Kapasite Raporu Dilekçe Örneği

Kapasite Raporu Dilekçe Örneği ile alınan belge işletmenin faaliyet kapasitesini belirtir Kapasite Raporu isimli resmi bir belgedir. Kapasite Raporu işletmenin bağlı olduğu mesek odası tarafından düzenlenmekte olan bir resmi belgedir ve ilgili meslek odasına yazılı müracat yapılarak başvuru yapıldıktan sonra Oda Uzmanları ve/veya yetkilendirilmiş bilirkişi uzmanlar belgeleri inceleyerek , gerekli ise işletmeyi ziyaret ederek işletmenin faaliyet kapasitesini belirleyen ve tescil eden kapasite raporu belgesini düzenlerler.

Kapasite Raporu Nedir ?

Kapasite Raporu genellikle Sanayi odalarına bağlı faaliyet gösteren işletmeler tarafından alınmaktadır ve 2 Yıl süre ile geçerlidir. Kapasite Raporu işletmenin faaliyeti neticesinde işleyebileceği üretebileceği ürün miktarını öngeren ve belirleyen bir resmi belgedir. Kamu adına işletmenin üretim gücünün tespit edilmesi olarak da düşünülebilir.

Kapasite Raporunu Kimler Alabilir ?

Kapasite Raporunu her çeşit üretim imalat montaj gibi endüstri sanayi faaliyetinde bulunan resmi ve özel kurum alabilmektedir. Yani tüm tüzel kişi şirketler şahıs işletmesi veya Limited Anonim gibi sermaye işletmeleri kapasite raporu alabilirler.

Kapasite raporu alınabilmesi için mevzuata uygun şekilde kurulmuş faal işletmeler başvuru yapabilmektedir. Ticaret Sicili , Sanayi Sicili , Vergi Dairesi Kaydı , SGK kaydı , Sicil Yoklaması yapılmış , mevzuata göre resmi faaliyeti başlamış olan işletmeler Kapasite Raporu başvurusu yapabilirler.

Kapasite Raporu alınabilmesi için şirketin yasal işlemlerinin tamamlanmış olması yeterli değildir, kapasite raporu fiili olarak faaliyetini yapabilecek makina parkı ve personele sahip işletmeler tarafından alınabilir , hayatın olağan akışına da böyle uygundur. Yani kapasite raporu alınabilmesi için üretimde kullanılacak tüm makinalar hazır kurulu çalışır vaziyette bulunmalıdır. Ayrıca makinaları kullanabilme ehliyetine sahip ve yeter sayıda personelin de şirkette çalışıyor olması ve SGK işe giriş bildirgelerinin muntazam verilmiş olması ve çalışır durumda olmaları gerekmektedir.

Bu şartlar dahilinde yani yasal işletme açılış tüm mevzuatı ile tamamlanmış , faaliyet ile ilgili tüm makinaları faal çalışır durumda olan, iş için gerekli ofis malzeme ve ekipmanları temin edilmiş, en az yeterli miktarda personeli aktif şekilde işletmede çalışır durumda olan işletmeler kapasite raporu başvurusu yapabilir ve kapasite raporu alabilirler.

Kapasite Raporunu Kimler Alamaz ?

Mevzuata uygun ticaret ve sanayi oda sicil kaydı , vergi mükellefiyeti , sgk işveren mükellefiyeti henüz tamamlanmamış , üretim makinaları kurulmamış , gerekli personel hazır çalışır durumda olamayan işletmeler kapasite raporu alamazlar.

Kısaca tüm resmi faaliyet mevzuatını tamamlamış , üretime ofis yazı işleri , makina ve personeli üretime tam olarak hazır işletmeler kapasite raporu alabilirler.

Kapasite Raporuna başvuru nasıl yapılır ?

Kapasite Raporu Başvurusu bağlı bulunan il yada ilçenin sanayi odasına başvuru yapılarak alınabilir. Sanayi Odası kaydı üretim montaj imalat endüstri faaliyetlerinde bulunan işletmeler için gereklidir, ticari alım satım ve hizmet faaliyetlerinde üretim imalat faaliyeti yoksa sanayi oda kaydı gerekli değildir, fakat kapasite raporu üretim beceri ve hacminin tespiti olduğundan Sanayi işletmelerinde gereklidir bu sebeple kapasite raporu alacak işletmenin Sanayi odası kaydı gerekmektedir.

