Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasına yapılacak yazılı başvurularınız için dilekçe örneğidir. Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği faaliyetlerinin denetimi Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasının sorumluluğundadır.

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliğine bağlı olarak faaliyet göstermekte olan kamu kurumu statüsünde bir meslek odasıdır.

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Adres ve İletişim Bilgileri

TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Genel Merkez Adresi :

Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Golden Plaza No 29  C Blok Kat : 3
Daire : 6 KADIKÖY / İSTANBUL

Telefonu : +90 216 747 15 51

Eposta Adresi : bilgi@gemimo.org

Websitesi : http://gemimo.org/

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odasına dilekçe nasıl yazılır ?

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliğine bağlı bir meslek odasıdır ve resmi kurum statüsündedir, yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe şartlarını taşıması gerekmektedir.

Dilekçenin boş temiz bir a4 kağıda Türkçe olarak yazılması gerekmektedir, yalnızca Türkçe latin harfler kullanılabilir. Yazı standart font tipleri ve boyutları ile yazılmalıdır. Yazı rengi siyah , imza rengi mavi siyah tonları olmalıdır. Farklı renkler kullanılmamalıdır. Elyazısı veya tüm baskı türleri kullanılabilir. Kağıt ve mürekkep ısı ve nemden etkilenmemelidir. Kağıt boş çizgisiz ve beyaz olmalıdır ve dilekçe kağıdın bir yüzü kullanılarak yazılmalıdır.

Yazılı başvuru yalnızca odanın görev konusunda ve mevzuata uygun olursa işlem görür, kurum görevi dışında bir konu ve mevzuata aykırı başvurular işlem görmez.

Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belge dilekçeye eklenmelidir.

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Dilekçe Örneği

Aşağıda bulunan dilekçe örneğini ihtiyacınıza göre düzenleyiniz ve ıslak imzalı olarak odaya sununuz.

Dilekçe metnini oluştururken yazılı başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve izahı , gerekçe ve dayanaklarınızı , belge atıflarını ve gerekli detay bilgileri sunduktan sonra son paragrafta istemlerinizi kaleme alınız.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Başkanlığına 


Evrak Kayıt Numarası : 

Belge No : 

Dilekçe Konusu : 


	
	Yukarıda izah olunan istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

							Tarih :
							
							İsim Soyisim : 
			
							İmza :

EKLER :
1-
2-
3-
 Scroll to Top