İşyeri

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği KGK’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Kamu Gözetim Kurumu genel olarak anılan ünvanı olsa da kurumun tam ünvanı Türkiye Cumhuriyeti Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu olarak tescil edilmiştir. KGK bir resmi kurumdur ve temel görevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerinde yapılacak olan finansal raporlama ve bağımsız […]

Eximbank Dilekçe Örneği

Eximbank Dilekçe Örneği

Eximbank Dilekçe Örneği Türk Eksimbank’a yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Eximbank yada Türk Eksimbank tarihi incelendiğinde Devlet Yatırım Bankası ünvanı ile kamu bankacılığı faaliyetine başlamış bir resmi kurumdur. Gelişen bankacılık ve uluslararası ticarete paralel olarak yapılanmasına devam eden Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ünvanı ile faaliyetini sürdürmektedir. İhracatçı Türk Müteşebbislere rekabet konusunda

Oda Sicil Dilekçe Örneği

Oda Sicil Dilekçe Örneği

Oda Sicil Dilekçe Örneği Ticaret Sanayi yada Esnaf Sanatkar odalarının sicil müdürlüklerine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan her çeşit şahıs işletmesi veya limited yada anonim sermaye şirketleri faaliyetlerine uygun odalara kayıtlı olarak ticari hayatlarını sürdürürler. Bu sebeple bağlı olunan odadaki siciliniz ile ilgili sicil müdürlükleri yada memurluklarına yazılı başvuru

Kapasite Raporu Dilekçe Örneği

Kapasite Raporu Dilekçe Örneği

Kapasite Raporu Dilekçe Örneği ile alınan belge işletmenin faaliyet kapasitesini belirtir Kapasite Raporu isimli resmi bir belgedir. Kapasite Raporu işletmenin bağlı olduğu mesek odası tarafından düzenlenmekte olan bir resmi belgedir ve ilgili meslek odasına yazılı müracat yapılarak başvuru yapıldıktan sonra Oda Uzmanları ve/veya yetkilendirilmiş bilirkişi uzmanlar belgeleri inceleyerek , gerekli ise işletmeyi ziyaret ederek işletmenin

Faaliyet Belgesi Dilekçe Örneği

Faaliyet Belgesi Dilekçe Örneği

Faaliyet Belgesi Dilekçe Örneği Meslek Odaları tarafından düzenlenen ve şirketin faaliyeti hakkında temel bilgileri sunan resmi bir belgedir. Faaliyet Belgesi genellikle resmi işlemlerde ve özel kurumlardaki bazı işlemlerde talep edilmekte olan bir belgedir, Şirketin temel bilgilerini resmi makamdan onaylı olarak talep eden tüm kurumlar talep edebilmektedir. Genel olarak ihale başvuruları , konsolosluk işlemleri , ithatlat

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği Bağlı olunan Ticaret Odasının Sicil Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuru için dilekçe örneğidir. Tüm ticari işletmeler Ticaret odasına ve ayrıca sanayi endüstri imalat vb alanlarda faaliyeti bulunan işletmeler de Sanayi odalarına kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir. Ticaret Sicil Müdürlükleri , İl Ticaret Odalarına bağlı olarak faaliyet göstermektedir, Bazı ilçe merkezlerinde de ayrıca Ticaret

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği Afyon Ticaret ve Sanayi Odasına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Afyonkarahisar TSO Afyon ili sınırları içerisinde ticari veya sanayi faaliyetlerinde bulunacak işletmelerin kaydıtlı olarak faaliyet gösterebilecekleri meslek odalarıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Afyon Ticaret ve Sanayi Odası resmi kurum statüsünde bir meslek

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği Adıyaman TSO na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Adıyaman İli içerisinde faaliyet gösterecek ticari faaliyet ve sanayi faaliyeti gösterecek şirketlerin bağlı olarak faaliyet göstereceği oda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Adıyaman Ticaret ve Sanayi odası normal ticari işletmeler için Ticaret Müdürlüğü , Sanayi işletmeleri için Sanayi Müdürlüğü,

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği MYK yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu bir kamu kurumudur ve dünya ile paralel şekilde ulusal mesleki yeterlilikleri belirleme ve yeterliliklerin belgelendirilmesi süreçlerini düzenleme temel görevleri arasında yer almaktadır. Meslek yeterlilikleri tüm dünyada 2000 yılı sonrasında çok büyük önem taşımaktadır ve belirli bir bilgi beceri veya zanaatta

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Dilekçe Örneği

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Dilekçe Örneği

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Dilekçe Örneği VDK na yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur. Temel görevi Kamu adına çağdaş ekonomi , maliye ve muhasebe ilkelerine uyumlu biçimde vergi incelemeleri yapmak , vergi kayıp ve kaçağına yani kamu

Scroll to Top