Sanayi Odası kaydı bulunmuyorsa öncelikle Sanayi Odası sicil kaydı yapılmalıdır.

Daha sonra şirketin tüm yasal mevzuata uygun olarak meslek odası sicil tescili , sanayi odası sicil tescili , noterlik şirket kuruluşu , vergi dairesi kaydı , vergi sicili yoklaması , sgk işveren tescili , sgk çalışanların işe giriş işlemlerinin tamamlanması , faaliyeti ile ilgili ofis ihtiyaçlarının tamamlanması , faaliyet ile ilgili makina parkının kurulması tamamlandıktan yani şirket resmi kuruluş işlemleri tamamlandıktan , makina parkı ve ofis kurulduktan ve personel tamamlandıktan sonra gerekli belgeler ile sanayi odasına kapasite raporu başvurusu yapılabilir.

Başvuru kurum yetkilisi , kurum mali müşaviri veya danışman şirket tarafından yapılabilir. Başvuru temsilen yapılıyorsa ilgili vekaletin noterlikten verilmesi ve başvuru belgeleri ile beraber sunulması gerekmektedir.

TOBB a bağlı Ticaret ve Sanayi odalarının adres ve iletişim bilgilerine ulaşabileceğiniz TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Adres ve İletişim Bilgileri Sayfası Erişim Linki : https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/TicaretveSanayiOdalari.php

Kapasite Raporu Dilekçesi nasıl yazılır ?

Kapasite Raporu Sanayi Odasından alınmaktadır ve tüm meslek odaları kamu kurumu statüsündeki meslek örgütleri olduğundan yazılı başvuru yapılarak istemler kuruma sunulmaktadır. Kapasite Raporu Başvuru dilekçesi yazılarak ilgili Sanayi odasına şahsen veya vekaleten başvuru yapılması gerekmektedir.

Genel olarak kapasite raporu başvurularında matbu bir form düzenlenmesi de talep edilmektedir bu form işletmenin faaliyeti , makina parkı ve diğer üretim ekipmanları hakkında teknik ve mali bilgiler içeren genel üretim becerisinin beyan edildiği bir formdur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan matbu Kapasite Raporu Müracat Formu http://sanayi.tobb.org.tr/docu/muracat.pdf adresinden indirilebilir, bu formu indirip çıktı aldıktan sonra usulüne uygun şekilde düzenleyiniz kaşeli ve imzalı olarak başvuru dilekçenize ekleyiniz.

Kapasite Raporu Dilekçesi yazımına oda idare makamına hitap ile başlanır “…………….. Sanayi Odası Başkanlığına” hitabı makuldür. Daha sonra tercihe bağlı olarak Evrak Kayıt No bilgisine yer verilebilir, bu zorunlu değildir. Odanın başvuru evrakınıza vereceği takip numarasının yazılabilmesi için boş bırakılmalıdır.

Belge No başlığı ile kendi işletmeniz içinde bir belge takip sisteminiz varsa burada kullandığınız belge numarasını kullanabilirsiniz, kendi iç denetiminiz için gerekli ise kullanınız.

Dilekçe Konusu başlığının kullanılması tavsiye edilmektedir, dilekçe konusu başvuru sebebinizin bir cümle ile ifadesidir ve “Kapasite Raporu İstemimizin sunulmasından ibarettir ” gibi bir başlık yeterli olacaktır.

Daha sonraki kısım serbest metin bölümüdür burada kapasite raporu talebinizi usulüne uygun şekilde net açık anlaşılır bir üslup ile ifade ederek ıslak imzalı biçimde kuruma sununuz. Başvuruyu işletme yasal yetkilileri ve varsa vekilleri yapabilir. Temsilen başvuruda vekaletname gereklidir.

Resmi dilekçeler a4 boyutlu boş temiz çizgisiz beyaz kağıda siyah mürekkep ile yazılmalıdır. Kağıt ve yazı ısı ve nemden etkilenmemelidir. Yalnızca Türkçe ve Türkçe Latin harfleri kullanılarak yazılmalıdır. Mavi Lacivert yada Siyah mürekkep ile yetkili ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sunulmalıdır.

