Elektrik Üretim Anonim Şirketi Dilekçe Örneği

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Dilekçesi EÜAŞ ne yapılacak yazılı başvurular için sunulan örnek bir dilekçedir. Elektrik Üretimi A.Ş. Türk milleti yararına güvenli , sürekli , çevre bilinci , ekonomik şartları gözeten ve kamu yararına faaliyet göstermekte olan elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş bir kamu kurumudur.

Elektrik Üretimi görev konusunda yer aldığından Elektrik Üretim Anonim Şirketi merkez idari yapılanmasına ek olarak bir saha yapılanmasına yani mevzuattaki adı ile taşra yapılanmasına sahiptir, bu yapılanma çok çeşitli santral işletme müdürlükleri ve diğer müdürlükler gibi görev konusuna göre teşkil edilmiş kurumlar olarak görev yapmaktadırlar.

EÜAŞ Adres ve İletişim Bilgileri

EÜAŞ Merkez Adresi :
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
No: 166 Çankaya / ANKARA


EÜAŞ Santral Telefonu : +90 (312) 295 50 00

Ek Bina Adresi :
Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Cad. No:2
Çankaya / ANKARA

Kayıtlı Eposta Adresi : euas@hs01.kep.tr
Eposta Adresi : basinhalk@euas.gov.tr

EÜAŞ Taşra Teşkilatı

 • Adana ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü
 • 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü
 • Afşin Elbistan A Termik Santrali Koordinasyon Ve İşletme Müdürlüğü
 • Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü
 • Afşin Elbistan Linyitleri Takip Koordinasyon ve İşletme Müdürlüğü
 • Akköprü- Çine HES İşletme Müdürlüğü
 • Aliağa Gaz Türbinleri Santrali İşletme Müdürlüğü
 • Alpaslan 1 Hes İşletme Müdürlüğü
 • Altınkaya Hes İşletme Müdürlüğü
 • Antalya ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü
 • Aslantaş Hes İşletme Müdürlüğü
 • Atatürk Hes İşletme Müdürlüğü
 • Birecik-Nizip Hes İşletme Müdürlüğü
 • Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğü
 • Bursa Linyitleri Takip ve Koordinasyon Müdür yrd
 • Çatalan Hes İşletme Müdürlüğü
 • Çayırhan Maden Etüt Tesis Müdürlüğü
 • Dicle ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü
 • Demirköprü Hes İşletme Müdürlüğü
 • Doğu Karadeniz ve Yöresi Hes işletme Müd
 • Ermenek Hes İşletme Müdürlüğü
 • Gezende Hes İşletme Müdürlüğü
 • Gökçekaya Hes İşletme Müdürlüğü
 • Hasan Uğurlu Suat Uğurlu Hes İşletme Müdürlüğü
 • Hirfanlı Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü
 • İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü
 • Karakaya Hes İşletme Müdürlüğü
 • Karapınar Maden Etüt Tesis Müdürlüğü
 • Karkamış Hes İşletme Müdürlüğü
 • Keban Hes İşletme Müdürlüğü
 • Kılıçkaya Hes İşletme Müdürlüğü
 • Kimya Laboratuvar İşletme Müdürlüğü
 • Kumburgaz Eğitim Müdürlüğü
 • Merkez Ambar Müdürlüğü
 • Obruk Hes İşletme Müdürlüğü
 • Sarıyar Hasan Polatkan Hes İşletme Müdürlüğü
 • Soma Termik Santrali Koordinasyon İşletme Müdürlüğü
 • Tekirdağ Doğalgaz Santralleri İşletme Müdürlüğü

Elektrik Üretimi Anonim Şirketi Taşra Teşkilatı iletişim bilgilerine ve web sayfalarına erişim sayfası adresi : https://www.euas.gov.tr/tasra

EÜAŞ Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Elektrik Üretim Anonim Şirketi bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir. Yalnızca Türk dili ile yazılan dilekçeler kabul edilir ve dilekçe yazımında Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde dilekçe yazılması zorunludur.

Yabancı dilde yazılan dilekçelerin noter onaylı Türkçe tercüme edilerek sunulması gerkemektedir.

Sunulacak dilekçenin kurumun görev konusunda ve mevzuata uygun talepler içeriyor olması zorunludur, kurumun görev konusunda olmayan ve mevzuata uygun olmayan dilekçelerin işlem görme şansı yoktur. Yalnızca kurumun görev konusunda ve mevzuata uygun talepler sunan dilekçeler netice alabilmektedir bu unutulmamalıdır.

Kurumun enerji üretimi ve satışı faaliyeti vardır, ayrıca özel kurumlarca üretilen enerjiyide satınalarak kamu yararına satışını da düzenlemektedir, fakat tüketiciler olarak bizler EÜAŞ müşterisi değiliz. Bunun bilincinde hareket etmeniz gerekmektedir, elektrik tüketiminiz , elektrik faturanız yada elektrik kesintileri gibi elektrik enerjisini tükettiğiniz nokta veya tüketiminiz ile alakalı hiçbir konuda EÜAŞ nin bir sorumluluğu yoktur, elektriği tükettiğiniz nokta ve tüketiminiz ile alakalı tüm konularda elektrik dağıtım şirketi ve enerji altyapısını sağlayan şirketler ile görüşmeniz zorunludur.

Dilekçe yazımına kurum tam üvanına hitap ile başlanır ve bunu dilekçe konusu takip eder, dilekçe konusu dilekçenizi hangi maksat ile sunuyorsanız bunun bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir, dilekçenizi inceleyen görevlinin dilekçenizi hangi amaç ile sunduğunuzu kısa sürede anlaması için bu bilgiyi yazdığınızı unutmayınız.

Sonraki kısım serbest metin kısımdır, birkaç paragraf halinde makul anlaşılır biçimde yazılmış ve akış olarak dilekçenin neden sunulduğunu , gerekçelerini izah ettikten ve gerekli bilgileri verdikten sonra son paragrafta taleplerinizi izah ettiğiniz bir metindir.

Dilekçe sonunda tarih, başvuru yapan kişinin adı soyadı ve ıslak imzası bulunur, imzasız dilekçe işlem görmez ve başka bir kişi adına dilekçe sunulamaz.

Yalnızca veliler evlatları , kayyım vasi ve kanuni temsilciler temsil ettikleri kişi , kurumlar ve tüzel kişiler için yasal temsilcileri yazılı başvuru yapabilirler , bunun dışındaki her durum için temsil yetkisini gösterir belge veya noter vekaletnamesi zorunludur, başkası namına yapılacak tüm başvurularda başvuru yetkisini gösterir belge aslı müracatta yanınızda bulunmalı ve fotokopisi de dilekçeye eklenmelidir.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Dilekçesi

Aşağıda bir HES ile alakalı bir şikayet sunmakta olan ve taleplerini sunan örnek bir dilekçe bulunmaktadır. Bu hayali bir dilekçedir ve yalnızca örnek olması açısından sunulmuştur.

Elektrik enerjisi hayatın en önemli kaynakları arasında yer almaktadır ve artık dünyanın en önemli meselerinden biri de enerji arzıdır, tüm enerji kaynakları kamu için gerekli ve stratejik öneme sahiptirler. Bu sebep ile enerjinin toplam bir kamu ihtiyacı olduğu düşünülerek olabilecek kirlilik ve doğaya verilecek zarar ile üretilecek elektrik enerjisinin yaratacağı kamu faydasını kamu kurumları değerlendirerek kararlar verir ve uygularlar, bazı kararları bazı kişiler doğru bulmayıp itiraz da tabiki edebilirler. Tüm kişi ve kurumların hakları devlet kurumları ve özgür mahkemeler tarafından adil ve eşit biçimde korunmaktadır. Bu sebep ile hak aramak bir haktır ve tüm talepler tarafsız şekilde değerlendirilerek neticelendirilmelidir.

Lütfen tüm başvurularınızda bu bilinç ile hareket ettiğinizden emin olunuz, tüm talepler yalnızca talep edildiği için bir hak veya haklı oluşturmaz, kamu kurumları ve mahkemeler adil ve makul biçimde karar vererek haklı ve makul talepleri azami şekilde karşılamaktadır.

Hukuki konularda baroya kayıtlı bir avukattan danışmanlık alınız ve dava konusu varsa tarafınızı temsil etmesini tercih ediniz.

										

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : .................. hidro elektrik santrali hakkında şikayetimin sunulmasından ibarettir.	....................... ili .................... ilçesi ......................... mahallesi / beldesi ...................... mevkii ......................................................................................................................................... adresinde ikamet etmekteyim. Mülkiyeti tarafıma ait olan ................................... tapu numaralı ..................................................................................................... adresindeki taşınmazım üzerinde tarım ile meşgulüm, konuyu gösterir belgeler ekli olarka sunulmuştur.

	............................................................................. Ünvanlı şirket tarafından işletmesi yapılan ............................................... .......................................... ünvanlı hidro elektrik santrali inşaatı esnasındaki tüm uyarılarımıza, muhtarlık , sivil toplum kuruluşları Belediye , Jandarma , Valilik ve ilgili tüm kurumlara yaptığımız müracatlara rağmen faaliyete geçmiştir ve tarım alanlarımıza gelen sulama sularında tarım verilmliliğini düşüren ve ekonomik tarım faaliyetini imkansız hale getiren düşüş olmuştur. Kuruma yapılan başvurular netice vermemiştir.

	İş bu sebep ile kurumuza yazılı müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Yukarıda bahsettiğim kurum , işlettikleri hidro elektrik santrali faaliyeti ve akarsu üzerindeki etkisi , şahsıma ve komşularıma ait olan tarım arazilerine akışı olan sulama sularına olan olumsuz etkilerinin kurumunuz veya yetkilendireceği bilirkişiler tarafından incelenmesi ve tespit edilen kusur ve eksikliklerin giderilerek tarım yapmamızı mümkün kılacak asgari sulama suyunun bizlere kalıcı alarak sunulmasının temin etilmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza :
EKLER : 
1- Tapu fotokopisi
2- Nüfus Cüzdanı
3- Vergi Levhası 
4- Çiftçi Kayıt Belgesi
5- Önceki Dilekçelerin fotokopileri

EÜAŞ Web Sitesi : https://www.euas.gov.tr/

Scroll to Top