Abonelik Dondurma Dilekçesi

Abonelik Dondurma Dilekçesi genel olarak hizmet aboneliklerinin dondurulması için sunulması gerekli olan dilekçedir. Tüm aboneliklerin dondurulması gibi bir seçenek olmadığı gibi dondurabilen abonelikler de vardır, aboneliğin dondurulup dondurulamayacağı hizmetin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin elektrik su doğalgaz gibi abonelikler dondurulamaz fakat internet erişimi spor salonu üyeliği cep telefonu iletişimi hizmeti gibi hizmetler belirli durumlarda dondurulabilmektedir.

Abonelik Nedir ?

Abonelik genel olarak aylık olarak tekrar eden dönemlerde bir bedel ödemesi karşılığında bir ürün yada hizmetin bir kurum tarafından bir kişi yada tüzel kişiye sunulması anlamına gelmektedir.

Örnek vermek gerekirse elektrik su doğalgaz kamu kurumları yada kamu adına özel kurumlarca sunulmakta olan ve abonelik gerektiren hizmetlerdir.

Abonelik yapılan hizmetlerin tamamında kurum ve abone arasında bir sözleşme imzalanır ve bu sunulacak hizmet yada ürünün tanımı şartları ve iki tarafın sorumluluklarını belirleyen hukuki bir sözleşmedir.

Bunun sebebi birçok aboneliğin sabit ücretli olmasının yanı sıra ölçülerek faturalandırılan hizmetler de bulunuyor olmasından kaynaklanmaktadır, dönem içerisinde ne kadar tüketim yapılacağı bilinmeyen hizmetler genel olarak dönem sonunda faturalandırılır ve ödeme sonradan yapılmaktadır.

Abonelik Dondurma Nedir ?

Abonelik dondurma alınamakta olan hizmet yada ürünün belirli bir süre için durdurulması yani sunulmaması veya tüketilmemesi anlamına gelmektedir. Burada aboneliğin dondurulup dondurulamaması abonelik yapılmış olan ürün yada hizmet , bu ürün yada hizmetin sunum şartlarına ve abone olunan kurumun hizmet şartlarına göre değişmektedir.

Her abonelik dondurulma imkanına sahip değildir hatta aboneliklerin neredeyse tamamında dondurma imkanı yoktur, dondurma imkanı olan aboneliklerde de belirli kriterler vardır dondurma için bir gerekçe bulunması ve dondurma süresinin sınırlanması vb şartlar bulunabilmektedir.

Dondurulamayan aboneliklerde aboneliğin kapatılıp tekrar açılması bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Aboneliklerin kapatılması veya dondurulması için çeşitli şart ve uygulamaların da bulunduğu unutulmamalıdır.

Abonelik Dondurma dilekçesi nasıl yazılır ?

Abonelik dondurma dilekçesi abonelik yapılmış olan kurumun genel müdürlüğü makamına yazılmaktadır, dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir ve abonelik dondurma talebimin sunulmasından ibarettir benzeri bir ifade dilekçe konusu olarak yeterlidir.

Serbest metin bölümünde abonelik hizmetinin tanımı yapılması , aboneliğin dondurulmasının sebebi ve ne kadar süre ile dondurulması istendiği gibi bilgileri de belirterek dondurma talebinin anlaşılır ifadeler ve saygılı bir üslup ile sunulması yeterlidir.

Abone numarası gibi gerekli tüm bilgilerin metin içerisinde usulünce sağlanması yeterlidir.

Kurumun genel müdürlüğüne , müdürlüklerine , şube yada bayilerine veya abone merkezlerine şahsen müracat ederek Abonelik Dondurma talep dileçenizi şahsen sunmanız gerekmektedir.

18 yaşından küçükler için velileri , vasi yada temsilci atanmış kişiler için kanuni temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri başvuru yapabilmektedir, bunun dışında bir kişi anne baba eş yada kardeşi adına bile abonelik dondurma başvurusu yapılması mümkün değildir. Noter vekaletnamesi ile başka kişiler adına işlem yapılabilir.

Abonelik Dondurma Dilekçesi

Aşağıda sunduğumuz şablon bir Abonelik Dondurma Dilekçesidir sizin de kendi abone olduğunuz kurum makamına, abonelik türüne göre uygun bir dilekçe kaleme alarak şahsen sunmanız gerkemektedir.
		........................ İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Müdürlüğüne	Dilekçe Konusu : Mobil telefon hattı aboneliğimin dondurulması talebimin sunulmasından ibarettir.
	Şirketinizin sunmakta olduğu mobil telefon hattı hizmeti abonesiyim, kullanmakta olduğum telefon numarası .................................. olarak sisteminizde kayıtlıdır. Kişisel sebepler ile telefon hatını 6 ay (yazı ile yalnız altı ay) süre ile kullanmayacağımdan ilgili süre dondurulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Telefon :
Tc Kimlik No :
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi :
Eposta Adresi :								Tarih : 
								İsim Soyisim :	
								İmza :
Scroll to Top