Şirketlerin faaliyet konularına göre farklı belgeler de talep edilebilmektedir fakat Kapasite Raporu Başvurusu yapılırken Sermaye ve Kıymetler Durumunu Gösterir Belge , İşletmenin Mali Müşavirinin meslek ruhsatı gibi belgeler Mali Müşavir onaylı olarak talep edilebilmektedir. Ayrıca Şirketin son 2 aylık SGK bildirgeleri , işe giriş bildirgeleri , SGK personel listesi , Çalışanların mesleki yeterlilik belge ve diplomaları , Marka Patent Tescil Belgeleri , ISO Belgeleri , Ruhsatname ve Çevre İzini Belgeleri , Atık su deşarj izinleri , Tehlikeli Atık bertaraf sözleşmeleri , Emisyon İzin Belgeleri , CE TÜV ROHS ve benzeri uygunluk uyumluluk belgeleri , Sanayi Sicil Belgeleri , Ticaret Sicil Belgeleri , Vergi Levhası , Elektrik Su Doğalgaz Abonelik Sözleşmeleri , Eski Kapasite Raporlarının tamamı, Eski Kapasite Raporlarından sonra ilave makina ekipmanlar varsa faturaları , Şahıs işletmelerinde imza beyannameleri , Leasing ile makina finansal kiralama yapılmışsa leasing sözleşmeleri , Taşeron hizmet alınıyorsa taşeron şirket ile sözleşmeler ve taşeron şirketin SGK bildirgeleri gibi belgeler , İş Sağlığı Güvenliği sözleşmeleri de gerekli olabilmektedir. Bu belgelerin şirket faaliyeti ile ilişkili olanlar büyük çoğunluktadır ve Oda başvurusundan önce güncel olarak temin edilmeleri son derece sağlıklı olacaktır, büyük kısmı Oda veya Raportör / Bilirkişi tarafından talep edilebilmekedir, hazır edilerek Kapasite Raporu başvuru dosyası içerisinde tertip edilmesi son derece faydalıdır.

Kapasite Raporu için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen ve başvuru esnasında TOBB hesabına havale ile ödenecek TOBB kapasite Raporu Onay Ücreti ve ilgili sanayi odası tarafından belirlenen Sanayi Odası veznesi yada hesabına Oda Rapor Tanzim Raportör ve Bilirkişi Ekspertiz Ücreti bulunmaktadır. Bu bedelleri yıllık olarak belirlenerek ilgili oda tarafından websitesi veya memurluklarda duyurulmaktadır. Bu tutarların başvuru esnasında ödenmesi gerekmektedir.

Kapasite Raporunun geçerlilik tanımları

Normal mevzuatta kapasite raporları 2 yıl süre ile geçerlidir, bu süre sonunda yeniden kapasite raporu alınması ve eski raporun da yeni başvuruda sunulması gerekmektedir. Kapasite raporu sonrasında olan makina ekipman , üretim teknik donanımı , personel ve üretim biçimi veya üretilen ürün çeşitlerindeki değişiklikler ve tüm başvuru evraklarının en güncelleri ile beraber yeniden kapasite raporu başvurusu yapılır. Tek değişiklik eski raporun da odaya sunulması olarak düşünülmelidir.

Kapasite raporları belirli durumlarda geçersiz hale gelir, işletmenin kapanması , işletmenin faaliyetini durdurması , işletmenin faaliyetini sürdüremeyecek maddi acze düşmesi , işletmenin herhangi bir sebep ile faaliyetine devam edemeyecek şekilde etkilenmesi , personel sayısının bir aydan uzun süre kapasite raporunda belirtilenden belirgin şekilde düşük hale gelmesi , makina parkurunda düşüş veya makina ekipmanların satış vb sebeple işletme dışına çıkması , Kayda değer oranda üretimin taşerona devredilmesi ile şirketin üretimden alım satıma kayması , şirketin taşınması gibi şirket faaliyeti ile ilgili köklü değişikliklerde işletmenin kapasite raporu geçerliliğini kaybeder.

İşletmenin kapasite raporu rapor düzenlendiği dönemdeki üretim kabiliyet ve miktarını belirgin şekilde negatif etkileyecek ve imkansız hale getirecek tüm durumlarda geçerliliğini kaybeder.

