Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Dilekçe Örneği

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Dilekçe Örneği VDK na yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur.

Temel görevi Kamu adına çağdaş ekonomi , maliye ve muhasebe ilkelerine uyumlu biçimde vergi incelemeleri yapmak , vergi kayıp ve kaçağına yani kamu kaynaklarında kayba yol açan kayıt dışı ekonomiyi en aza indirmek , mükelleflerin vergi yükümlülüklerine gönüllü olarak iştiraklerini artırmak , kamu idaresi adına hukuğa uygun biçimde teftiş ve soruşturma faaliyetlerini sürdürmek , maliye politikalarına uygun biçimde mevzuatın gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Adres ve İletişim Bilgileri :

VDK Kurul Başkanlığı Merkez Adresi : Çukurambar Dumlupınar Bulvarı No : 33 PK 06530 Çankaya / Ankara / Türkiye

VDK Satral Telefonu : +90 312 253 53 90

Web Sitesi : https://vdk.hmb.gov.tr/

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılması zorunludur. Resmi dilekçeler ıslak imzalı olur ve şahsen sunulurlar ve yalnızca bir kişiyi temsil edebilirler, bu sebeple yazılan dilekçe kimi temsilen sunuluyorsa o kişi yada kurum tarafından kaleme alınmalı ve imzalanarak kuruma şahsen teslim edilmelidir.

Yazılacak dilekçeni boş beyaz çizgisiz a4 boyutunda bir kağıda kalıcı ve değiştirilemeyen siyah mürekkep ile yazılması gerekmektedir, yazı elyazısı , daktilo yazı makinası veya bilgisayar çıktısı olarak düzenlenebilir tamamı kabul edilmektedir. Yazı font ve boyutu 10 12 punto ve latin harf temel fontlar ile yazılması uygundur. Küçük harfler, standart dışı okumaya sorun olabilen fontlar , farklı renkler kullanılmamalıdır.

Yazılacak dilekçe Türkçe dili ve dilbilgisi kuralalarına uygun biçimde latin harfleri ile yazılmalıdır, farklı dil ve alfabeler ile yazılan dilekçeler kabul edilmez.

En üst kısma kurum ünvanı olan “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına” hitabı ile başlanmalıdır, daha sonra dilekçe konusu başlığı atılarak dilekçe konusu yazılmalıdır. Dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile özetlenerek ifade edilmesidir, burada maksat dilekçeyi değerlendiren yetkilinin hanki makam tarafından değerlendirileceğini kolayca anlayabileceği bir bilgi sunulmasıdır.

Dilekçenin sonraki kısmı serbest metin kısımdır burada paragraflara bölünmüş biçimde istemlerin ifade edilmesidir, temel olarak ilk paragraf dilekçenin neden sunulduğunu ifade etmek için , ikinci üçüncü dördüncü paragraf istemleri tanımlamak bilgi vermek ve gerekçeleri ifade etmek için son paragraf da istemlerin sunulması için kullanılması makuldür.

Dilekçe yazıldıktan sonra tarih , dilekçeyi sunan kişi ismi yada tüzel kişi ünvanı ve ıslak imzalı olarak kuruma şahsen teslim edilmelidir, şahsen sunulmayan dilekçelerin bir kısmı ptt ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilmektedir. Posta ile gönderim yapmadan önce kurum kaleminden bilgi ve onay alınız.

Kurumun genel olarak büyük il ve ilçelerde merkezleri bulunabilmektedir, bağlı olduğunuz vergi dairesinin bağlı olduğu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müdürlüğüne müracat etmeniz mümkündür.

Dilekçeler yalnızca şahsen sunulabilir , 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri müracat yapabilirler, bunun dışında noterden vekalet ve vekatlet içerisinde yetki verilmiş ise Avukat veya Mali Müşavir kişiler başvuru yapabilirler. Ayrıca vekaletnamede özel olarak VDK başkanlığına yazılı başvuru yapma vekaleti verilen kişiler ve başvuru yapabilirler. Bu durumlar dışında temsil yetkisi ile başvuru yapamak isteyen tüm kişiler temsil yetkisini gösterir resmi Türkçe belgenin aslını da sunmak kaydı ile başvuru yapabilirler. Bu durumlar dışında bir kişi yada kurum adına belirtilen yetki bulunmayan kişi başvuru yapamamaktadır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Dilekçe Örneği :

Aşağıda Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı na sunulabilecek VDK Dilekçe örneği bulunmaktadır, belge vergi incelemesi için belgeler sunmakta olan bir şirketin sunabileceği temsili bir dilekçedir, siz dilekçenizi yazarken kendi durumunuzu izah eder ve istemlerinizi sunar bir dilekçeyi mali müşaviriniz ve varsa avukatınız onayı ile sununuz.

Vergi mevzuatı ve mükellef olarak sorumluluklarınızın bilincinde olunuz ve bu bilinç ile dilekçenizi sununuz.
		Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı
		Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 
		............................ Müdürlüğüne


	

Dilekçe Konusu : Vergi denetimimiz hakkında belge sunma istemimizin sunulmasından ibarettir.

	...........................................Şirketimiz ........................ vergi no ile faaliyetini sürdürmektedir. ................... Tarih ve ............. nolu vergi inceleme dosyamız ile ilgili denetimimizi yapmakta olan Sayın .................................... tarafından talep edilen belgeleri memnuniyet ile kurumunuza sunmaktayız.


	Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz belgelerin değerlendirilmesini ve denetleme sonucunda sunulan ve 5 / 10 yıl süre ile kanunen muhafaza sorumluluğumuz bulunan iş bu belgelerin tarafımıza iadesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


						Tarih : 
						Ünvan : 

						Kaşe İmza:


EKLER :
1. ......... / .............. Dönemleri Satış faturaları.
2. ......... / .............. Dönemleri Alım faturaları.
3. ......... / .............. Dönemleri İthalat Dosyaları.
4. ......... / .............. Dönemleri Banka Hesap Ekstreleri.
5. ......... / .............. Dönemleri BA BS Formları
6. ......... / .............. Dönemleri İşe Giriş , Çıkış Bildirgeleri
7. İmza Sirküleri Fotokopisi
8. .........
9. ..........
10. ...........

Vergilerin tüm kamu harcamaları için Devletin temel mali kaynağı olduğunu ve vergi ödemenin her Türk Vatandaşının vatandaşlık ödevi olduğunu hatırlayınız. Tüm gelişmiş toplumlar toplam gelirlerinin en az %20 %25 kadarını vergi olarak kamuya ödemekten ve kamu hizmetlerini sadece tüketen değil aynı zamanda ödeyen olmaktan daima memnuniyet duymaktadır. Birçok ülkede kamu adına yurttaşlardan alınan vergiler ortalama gelirin %40 civarına da gelebilmektedir. Vergi ödemek bir görev , vergi kaçırmak da suçtur.

Devletin her il ve ilçede yüzlerce okul ve onlarca hastane ile sunmakta olduğu sadece eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyetinin onbinlerce kişinin ödediği vergi ile dahi karşılanamayacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Devlet Milletin emaneti olan vergiyi millet adına millete hizmet olarak sunan yine milletten oluşan bir teşkilattır.

Scroll to Top