Fizik Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Fizik Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği Fizik Mühendisleri Odasına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Fizik Mühendisleri Odası Fizik Mühendisliği mesleginin Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde icraasının yönetim ve denetimini kamu adına yapmakta olan meslek örgütüdür.

Mevzuat açısından kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü tanımlaması yapılmış olan Fizik Mühendisleri Odası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine üye bir meslek odasıdır.

Temel görevi yurt genelinde Fizik Mühendisliği Mesleği faaliyetlerinin yönetimi ve denetlenmesidir.

Fizik Mühendisleri Odası Adres ve İletişim Bilgileri

Fizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Adresi : Mithatpaşa Caddesi Hürriyet Apartmanı 44 / 16 KIZILAY / ANKARA

Telefonu : +90 312 431 55 42

Faks Numarası : +90 312 435 75 24

Eposta adresi : fmo@fmo.org.tr

Websitesi : https://www.fmo.org.tr/

Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Adresi : Osmanağa Mahallesi Serasker Caddesi Sönmez Apartmanı No:35 Daire: 3 KADIKÖY / İSTANBUL

Telefonu : +90 216 700 21 82

Faks Numarası : +90 216 700 21 83

Fizik Mühendisleri Odasına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Fizik Mühendisleri Odası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı bir meslek odasıdır ve kamu kurumu statüsünde faaliyet göstermektedir. Bu sebeple kuruma sunulacak dilekçeler resmi dilekçe asgari şartlarını taşımak durumundadır.

Kısaca özetlemek ve izah etmek gerekirse ;

Fizik Mühendisleri Odasına dilekçe yazılırken yalnızca Türk Dili kullanılmalıdır, Türkçe dışında bir dil ile yazılan dilekçeler işlem görmez. Ayrıca yazılacak dilekçe yalnızca Türkçe latin harfler ile yazılabilir.

Yazılacak dilekçeler ışık ve nemden etkilenmeyen A4 boyutlu çizgisiz beyaz temiz kağıtlar kullanılarak yazılmalıdır ve yalnızca bir yüzüne yazım yapılmalıdır. Dilekçeler elyazısı daktilo yazı makinası gibi her çeşit çıktı biçimleri ile yazılabilir. Yazı rengi siyah , standart yazı tipleri ve makul boyutlu harfler kullanılarak yazılmalıdır. Dilekçeler sunan kişi tarafından ıslak imzalı ve tarihli olarak kuruma şahsen sunulmalıdır.

Bazı dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi mümkündür, oda kalemi yada sekreterliğinden birli ve olur alınarak posta yolu ile dilekçe gönderimi mümkündür.

Dilekçe yazımına oda ünvanı makamına hitap ile başlanır , sonra tercihe göre belge no ve evrak kayıt no başlıkları yer alabilir, belge no dilekçe sunan kurum içi belge numarasını ifade eder, evrak kayıt no ise Fizik Mühendisleri Odası tarafından dilekçenize verilen takip numarasını ifade eder, belge no var ise doldurulabilir, evrak kayıt no oda kalemi tarafından üretilmekte olduğundan boş olması tercih edilir.

Dilekçe konusu sunulması tavsiye edilir ve dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel talebinizin bir cümle ile özetlenmesi olarak değerlendirilmelidir, dilekçenin tamamı okunmadan hangi konuda başvuru yapıldığı anlaşılabilmelidir.

Sonraki kısım dilekçe metin kısmıdır bu bölüm anlamlı makul anlaşılır ve belirli bir akış ile kaleme alınan paragraflar biçimindedir ve paragraflar sırası ile başvuru sebebinizin izahı , başvuru gerekçesi ve dayanaklarının ifadesi , sunulması gereken bilgiler , belge atıfları ve detay bilgileri gibi başvurunuz ile ilgili tüm gereklilikleri sunduktan sonra en son paragrafta odadan istemlerinizi kaleme almanız makul bir dilekçe oluşturmanıza olanak verir.

Dilekçenin resmi bir dilekçe olabilmesi için sunulduğu gün , dilekçe ile müracat eden kişi isim soyisim yada kurumun ünvanı , ıslak imza ve var ise kaşe mühür ile tamamlanarak kuruma şahsen sunulur.

Temsilen başvuru yapılması için belirli şartlar vardır , 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi kayyım veya temsilci atanmış kişilerin temsilcileri , tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri başvuru yapabilirler, tüm temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belge yada vekaletnamenin de dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

Fizik Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Fizik Mühendisleri Odasına sunabileceğiniz dilekçe örneği aşağıda bilginize sunulmuştur. Yukarıda izah olunan şekilde dilekçenizi düzenleyerek kuruma şahsen sunabilirsiniz.

Kurum websitesinden gerekli mevzuat incelemesini yaparak ve gerekirse genel merkez veya şube ile iletişim kurarak bilgi alarak hareket etmeniz tavsiye edilmektedir.

Fizik Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği aşağıdaki metnin hemen altında word ve pdf olarak paylaşılmıştır, bilgisayarınıza indirerek dilekçe metninizi oluşturabilirsiniz.
Fizik Mühendisleri Odası Başkanlığına / ....................... Şubesi Müdürlüğüne 


Evrak Kayıt Numarası : 

Belge No : 

Dilekçe Konusu : 

	Yukarıda izah olunan istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

							Tarih :
							
							İsim Soyisim : 
			
							İmza :

EKLER :
1-
2-
3-
 Scroll to Top