Faaliyet Belgesi Dilekçe Örneği

Faaliyet Belgesi Dilekçe Örneği Meslek Odaları tarafından düzenlenen ve şirketin faaliyeti hakkında temel bilgileri sunan resmi bir belgedir. Faaliyet Belgesi genellikle resmi işlemlerde ve özel kurumlardaki bazı işlemlerde talep edilmekte olan bir belgedir, Şirketin temel bilgilerini resmi makamdan onaylı olarak talep eden tüm kurumlar talep edebilmektedir.

Genel olarak ihale başvuruları , konsolosluk işlemleri , ithatlat ihracat işlemleri gibi işlemlerde karşılaşılmaktadır fakat birçok kurum birçok sebep ile talep edilmektedir.

Faaliyet Belgesi almak için bağlı olunan Ticaret Odası veya ilgili odaya başvuru yapılarak talep edilmelidir. Genel olarak bir belge ücretlendirmesi olup oda veznesine bu ücretin yatırılması gerekmektedir.

Faaliyet Belgesi Hangi Bilgileri İçerir ?

Faaliyet Belgesi ilgili ticari işletmenin Odaya kayıtlı olan temel bilgilerini içermektedir. Genel olarak faaliyet belgeleri ilgili işletmeye ait olan sicil numarası, tam ticari ünvan , faaliyet merkez adresi , faaliyet tanım metni , derecesi , sermayesi , işe başlama tarihi , meslek grubu , nace kodu gibi bilgileri içermektedir. Ticaret Sanayi ve Esnaf odalarında bazı bilgiler değişkenlik gösterebilmektedir.

Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır ?

İlgili meslek odasına şahsen başvuru yapılarak alınabilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile bazı meslek odaları internet üzerinden de elektronik imzalı ve resmi belge statüsünde dijital faaliyet belgeleri sağlayabilmektedir.

Faaliyet Belgesi Dilekçe Örneği

Faaliyet Belgesi alımı için ilgili meslek odasına yazılı başvuru yapmak gerekmektedir. Meslek olaları resmi kurum statüsünde meslek örgütleri olduğundan resmi dilekçe yazım şartlarına uygun dilekçeler ile kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

Dilekçeler Türkçe yazılmalıdır, Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun ve Türkçe latin harfleri kullanılarak yazılmalıdır net açık anlaşılır bir metin olarak yazılmalıdır. Farklı dil ve karakterler ile yazılan dilekçeler işlem görmezler.

Dilekçeler A4 beyaz kağıt kullanılarak yazılmalıdır. Yazı rengi siyah imza rengi mavi lacivert siyah renklerinde olmalıdır.

Dilekçe metni yazımına ilgili oda idare makamına hitaben yazılmalıdır. Dilekçe konusu metni sunulması faydalı olacaktır, dilekçe konusu başvuru sebebinin izahıdır, “Faaliyet Belgesi istemimizin sunulmasından ibarettir” gibi bir dilekçe konusu faaliyet belgesi talebi için uygundur.

Daha sonraki kısımda işletmenizin özlük bilgilerini sunarak faaliyet belgesi talebinizi sunmanız yeterlidir.

Dilekçe şirket yetkilisi veya noterde düzenlenen vekaleti bulunan bir kişi tarafından odaya şahsen sunulmalıdır. Kısa süre içerisinde yetkililer belgeyi düzenleyerek size teslim edecektir, basılı belgenin oda mühürü ve imzası taşıması gereklidir.

Elektronik imzalı olan dilekçe elektronik imzalı olduğundan olduğu biçimde çıktı alınarak veya elektronik olarak sunulabilir.

Faaliyet Belgesi Dilekçe Örneği

Faaliyet Belgesi Dilekçesi aşağıda örnek dilekçe olarak sunulmuştur, ihtiyacınıza göre düzenleyerek odaya şahsen sunabilirsiniz. Metnin altında word ve pdf olarak da paylaşılmıştır.
............... Ticaret / Sanayi Odası BaşkanlığınaDilekçe Konusu : Faaliyet Belgesi istemimizin sunulmasından ibarettir.


	
	Odanıza .................. Sicil Numarası ile bağlı olarak .................... Ünvanı ile faaliyet göstermekte olan işletmeyiz. .................................. Kurumuna ........................ konusunda sunulmak üzere ............. dilinde düzenlenmiş ........... Adet Faaliyet Belgesi ihtiyacımız bulunmaktadır. Aşağıda işletme bilgilerimiz bilgilerinize saygı ile sunulmuştur.Ticaret Sicil No :
Ticari Ünvan : 
TC Kimlik No :
Vergi Dairesi : 
Vergi No :
Mersis No : 
İşyeri Adresi  :
Telefon : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi : 	İlgili faaliyet belgesinin düzenlenerek tarafımıza teslimi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.							Tarih : 
					
							İsim Soyisim (Ünvan):

							İmza (Kaşe):
	

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi : https://www.tobb.org.tr/

Scroll to Top