İşletmenin kapasite raporunda belirtilen hacmin üzerinde üretim becerisine sahip olacağı tüm değişikliklerde kapasite raporu geçerliliğini süresi boyunca sürdürür.

Kapasite Raporu Dilekçe Örneği

Kapasite Raporu Dilekçe Örneği aşağıda bilginize sunulmuştur, örnek dilekçeyi kendi ihtiyacınıza göre düzenleyerek bağlı olduğunuz sanayi odasına şahsen başvuru yapabilirsiniz.

Örnek dilekçede belirtilen ekli belgeler genel olarak tüm odalar ve tüm işletmelerden talep edilen belgelerdir. Faaliyet konunuza , sektörünüze , personel sayınıza işletmenin türüne göre değişkenlikler gösterebilmektedir. Yukarıda izah olunan belgelerin azami miktarını güncel biçimde tertip ederek başvuru dosyanızı hazırlamanızı tavsiye ederiz.

Mali Müşaviriniz de gerekli vekalet verilmiş ise Kapasite Raporu Başvurunuzu yapabilecektir, başvuru sürecini sizin adınıza yürütmesi için bir hizmet bedeli olacağını da unutmayınız.

İşletme yetkilisi olarak usulüne göre düzenlenmiş belgeler ile kendi başvurunuzu yapabileceğinizi ve ek bir danışmanlık zorunluluğu olmadığını da hatırlayınız.

Gerekli belgeleri Mali Müşavir onaylı olarak tertip ederek kendi başvurunuzu işletme sahibi ve yetkilisi olarak kendiniz takip edip sonuçlandırabilirsiniz. İlgili Sanayi Odası Kalemi , Memurları ve Uzmanları sizlere memnuniyet ile yardımcı olacaklardır.

Yazı sonundaki TOBB web sitesini ve bağlı olduğunuz oda mevzuatını web sitesinden araştırarak tüm sorumluğun yalnızca tarafınıza ait olduğunun bilincinde olarak başvurunuzu yapınız.

Aşağıda metin olarak paylaşılan Kapasite Raporu Dilekçe Örneği hemen altında word ve pdf olarak indirilebilir dosyalar olarak paylaşılmıştır , başvurunuza göre düzenleyerek ve gerekli belgeleri ekleyerek Kapasite Raporu Başvurunuzu yapabilirsiniz.

...................... Sanayi Odası Başkanlığına


Evrak Kayıt Numarası : 

Belge Numarası : 

Dilekçe Konusu : Kapasite Raporu Belgesi istemimizin sunulmasından ibarettir.

	
	Tüm bilgilerini aşağıda saygı ile sunmakta olduğumuz işletmemizin ...................................
..................................................... kurumuna ............................................ konusunda sunulmak üzere kapasite raporu belgesine ihtiyacı bulunmaktadır. İş bu sebeple kurumunuza yazılı başvuru yapma zaruretimiz hasıl olmuştur. Gerekli belgeler dilekçe ekinde tarafınıza saygı ile sunulmuştur.

	Gerekli incelemelerin yapılarak işletmemiz faaliyeti ile alakalı Kapasite Raporu düzenlenmesini ve gerekli kurumlara sunabileceğimiz biçimde onaylı resmi nüshasının üç kopya olarak düzenlenerek tarafımıza teslimi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz. 

Ticaret Sicil No :
Oda Sicil No :
Sanayi Sicil No :
Ticari Ünvan : 
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası : 
Mersis Numarası :
Faaliyet Adresi : 
Yetkili Adı :
Telefon Numarası : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi : 							Tarih :
			
							Ünvan :

							Kaşe İmza :
EKLER :
1- Vergi Levhası 
2- İmza Sirküleri Fotokopisi
3- Sermaye ve Kıymet Durumu Gösterir Dilekçe
4- Kapasite Raporu Başvuru Formu
5- Makina Tesisat Listesi 
6- Mali Müşavir Ruhsat Fotokopisi
7- Kira Kontratı Fotokopisi
8- İşe Giriş Bildirgeleri 
9- Makina Ekipman Fatura Fotokopileri
10- Marka Tescil Belgesi
11- Sanayi Sicil Sureti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Web Sitesi Linki : https://www.tobb.org.tr/

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Edevlet üzerinden sunulan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-odalar-ve-borsalar-birligi-tobb

Scroll to Top