Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. GİB Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan temel görevi Kamu Gelirleri olan vergilendirme hizmetlerinin yönetim ve denetimi olan bir Kamu Kurumudur.

Kendi merkez yapılanması dışında taşka yapılanması da bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerine il ve ilçelere yayılmış olan Vergi daireleri üzerinden ulaşmaktadır. Tüm işletmeler ve birey olarak vergi mükellefi olan kişiler vergilerini vergi daireleri üzerinden ödemektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB ile resmi yazışma yaparken tüm mevzuat ve mükellef hakları konusunda bilgi edinmeniz , işletme iseniz Mali Müşavirinizden bilgi görüş ve denetim alarak başvuru yapmanız hatalı bir işlem yada başvuru yapmamanız adına son derece önemlidir.

Vergi Maliye konulu tüm işlemleriniz ile ilgili varsa mali müşavirinizden danışmanlık alarak hareket etmeniz önemlidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

GİB Merkez Adresi : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 06450 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 415 30 00 +90 312 415 29 00

Websitesi : https://www.gib.gov.tr/

Ek Hizmet Binası Adresi : Zübeyde Hanım Mahallesi Etlik Caddesi No: 12 06110 DIŞKAPI / ANKARA

Ek Hizmet Binası Telefonu : +90 312 302 17 00

Eğitim Merkezi – OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi Adresi : 25 Mart Mahallesi İstiklal Caddesi No:7 06200 YENİMAHALLE / ANKARA

Telefonu : +90 312 387 33 45

Vergi Dairesi ve Defterdarlık Adres ve İletişim Bilgileri için Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı adres ve iletişim bilgileri sayfasını ziyaret ediniz : https://www.gib.gov.tr/vdbd/vergi-dairesi-baskanliklari-defterdarlik-gelir-mudurlugu-ile-vergi-dairesi-adres-ve-telefonlari

Gelir İdaresi Başkanlığına dilekçe nasıl yazılır ?

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu kurumudur ve sunulacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması ve şahsen sunulması gerekmektedir.

Sunulacak Dilekçe GİB makamına sunulacaksa hitap makamı “Gelir İdaresi Başkanlığına” hitaben yazılmalıdır. Herhangi bir Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya Defterdarlık Müdürlüğüne yazılıyorsa “Gelir İdaresi Başkanlığı ……………. Vergi Dairesi Müdürlüğüne ” yada “Gelir İdaresi Başkanlığı …………….. Defterdarlık Müdürlüğüne” hitabı uygundur.

Dilekçe konusu başlığı dilekçe metninin üstünde yer almalıdır ve burada temel başvuru sebebinizin bir cümle ile özetlenmesi beklenmektedir.

Tercihe bağlı olarak kurumunuzda bir belge yönetim sisteminiz varsa belge no başlığı atarak kurumunuzdaki belge numarasını GİB’e sunabilirsiniz veya kendi takibiniz açısından belge üzerine yazabilirsiniz.

Tercihe bağlı olarak evrak takip no başlığı kullanabilirsiniz fakat bu başlığı boş bırakınız, bu alan GİB in evrak takip numarasının yazılması için boş bırakılmalıdır.

Sonraki kısım serbest metin kısmıdır burada başvuru sebebinizi , gerekçe ve dayanaklarınızı , sunulması gereken bilgileri , gerekli detay bilgileri ve ekli belgelere atıfları ayrı paragraflar olarak kaleme alınız ve makul anlaşılır bir akış oluşturarak okuyucunun başvurunuzu tekrar tekrar okumak durumunda kalmaması için açık net kısa cümleler ile ifade ediniz. Son paragrafta istemlerinizin tamamını belirterek dilekçenizi tamamlayınız.

Gerekli tüm belgeleri dilekçenin sonunda yazacağınız ekler başlığı altında numara sıralı olarak belirtiniz.

Kuruma ıslak imzalı ve sunulduğu tarihi de belirterek ıslak imzalı olarak sununuz. Tüzel kişilerde kaşe kullanılıyorsa kaşe üstüne yetkili imzasının atılması gerekmektedir.

Resmi dilekçeler şahsen sunulmalıdır, temsilen sunulması şartlara bağlıdır;

18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım temsilci atanmış kişileri temsilcileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir. Temsilen yapılacak başvurularda temsil yetkisini gösterir dayanak belgeler dilekçe ekinde sunulmalıdır. Mali Müşavir meslek mensupları için düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’e verilen genel muhasebe vekaletleri çok uzun yıllar eski olmadıkça GİB e yazılı başvuru vekaleti de sunmaktadır.

Genel Muhasebe Vekaleti verilmiş olan Mali Müşavirler GİB e mükellefi temsilen genellikle başvuru yapabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda 3 ayrı dilekçe örneği yer almaktadır ,bunlar sırası ile Gelir İdaresi Başkanlığına , Vergi Dairesi Müdürlüğüne , Defterdarlık Müdürlüğüne hitaben düzenlenmiş boş şablon dilekçelerdir. Başvurduğunuz makama göre ilgili dilekçeyi yukarıda izah olunan biçimde düzenleyerek başvurunuzda kullanabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına


Dilekçe Konusu : 


	Yukarıda izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim / Ünvan : 
Vergi Dairesi : 
Vergi No :
Mersis Numarası : 
Tc Kimlik No : 
Faaliyet Adresi : 
Telefon Numarası : 
Cep Telefonu  :
KEP Adresi : 
Elektronik Tebligat Adresi :

							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza (Kaşe/Mühür): 

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Web Sitesi : https://www.hmb.gov.tr/

Scroll to Top