Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Dilekçe Örneği

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Dilekçe Örneği

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Dilekçe Örneği
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Dilekçe Örneği

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Dilekçe Örneği DASK a yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçe olarak paylaşılmıştır. Yazımızın devamında indirilebilir dosya word ve pdf türlerinde paylaşılmıştır dilekçe örneği indirmeniz mümkündür.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu 1999 depreminden sonra Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının deprem ve doğal afetler sonucunda yaşayabilecekleri can ve mal kayıpları için kamu denetiminde bir sigorta havuzu oluşturulması ve mağduriyetlerin Devlet denetiminde bir sigorta ürünü ile güvence altına alınması için kurulmuş bir kamu kurumudur.

Kurumun ünvanı ile aynı olan DASK sigorortası ve DASK poliçeleri bu kurumun faaliyete başlaması ile ortaya çıkmıştır.

DASK poliçesi olarak danımlanan sigorta aslında son dönemde zorunlu deprem sigortası ünvanı ile tanımlanan bir sigorta türüdür ve her çeşit yapı tanımlı gayrımenkul için zorunlu bir poliçedir. Yani konut işyeri ve her çeşit yapı ve ayrı bağımsız bölüm için sürekli ve zorunlu bir poliçedir. Yalnızca boş ve tamamen ve kesinlikle kullanılmayan yapılar için yapılaması zorunlu değildir.

İçerisinde sürekli kullanılmasa ve içinde eşya olmasa dahi herhangi bir amaç ile belirli süre için kullanılan yapılar için dahi zorunludur.

Örneğin içerisine sadece otomobillerin park edildiği garaj binası için de zorunludur, içerisinde hayvan beslenen ahır için de zorunludur, içinde sadece 3 ay yaşanılan yazlık için de zorunludur.

Yani içerisinde can yada mal bulunan yer çeşit yapı için zorunlu deprem sigortası zorunludur.

Tapu işlemleri , konut kredisi işlemleri , elektrik ve su aboneliklerinde bu poliçelerin varlığı kontrol edilmektedir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumuna dilekçe nasıl yazılır ?

DASK İetişim Merkezi : 125

Kurum merkez adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Ak Ofis No:8/1 Kat:7 34768 Ümraniye / İstanbul

Web Sitesi : https://www.dask.gov.tr/

Kurum resmi bir kamu kurumudur bu sebeple yazılacak dilekçeler Türkçe olmalıdır. Dilbilgisi ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

Kurumun görev alanına giren konularda ve mevzuata uygun biçimde yazılmalıdır. Kurum poliçe düzenlememektedir, kurum DASK ve zorunlu deprem sigortaları sistemini kurmak denetlemek ve yönetmek ile görevli kamu kurumudur, sigortalar ile ilgili tüm işlemler sigorta poliçesini düzenleyen kurum , müdürlükleri ve acenteleri üzerinden yürütülmektedir.

Genel kamu idaresini ilgilendiren konularda kuruma , sigorta ve poliçeler ile ilgili konularda sigorta poliçesini düzenleyecek yada düzenlemiş olan sigorta şirketine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Dilekçe kurum ünvanı Doğal Afet Sigortaları Kurumuna hitabı ile başlar ve dilekçe konusu sunulması ile devam eder, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel talebinizin bir cümle ile ifade edilmesi olarak düşünülmelidir.

Kuruma dilekçeler şahsen sunulmalıdır, 18 yaşından küçükler için velileri , kayyım kanuni temsilci veya vasi ataması yapılan kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri başvuru yapabilirler, bunun dışındaki tüm başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge veya vekaletname sunulması zorunludur.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Dilekçe Örneği
		Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığına 

Dilekçe Konusu : ----------- DİLEKÇE İLE SUNULAN TEMEL İSTEMİNİZİ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ ---------------
------- DİLEKÇEYİ SUNMA SEBEBİNİZİ ------------

------- GEREKÇE VE DAYANAKLARINIZI ----------

-------- AYRI PARAGRAFLAR OLARAK MAKUL ANLAŞILIR BİÇİMDE BELİRTİNİZ------

-------- SON PARAGRAFTA TALEPLERİNİZİ İFADE EDİNİZ ---------------

	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
İkamet Adresi :
Telefon :
Eposta Adresi : 

Sigorta Kurumu : 
Poliçe No :
Konu Gayrımenkul Adresi : 

							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza :
EKLER :
1- EKLİ BELGELERİ YAZINIZ

	

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından EDevlet Sistemi üzerinden sunulmakta olan çeşitli hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/dogal-afet-sigortalari-kurumu

Dilekçe Örneği
error: