İETT Dilekçe Örneği

İETT Dilekçe Örneği İETT kurumuna yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçe olarak bilginize sunulmuştur. İETT İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ünvanını taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına bağlı olarak görevini sürdürmekte olan bir kamu kurumudur.

İETT İstanbul ilindeki tüm belediye toplu taşıma hizmetini sunmaktan sorumlu kurumdur, tarihçesi 1869 yılına kadar gitmekte olan İETT ilk başka kısa tramvay hatları ile göreve başladı ve tramvaylar o dönemde atlar tarafından çekilen vagonlar biçimindeydi, sonraki dönemde elektrik enerjisi kullanan tramvaylar daha sonra kullanıma başlandı. 1960 yılı ve sonrasında otobüslerin de toplu taşımada kullanılmaya başlanması ile İETT günümüzdeki gibi tramvay otobus tünel hizmetlerini sunar hale geldi, günümüze biraz daha yaklaşıldığında ise metro hatları da devreye girerek ulaşım çeşitliliği artırılmış duruma gelmiştir.

Günümüzde İETT milyonlarca yolcuğu çok çeşitli alternatifler ile taşıyan ve ortalama olarak dünyanın en dakik , yayın , hızlı ve ekonomik ulaşımını sağlayan şehiriçi toplu ulaşım işletmelerinden biri haline gelmiştir ve birçok yabancı ülke İETT nin başarısını örnek almaktadır.

İETT Adres ve İletişim Bilgileri

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adresi : Şahkulu Mahallesi Erkanı Harp Sokak No 2 Tünel Beyoğlu / İstanbul

İETT Genel Müdürlük Telefonu : +90 212 372 22 22

Faks Numarası : +90 212 372 38 46

Eposta Adresi : iett@iett.gov.tr

KEP Adresi : iett@hs01.kep.tr

Websitesi : https://iett.istanbul/

İETT hitaben dilekçe Nasıl Yazılır ?

İETT bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin Türkçe yazılması dilekçe yazımı kurallarına ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir. Boş temiz çizgisiz bir a4 kağıt kullanılması tavsiye edilmektedir.

Yazılacak dilekçenin hitap makamı en üste ortalanmış biçimde “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğüne ” hitabı doğru bir hitap cümlesidir. Sonra tek satır olarak dilekçe konusu sunulmalıdır, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel isteminizin bir cümle ile ifade edilmesidir.

Dilekçenin kalan kısmı serbest metin kısmıdır, burada 3 4 paragraf biçiminde net anlaşılır kısa ifadeler ile önce isteminizin tanımlanması ve sebebini , varsa gerekçelerini ve izahını , son kısımda da istemlerinizin sunulması ile tamamlanmaktadır. Dilekçe sonunda dilekçeyi sunacak kişinin ıslak imzası bulunmalıdır ve kuruma sunulan tarihi taşımalıdır.

Sunulacak dilekçenin İETT görev konusunda yazılması zorunludur İETT ve sorumlu olduğu konular dışında bir konuda yani İETT nin görev alanı dışında kalan bir konuda dilekçe yazılmış ise dilekçe talep edilen işlevi veya neticeyi görmeyecektir.

Dilekçe yalnız şahsen sunulabilir başkası adına dilekçe sunulması yalnızca 18 yaşından küçükler için anne babaları, kayyım vasi yada temsilci atanan kişiler için yasal temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal imza yetkilileri başvuru yapabilirler, bunların dışındaki tüm durumlar için temsil yetkisini gösterir resmi belge aslı veya vekaletname gerekmektedir.

İETT Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir İETT dilekçe örneği bilgilerinize sunulmuştur ve hemen altında word ve pdf olarak indirilebilir biçimde yer almaktadır, kendi isteminize göre gerekli biçimde düzenleyerek kuruma şahsen müracat ediniz.		İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
		İETT Genel Müdürlüğüne


	Dilekçe Konusu : ........................................... konusundaki istemimin sunulmasından ibarettir.


	Yukarıda arz ve izah olunan istemlerim için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tc Kimlik No :

İsim Soyisim :

İkamet Adresi  :

Telefon Numarası : 

Cep Telefonu Numarası : 

Eposta Adresi  :

								Tarih :
								İsim Soyisim :
								İmza :EKLER :
1-
2-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı web sitesi : https://www.ibb.istanbul/

Scroll to Top