Gemi Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Gemi Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği Gemi Mühendisleri Odasına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Gemi Mühendisleri Odası 1954 yılında yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu sonrasında kurulmuş olan ilk Mühendislik Meslek odasıdır, köklü bir geleneğe sahip olan ve Dünya Gemi Endüstrisinde çok önemli bir noktaya gelen Türk Gemi Sanayii sinin temel direği olan Gemi Mühendisliği mesleğinin temsilcisidir.

Gemi Mühendiseleri Odasına Akademik Eğitimini tamamlamış veya YÖK denkliği almış tüm Gemi İnşaatı Mühendisleri , Gemi Makinaları Mühendisi , Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi , Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisi , Deniz Teknolojisi Mühendisi , Gemi Konstrüksiyonu Mühendisi asgari lisans eğitimi almış kişiler üye olabilirler.

Bu meslek kollarında aktif faaliyette bulunacak Mühendislerin mesleki faaliyetleri için üye olacakları meslek odası Gemi Mühendisleri Odasıdır.

Gemi Mühendisleri Odası Adres ve İletişim Bilgileri

GMO Adresi : Postane Mahallesi Nil Sokak No: 10 TUZLA / İSTANBUL

Telefonu : +90 216 447 40 30

Faks Numarası : +90 216 447 40 33

Kep Adresi : gemimuhendisleriodasi@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.gmo.org.tr/

Gemi Mühendisleri Odasına dilekçe nasıl yazılır ?

Gemi Mühendisleri Odası Kamu kurumu statüsünde bir meslek odasıdır bu sebeple sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

Dilekçelerin fiziki ve metin şartlarını kısaca hatırlatmak gerekirse;

Dilekçeler Türkçe olarak Türkçe Latin harfleri ile yazılmalıdır, farklı dil ve karakterler ile yazılan dilekçeler işlem göremez. Dilekçe Beyaz A4 çizgisiz bir kağıda makul boyutta genel geçerli fontlar ile herhangi bir teknoloji ile yazdırılabilir veya elyazısı ile de yazılabilir. Yazı rengi siyah , imza rengi mavi lacivert siyah tonlarında olmalıdır. Dilekçe sunan kişi tarafından ıslak imzalı olarak şahsen sunulmalıdır.

Dilekçe metni hitap makamı , dilekçe metni , tarih ve ıslak imza ile tamamlanmaktadır. Kısaca izah etmek gerekirse;

Kurumun idare makamına hitaben yazıma başlanır “TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanlığına” makul bir hitap makamıdır, bir alt idari birime başvuru yapılıyorsa o birimin ünvanı da hitap makamına eklenebilir.

Dilekçe Konusu dilekçe ile sunulan temel talebinizin bir cümle ile özetlenerek ifade edilmesidir. Dilekçenin tamamı okunmadan ne konuda başvuru yapıldığının anlaşılması amaçlanır.

Dilekçe metni kuruma isteminizi sunduğunuz bölümdür, başvurunuz ile ilgili hiçbir şey bilmeyen bir yetkiliye makul biçimde anlaşılır, net , kısa cümleler ile oluşturulmuş , makul bir yazı akışı içerecek paragraflar halinde başvuru sebebinizin izahını , varsa gerekçe ve dayanaklarınızı , varsa gerekli bilgileri ve ekli belgelere atıfları ayrı paragraflar olarak düzenleyiniz. Son paragrafta GMO ya sunacağınız istemleri kaleme alınız.

Dilekçe sonunda tarih , isim soyisim ve ıslak imza ile tamamlayarak odaya sununuz. Ekli belgeler varsa ekler başlığında numara sıralı olarak belirtiniz.

Gemi Mühendisleri Odası yalnızca sorumlu olduğu konularda mevzuata uygun isteklere olumlu yanıt verebilir, yetki alanı dışında kalan konularda ve mevzuata uygun olmayan dilekçelere makul yanıt beklenmemelidir.

Resmi dilekçeler yalnızca şahsen sunulabilir, temsilen dilekçe sunulabilmesi için temsil yetkisi aranır. 18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım temsilci atanan kişileri temsilcileri , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir, vefat eden kişilerin 1. derece yakınları, ayrıca vekaletname ile temsil yetkisi verilen 3. kişiler de temsil hakkına sahiptir. Bunun dışında temsilen başvuru yapılamaz. Velide evlat ve veli kimlikleri diğer Temsilen başvurularda yasal olarak geçerli temsil yetkisini ispat eder belgenin sunulması gereklidir.

Gemi Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Aşağıda Gemi Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği yer almaktadır, yukarıda izah olunan notlara dikkat ederek düzenleyeceğiniz dilekçeyi şahsen odaya sunabilirsiniz. Dilekçe örneği aşağıdaki metnin altında word ve pdf olarak da paylaşılmıştır.
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanlığına 


Dilekçe Konusu : 	Yukarıda izah olunan istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

							Tarih :
							
							İsim Soyisim : 
			
							İmza :

EKLER :
1-
2-
3-
 Scroll to Top