştur , bunlardan biri bir residance konutun giriş kartının kişi değişikliği sebebi ile yenilenmesi , ikincisi bir şirkette çalışanın kartının okuma hatası vermesi sonucunda yenilenmesi , üçüncü aracını değiştiren kişinin yeni aracının plakasına tanımlı bir giriş kartı talebinin iletilmesi , üçüncüsü bir şirketin plaza giriş kartında tanımlı kişiyi yeni işe başlayan kişi ile değiştirme talebinin iletilmesi , dördüncü ise kütüphane giriş kartının yenilenme talebini , beşinci ise spor salonu üyelik tipinin değiştirilmesi sonucunda yenileme talebinin sunulmasını sağlamaktadır.

Yazılacak dilekçe kamu kurumuna sunulmaktaysa resmi dilekçe yazım kurallarına uyması zorunludur, özel şirketlerde ise daha esnek dilekçe yapıları da bulunabilmektedir. Genel olarak resmi dilekçe yazım kurallarına uyulması daima makuldür , çünki imza taşıyan her belgenin yasal tanımlara uyması daha yerinde olur.

Dilekçe yazımına kurum tam ünvanı ve bunu temsil eden makama hitap ile başlanır örneğin “Türiye Cumhuriyeti Devlet Malzeme Ofisi İzmir Müdürlüğüne” veya “Hayali Şirket Anonim Şirketi Müdürlüğüne” gibi bir hitap makamı yeterlidir, sağ en üste tarih atılmalıdır. Dilekçe konusu hitabın hemen altına yazılan bir cümle ile talebin özetlenmesidir, giriş kartımın yenilenmesi talebinin sunulmasından ibarettir yeterli bir ifadedir.

Dilekçenin serbest metin kısmında bir paragraf olarak giriş kartı yenileme talebi ve gerekçesi izah edilir ve saygılı biçimde sunulur, kurum için gerekli olabilecek bilgiler aşağıda maddelenir ve en sonunda isim soyisim ünvan ve ıslak imza ile düzenlenir ve kuruma şahsen sunulur.

Kişiler kendi adlarına , 18 yaşından küçükler için veliler veya vasiler, temsilci atanmış kişiler için kanuni temsilciler, şirketler için temsil yetkisi olan kişiler ve müdürler , diğer tüm durumlarda ise noter vekaletnamesine sahip kişiler dilekçe sunabilir, bir kişi vekaletname yoksa eşi annesi babası dahi olsa onun adına imza atamaz ve dilekçe sunamaz.

Dilekçenin şahsen sunulması gerekmektedir.
	...................... Gayrımenkul Yarıtımları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne	Dilekçe Konusu : Giriş kartı yenileme istemimin sunulmasından ibarettir.	Kurumunuzun işletmecisi olduğu ......................... Residance isimli gayrımenkul projesinde kat malikiyim, yeni kiracım ikamete başlayacağından aşağıda bilgilerini sunmakta olduğum daireme ait giriş kartının yenilenerek kiracıya teslimini , kartın tüm tesis imkanlarına açık olmasını ve aşağıdaki motorlu aracın otopark girişi yapabilme kaydının da giriş kartına yapılmasını , yenileme ücretinin aylık aidata eklenmesini saygılarım ile arz ederim.


Kat Maliki Adı Soyadı : 
Blok :
Daire No : 
Telefon :
Eposta Adresi : 


Kiracı Adı Soyadı : 
Tc Kimlik No / Pasaport No : 
Telefon : 
Eposta Adresi  :
Motorlu Araç Marka Model : 
Motorlu Araç Renk : 
Motorlu Araç Plaka Numarası : 


							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :Ekler : 
Kiracı Kimlik / Pasaport Fotokopisi
Kiracı Vesikalık Fotoğrafı 
Eski Giriş Kartı
	............ Anonim Şirketi Müdürlüğüne	Dilekçe Konusu : Giriş kartı yenileme talebimin sunulmasından ibarettir.	Giriş Kartım okuma hatası vermektedir , yenilenmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza :


Ekler : 
Eski Giriş Kartı

	............ Otopark İşetmesi Anonim Şirketi Müdürlüğüne 	Dilekçe Konusu : Giriş kartı yenileme talebimin sunulmasından ibarettir.	................. nolu kart ve  ................. plaka nolu aracım ile kurumunuzun işlettiği .......................... otoparkına aylık aboneyim. Aracımı değiştirdiğimi bilgilerinize sunar, abone giriş kartımın yeni otomobilimin plakasına tanımlı yeni bir giriş kartı düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Eski Kart No : 
İsim Soyisim : 
Eski Plaka No : 


Yeni Plaka No :
Araç Markası :
Araç Modeli :
Araç Rengi : 


						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza :


Ekler : 
Eski Giriş Kartı
Yeni Araç Ruhsatı 

	............ İş Merkezi Müdürlüğüne	Dilekçe Konusu : Giriş kartı yenileme talebimin sunulmasından ibarettir.	Şirketimiz çalışanlarından Sayın ..........................., ............ tarihi itibarı ile görevden ayrılmıştır. Yeni çalışanımız Sayın ................................, ............... tarihi itibarı ile göreve başlamıştır. Yeni çalışanımız adına düzenlenmiş giriş kartı ihtiyacımız bulunmaktadır, eski giriş kartı dilekçe ekinde tarafınıza teslim edilmiştir, giriş kartının düzenlenerek çalışanımıza teslim edilmesini ve ücretinin nakten tahsil edilmesini saygılarımız ile arz ederiz.

Şirket Ünvanı :
Yetkili Adı Soyadı : 
Blok :
Kat : 
Ofis No :
Telefon :
Eposta :

Eski Çalışan İsim Soyisim :
Eski Çalışan Tc Kimlik No  :
Eski Kart No : 


Yeni Çalışan İsim Soyisim :
Yeni Çalışan Kimlik No :
Yeni Çalışan Eposta Adresi  :
Yeni Çalışan Telefon : 
						Tarih : 
						Kaşe : 
						İmza :


Ekler : 
Eski Giriş Kartı	


	............... Üniversitesi Merkez Kütüphane Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : Giriş Kartı Yenileme Talebimin sunulmasından ibarettir.


	Üniversitenizin ........................ Fakültesi ................... Bölümüne kayıtlı ................... numaralı öğrencisiyim, fakültem ..................... kampüsünde bulunmaktadır fakat bu dönem   çalışmalarım sebebi ile kampüsünüzde de bulunmaktayım, kütüphanenizi kullanma ihtiyacım bulunmaktadır. 

	Kütüphane giriş kartım yalnızca ......................... kütüphanesine tanımlı olduğundan kütüphane girişi yapamamakta ve güvenlik görevlilerine zahmet çıkarmaktayım. İş bu sebep ile müdürlüğünüze müracat ederek giriş kartımın yenilenerek kütüphane girişimin sağlanması istemimi sunma zaruretim hasıl olmuştur.


	Kütüphane kartımın yenilenmesini ve tüm kütüphanelerin kullanımıma açık olmasının sağlanması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

İsim Soyisim :
TC Kimlik No:
Öğrenci No :
Fakülte :
Bölüm :
Kayıt Yılı : 
Telefon :
Eposta :
İkamet Adresi : 


							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza : 

Ekler :
Giriş Kartı 	............... Spor Merkezi Müğdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : Giriş Kartı Yenileme Talebimin sunulmasından ibarettir.


	Üyelik Tipim değişmiştir, giriş kartımın yenilenmesini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim :
TC Kimlik No:
Telefon :
Eposta :
İkamet Adresi : 


							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :

Ekler :
Giriş Kartı 
Scroll to Top