Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Sicil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru yapmak için kullanılan dilekçe örneği dir. Sicil Havacılık Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki tüm sivil havacılık faaliyetlerini düzenleyen ve kamu adına denetleyen kamu kurumudur.

Türk Sivil Havacılığının gelişiminde büyük hizmetleri bulunan ve Türk Ulusunu gökyüzüne taşımak için olağanüstü fedakarlık ve azim ile çalışan Sayın Nuri Demirağ ve Sayın Veci Hürkuşu saygı ve minnet ile anıyoruz.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Sivil Havacılık GM Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A MALTEPE / ANKARA
Çağrı Merkezi : 444 60 01
Faks Numarası : 90 312 212 46 84

Sivil Havacılık GM İstanbul Temsilciliği : İstanbul Havaalanı Terminali G-Katı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ofisi – İSTANBUL

Telefonu : +90 212 891 75 10

Sivil Havacılık GM Antalya Temsilciliği : Antalya Havalimanı İkinci Dış Hatlar Terminali ANTALYA
Telefon : +90 242 330 32 38

Sivil Havacılık GM Nevşehir Temsilciliği : Duayeri Mahallesi Ahmet Asım Yolaç Caddesi No:2 ÜRGÜP / NEVŞEHİR
Telefon : + 90 384 353 52 64

Websitesi : http://shgm.gov.tr

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde düzenlenmesi ve kuruma şahsen sunulması gerekmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse;

Dilekçe Türkçe yazılmalıdır ve Türkçe Latin harfleri kullanılmalıdır. Başka bir dil ve karakterler ile dilekçe sunulması mümkün değildir. Dilekçeler boş temiz A4 çizgisiz kağıtlar kullanılarak yazılmalıdır, her çeşit kalıcı yazı cihazı veya elyazısı ile dilekçe sunulabilir. Yazı için kalıcı siyah mürekkep kullanılmalıdır, yazı boyutu makul boyutlarda olmalıdır.

Dilekçe ıslak imzalı olarak şahsen sunulmalıdır, temsilen dilekçe sunulabilmesi şartlara bağlıdır. 18 yaşından küçükler için velileri , temsilci atanmış kişiler için (vasi , kayyım yada temsilci) temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri ve vekaletname ile yetkilendirilmiş vekiller temsilen başvuru yapabilirler. Temsilen yapılan başvurularda temsil yetkisini ispat eder belgenin de sunulması gerekmektedir.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne” hitabı makuldür, dilekçe konusu yazılması önerilmektedir ve dilekçe konusu dilekçe ile yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesidir.

Daha sonraki bölüm serbest metin bölümdür burada paragraflara ayrılmış biçimde makul ve anlaşılır bir sıralama ile başvuru sebebinizin izahı , sunulması gereken bilgiler, gerekçe ve dayanaklar , detay bilgiler belge ve mevzuat atıfları ile devam eder, en son paragrafta kurumdan istemlerinizin sunulması ile metin kısmı tamamlanabilir.

Dilekçe son kısmında isim soyisim , tarih ve ıslak imza ile tamamlanarak kuruma şahsen sunulabilir.

Şehir temsilcilikleri temel yönetim denetim ve idari başvurular için kullanılabilir, ulusal izin vb işlemler için kurum sekreterliklerinden bilgi alarak başvuru yapınız.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yalnızca kendi görevleri ve yetkileri ile alakalı mevzuata uygun başvuruları işleme alabilir, Görev alanında olmayan konularda veya mevzuata uygun olmayan başvuruları işleme almaz ve neticelendirmez.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıdaki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği ni yukarıda izah olunan biçimde düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz. Yazının hemen altında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Dilekçesi word ve pdf dosya türlerine indirilebilir biçimde paylaşılmıştır.




Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : 





	Yukarıda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza : 

EKLER: 
1-
2-
3-


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Web Sitesinde sunulmakta olan formlar sayfası erişim linki : https://web.shgm.gov.tr/tr/formlar/3910-index ile ulaştığınız sayfada yer alan formlardan gerekli olanları düzenleyerek başvuru dilekçenizin ekinde sunmanız gerekebilmektedir. Kurum web sitesindeki mevzuat taramasını tamamladıktan sonra ilgili formu usulüne göre düzenleyerek kuruma dilekçe ekinde sununuz.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Edevlet sistemi üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim Sayfası Linki : https://www.turkiye.gov.tr/sivil-havacilik-genel-mudurlugu

Scroll to Top