Berlin Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği

Berlin Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği Berlik Başkonsolosluğuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Berlin Başkonsolosluğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Almanya Federal Cumhuriyetinin Berlin şehrindeki başkonsolosluk seviyesindeki resmi temsilciliğidir.

Berlin şehri Almanyanın başkentidir ve bu sebeple Devletlerarası resmi yazışmalar da yürütüldüğünden Berlin Başkonsolosluğu Türkiye nin önemli yabancı ülke misyonlarından biridir.

Çalışma Saatleri : 09:00 – 14:30 , resmi tatil günlerinde kapalıdır.

Berlin Başkonsolosluğu Adres ve İletişim Bilgileri

Berlik Başkonsolosluk Posta Adresi : Heerstr.21, 14052 Berlin Deutschland

Telefon Numarası +49 030 896 802 11

Konsolosluk Çağrı Merkezi : +49 30 56 83 73 099

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşeliği : +49 30 89680261

Eğitim Ateşeliği : +49 30 89040648

Eposta Adresi : konsulat.berlin@mfa.gov.tr

Faks Numaraları : 49 30 8931898 +49 30 89680246

Berlin Toplu Otobüs Ulaşım hatları : m49 , x34 , x49 , 218

Metro Hatları : S9 , S5 , S3 SBahn Hatları ile S-Bahnhof Heerstr durağı

Websitesi : http://berlin.bk.mfa.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlemleri Web Sitesi : https://www.konsolosluk.gov.tr/

Berlin Başkonsolosluğuna dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu bir resmi kurumdur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Bu sebeple yazılacak dilekçeler için aşağıdaki şartlara dikkat edilmelidir.

Dilekçeler Türkçe olarak Türkçe Latin harfleri kullanılarak, Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır. Açık net anlaşılır bir metin düzenlenmelidir. Farklı bir dil , farklı karakterler ile yazılan dilekçeler işlem görmezler. Yalnızca Alman resmi makamlarından alınan almanca belgeler dilekçe ekinde dayanak belge olarak kuruma sunulabilir. Yazılacak dilekçelerin A4 boyutlu boş temiz çizgisiz beyaz kağıtlar kullanılarak yazılması gerekmektedir. Yazı rengi siyah yazı boyutu standart boyutlarda olmalıdır. Başkonsolosluğa tarihli ve ıslak imzalı olarak sunulmalıdır.

18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada temsilci atanan kişiler için temsilcileri, tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri başvuru yapabilir, bunun dışında başvurular için temsil yetkisi verilmiş noter vekaletnamesi gereklidir. Vefat etmiş kişilerin birinci derece yakınları başvuru yapabilir. Veli harici tüm temsilen başvurularda 3. kişinin temsil yetkisini gösterir resmi belgenin aslının sunulması ve fotokopisinin dilekçe ekinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Noterliklerde belge harcı vb ödemelerde kredi kartı kullanılamamaktadır, ilgili ülke para birimi veya Türk Lirası ödeme kabul edilebilmektedir. Banka hesabına ödeme de kabul edilebilmektedir. Başvuru türünüze göre ödeme biçimleri ve ödeme para birimi ile ilgili araştırma yaparak gerekiyorsa üzerinizde nakit olacak bulunmasını temin ediniz.

Başvurunuz ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı web sitesinden ve konsolosluk web sitesinden bilgi almayı ve gerekiyorsa konsolosluğu arayarak işlem prosedürlerinizi öğrenmeyi unutmayınız.

Dilekçe yazımına kuruma hitap ile başlanız “Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğuna” hitabı yeterlidir. Hemen altına dilekçe konusu başlığı atılması tavsiye edilmektedir , dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ifade edilmesi olarak düşünülmelidir.

Kalan kısım serbest metin bölümdür, burada makul belirli bir akış içerecek biçimde düzenlenmiş paragraflar olarak başvuru sebebinizi , gerekli dayanak ve gerekçelerinizi , sunulması gereken bilgileri , belge atıfları belge tanımları gibi okuyucu yetkilinin başvurunuzu kolayca anlayacağı bir akış ile kaleme almanız ve son paragrafta istemlerinizi sunmanız beklenmektedir. Daha sonra ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sunmanız ile dilekçeniz işleme alınacaktır.

Berlin Başkonsolosluğu Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet dilekçe yer almaktadır birinci dilekçe genel amaçlı şablon bir dilekçedir, yukarıda izah olunan biçimde konsolosluk işlemleriniz için düzenleyerek konsolosluğu sunmanız için bir şablon dilekçe olarak düzenleyebilir ve sunabilirsiniz. İkinci dilekçe de Türkiyede görülecek bir davanız ile ilgili avukat vekaletnamesi düzenlenmesini talep eder bir dilekçedir, iki dilekçeyi de inceleyerek ihtiyacınıza uygun dilekçeyi kaleme alabilir ve düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğuna


Dilekçe Konusu : 
	Yukarıda izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim :
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
Resmi İkamet Adresi  :
Telefon : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi  :
							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza : Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğuna


Dilekçe Konusu : Noterliğinizden Vekaletname düzenleme istemimin sunulmasından ibarettir.


	Gördüğüm lüzum üzerine .................... Adliyesi ................. Mahkemesi ............. Nolu dava dosyamda vekil avukat olarak tarafımı temsil etmesini uygun gördüğüm ve aşağıda bilgilerini saygı ile sunmuş bulunduğum Sayın Avukata Avukat Vekaletnamesi düzenlenmesi, vekaletin 2 yıl süreli olarak düzenlenmesi, düzenlenen bir kopyasının noterliğinizde muhafazası , resmi işlemde kullanılabilir iki kopyasının tarafıma teslim edilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Vekalet Veren Kimlik Bilgileri : 

Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim :
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
Resmi İkamet Adresi  :
Telefon : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi  :


Vekil Edilecek Avukat Kimlik Bilgileri : 

Avukat Adı Soyadı : 
Tc Kimlik Numarası : 
Bağlı Olduğu Baro : 
Baro Sicil Numarası : 
Büro Adresi : 
Telefonu :
							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza : 

EKLER : 
1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi
2- Almanya Federal Cumhuriyeti Oturum izinini gösterir belge
3- Almanya Federal Cumhuriyeti Çalışma izinini gösterir belge

Scroll to Top