Kişisel Verilerin Silinmesi Talebi Dilekçesi

Kişisel Verilerin Silinmesi Talebi Dilekçesi kamu yada özel kurumlara yapacağınız kişisel verilerinizin silinme talebinizi sunmak için düzenleyeceğiniz dilekçelere örnek olarak paylaşılmıştır. Kişisel Veriler kişilerin talepleri olmadan saklanamaz, işlenemez, paylaşılamaz ve kullanılamaz, her kişinin kendi kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkı vardır.

Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel Veri bir kişiye ait her çeşit bilgi anlamında değerlendirilebilir yani kişisel bilgiler isim soyisim tckimlik no ikamet adresi gibi bilgilerin tamamı kişisel verilerdir , ayrıca kişiye ait tüm iletişim telefon eposta sosyal medya adresleri web siteleri gibi bilgiler, kişinin sahibi ortağı yöneticisi olduğu şirketler ve iştirakler, çalıştığı şirketler , eğitim durumu , eğitimi ile ilgili tüm detaylar , mal varlığı ve mal varlığını oluşturan her bir emtiaya ait tanımlayıcı tanıtıcı bilgiler gibi tüm bilgiler, ailesi üst soyu alt soyu ve bu kişilere ait tüm bilgiler , tüm tıbbi geçmişi hastalıkları tedavileri ve sağlık durumu da kişisel veridir.

Hatta şu yaklaşım da doğrudur bir kişinin kişisel verilerine ulaşılabilecek her tür bilgi de kişisel veri kapsamındadır. Örneğin bir kişinin evinin önünde bulunan doğalgaz faturasındaki tüketim değeri de kişisel veridir.

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu herhangi bir şekilde kişisel verilere erişimi olan resmi ve özel kurumların bu verileri nasıl işleyebilecekleri , nasıl kullanabilecekleri , nasıl paylaşabileceklerini yasal çerçevesini oluşturan ve resmi sorumluluklar getiren ve uyulmaması halinde yasal yaptırımları olan kişisel verilerin korunmasını tanımlayan kanundur, bir anlamda kişisel verilerin yasal güvencesidir.

Ayrıca kişisel verilerin nasıl saklanacağı ve güvenliği ile alakalı sorumluluk ve yaptırımları da bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi Talebi Dilekçesi nasıl yazılır ?

Kişisel Verilerin Silinmesi Talebi Dilekçesi kişisel verilerinizin bulunmakta olduğu kuruma hitaben yazılır ve ilgili kuruma sunulur, kişisel verilerinizin tamamen sorumlusu olan bir kurum bulunmamaktadır. Kişisel verilerinizin hangi kurum kayıtlarından silinmesini istiyorsanız bu kuruma başvuru yapmanız gerekmektedir.

İlgili kurumun yönetimini üstelenen makama yani genellikle müdürlük makamına dilekçe sunmanız gerkemektedir.

Dilekçe konusu belirtmeniz faydalıdır ve dilekçe konusunda kişisel verilerimin silinmesi istemimin sunulmasından ibarettir gibi bir bilgi yeterlidir. Buradaki amaç dilekçenizi işleme alan yetkilinin dilekçenin maksadını bir cümle okuyarak anlayabilmesidir.

Daha sonraki kısım serbest metin kısmıdır burada bir paragraf içerisinde kişisel verilerinizin tamamı yada hangi verilerinizin silinmesi istediğinizi belirtebilirsiniz. Dilekçeyi isteminizi anlaşılır biçimde ifade ederek bitiriniz ve ıslak imzalı olarak ilgili kuruma şahsen sununuz.

Üçüncü kişilerin dilekçe sunma hakkı yoktur , yalnızca 18 yaşından küçüklerin veli vasi yada temsilcileri , kanuni temsilci atanmış kişilerin temsilcileri , şirketlerin müdür veya hakim hisse sahipleri , kurumların temsil yetkisine sahip yöneticileri başvuru yapabilir, bunun dışında başvuru yapılabilmesi için noter vekaletnamesi düzenlenmiş olması gerekmektedir. Genellikle avukatlık vekaletnameleri de yeterli olmaktadır.

Kişisel Verilerin Silinmesi Talebi Dilekçesi

Aşağıda kişisel verilerinizin silinmesi talebinizi iletmek için kullanabileceğiniz örnek bir dilekçe bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesi talebinizi iletmek için bir gerekçe sunmanıza gerek yoktur. Kurum ünvanına hitaben yazmanız metinde gerekli değişiklikler varsa yapmanız ve ıslak imzalı olarak şahsen teslim etmeniz yeterlidir.

			.............................. Anonim Şirketi Müdürlüğüne 	Dilekçe Konusu : Kişisel verilerimin silinmesi istemimin sunulmasından ibarettir.
	Kurumunuzda kayıtlı olan tüm kişisel verilerimin kalıcı olarak silinmesi ve hiçbir suret ile işlenmemesi , saklanmaması, kullanılmaması , paylaşılmaması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu Resmi Web Sitesi : https://www.kvkk.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Edevlet sistemi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/kisisel-verileri-koruma-kurumu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu metni Mevzuat Sistemi üzerinde pdf sayfa linki : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf

Scroll to Top