Ticaret Sicil Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği Bağlı olunan Ticaret Odasının Sicil Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuru için dilekçe örneğidir. Tüm ticari işletmeler Ticaret odasına ve ayrıca sanayi endüstri imalat vb alanlarda faaliyeti bulunan işletmeler de Sanayi odalarına kayıtlı olarak faaliyet göstermektedir.

Ticaret Sicil Müdürlükleri , İl Ticaret Odalarına bağlı olarak faaliyet göstermektedir, Bazı ilçe merkezlerinde de ayrıca Ticaret odaları ve Sanayi odaları bulunmaktadır, Küçük il ve İlçelerde Ticaret odaları ve Sanayi odaları bir yapı içerisinde tek kurumsal yapı altında müdürlükler biçiminde de faaliyet gösterebilmektedir.

Bağlı olunan Ticaret Odası genellikle faaliyetin bulunduğu ilin ticaret odası olacaktır, farklı şehirlerde şubeleşme sözkonusu ise her şube kendi ilinin bağlı olduğu ticaret yada sanayi odasına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Ticaret Sicil Müdürlükleri ile yazışmalar genel olarak Mali Müşavirlik Mesleği mensupları tarafından yapılmaktadır, muhasebe ve mevzuat bilginize ek olarak Mali Müşavirinize danışarak yazışma yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Ticaret Sicil Dilekçesi nasıl yazılır ?

Ticaret Sicil Müdürlükleri Ticaret odalarına bağlıdır, Ticaret Odaları kamu kurumu statüsünde meslek odalarıdır bu sebeple Ticaret odaları , sanayi odaları gibi tüm meslek odaları esnaf odaları gibi Meslek örgütleri ile yapılacak yazışmalar resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yapılmalıdır.

Yazılacak dilekçeler Türkçe olarak yazılmalıdır, Dilbilgisi kurallarına uygun kısa net anlaşılır ifadeler kullanılarak kaleme alınmalıdır. Kullanılacak kağıt boş temiz a4 çizgisiz beyaz kağıt olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Elyazısı veya tüm yazım sistemleri ile dilekçe yazılabilir, dilekçenin ısı ve nemden etkilenmeyen yapıda olması gerkemektedir.

Dilekçe metni oluşturulurken önce kuruma hitap ile başlanır “………….. Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğüne ” hitabı uygundur. Belge no tercihe bağlı bir başlıktır büyük kurumlar düzenledikleri belgelere belge numarası verebilirler , kendi iç evrak denetiminiz için kurum içi belge numaranızı sunabilirsiniz.

Evrak Kayıt No başlığı tercihe bağlıdır , yazılmasa da olur, ticaret sicil zaten bir numara verir ve belgeye genelde yazar. sunduğunuz dilekçenin ilgili ticaret odasına kaydedilen evrak kayıt numarasıdır, bu bilgi boş bırakılır oda memurluğu buraya numara sağlayacaktır.

Dilekçe konusu başlığı tavsiye edilmektedir , bu dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile ifade edilmesi olarak düşünülebilir.

Dilekçe ıslak imzalı , kuruma sunulma tarihi ile düzenlenmiş olmalıdır ve şahsen sunulmalıdır. Bir kişiyi temsilen dilekçe sunulabilmesi şartlara bağlıdır; 18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım temsilci atanan kişileri temsilcileri, tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir, mali müşavirlik vekaleti olan meslek mensupları mükelleflerini , ilgili yetki verilmişse avukat vekaleti ile avukatları temsil edebilir, ayrıca özel olarak belirtilmişse noter vekaleti ile de temsil mümkündür.

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği aşağıda metin olarak bilginize sunulmuştur sicil müdürlüğüne başvuru sebebinize göre uygun metni oluşturarak başvurunuzu şahsen yapınız.

Ticaret Sicil Dilekçe Örneği metnin hemen altında word ve pdf olarak indirilebilir halde mevcuttur.
............... Ticaret / Sanayi Odası Sicil MüdürlüğüneDilekçe Konusu :


	Yukarıda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.Ticaret Sicil No :
Ticari Ünvan : 
TC Kimlik No :
Vergi Dairesi : 
Vergi No :
Mersis No : 
İşyeri Adresi  :
Telefon : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi : 


							Tarih : 
					
							İsim Soyisim (Ünvan):

							İmza (Kaşe):
	

Scroll to Top