Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği Afyon Ticaret ve Sanayi Odasına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Afyonkarahisar TSO Afyon ili sınırları içerisinde ticari veya sanayi faaliyetlerinde bulunacak işletmelerin kaydıtlı olarak faaliyet gösterebilecekleri meslek odalarıdır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Afyon Ticaret ve Sanayi Odası resmi kurum statüsünde bir meslek örgütüdür.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Adres ve İletişim Bilgileri

Afyon Sanayi ve Ticaret Odası Merkez Adresi : Dörtyol Mahallesi 2078. Sokak No 11 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

Telefon : +90 272 213 56 57

Faks Numarası : +90 272 216 56 60

Websitesi : http://www.afyonkarahisartso.org.tr/

Eposta Adresi : info@afyonkarahisartso.org.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : atso@hs02.kep.tr

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına dilekçe nasıl yazılır ?

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası resmi kurum statüsünde bir meslek odasıdır ve bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına göre kaleme alınması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse;

Dilekçeler A4 boyutunda boş temiz çizgisiz beyaz kağıtlara , el yazısı dahil tüm baskı teknikleri ile siyah kalıcı çabuk kuruyan ve bulaşmayan mürekkep ile yazılmalıdır. Sayfaların yalnız bir yüzü kullanılmalıdır ve makul boyutlu harfler ve yazı tipleri kullanılmalıdır.

Yalnızca Türkçe dilekçeler işlem görür ve yalnızca Türkçe latin harfleri kullanılabilir. Farklı diller ve karakterler kullanılamaz. Dilekçe ekleri için de bu durum geçerlidir, dilekçe ekinde sunulacak yabancı dildeki metinlerin Türkçe tercümeleri eklenmezse işlem görmez.

Dilekçe yalnızca Afyon Ticaret ve Sanayi odasının görev konusu olan hizmetler ile alakalı sunulabilir ve mevzuata uygun talepler içermelidir. Kurumun görev konusu dışında kalan bir konuda veya mevzuata aykırılık bulunan talepler işlem görmezler.

Dilekçe yazımına kuruma hitap ile başlanır, odanın herhangi bir birimine müracat ediliyorsa ilgili birim makamına yazışma yapmak tercih edilmelidir.

Tercihe bağlı olarak kullanıyorsanız kendi kurumunuzdaki belge numarasını sunabilirsiniz. Sunacaksanız en üstte yer almalıdır. Yine tercihe bağlı olarak odanın evrak kayıt numarasını belgenize yazabilmesi için bir evrak kayıt no başlığı bırakabilirsiniz.

Sonraki bilgi tüm dilekçeler için önerilen dilekçe konusu başlığıdır ve burada temel başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade etmeniz beklenmektedir.

Yazının devamı serbest metin bölümdür, burada makul anlaşılır ve bir akış sırası biçiminde sıralanmış paragraflar halinde başvuru sebebinizi sunmanız , gerekçe ve dayanakları sunmanız , gerekli bilgi ve belgeleri sunmanız , varsa gerekli detayları ifade etmeniz için makul sayıda paragrafa bölünmüş şekilde dilekçenizi kaleme alınız, son paragrafta ise kurumdan taleplerinizi açık net anlaşılır biçimde ifade ediniz.

Tüm resmi dilekçeler tarih , müracat edenin adı soyadı yada unvanı ve ıslak imza kaşe mühürü ile işlem görür.

Dilekçeler kuruma şahsen sunulmalıdır , posta yolu ile dilekçe sunulabilmesi için kurum kalemi ile görüşerek olur alınız.

Temsilen başvuru yapılabilmesi için 3. kişinin temsil yetkisi bulunması zorunludur. 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi kayyım yada temsilci atanan kişiler , tüzel kişilerin yasal yetkilileri , resmi yazışmalar için temsil yetkisi olan diğer kişiler ve noterden vekaletname düzenlenen kişiler temsil yetkisini gösterir belgeyi sunma şartı ile temsilen dilekçe sunabilirler.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon Afyonkarahisar Ticaret Sanayi Odası Dilekçe Örneği yer almaktadır, yukarıda izah olunan biçimde dilekçenizi varsa belge no , dilekçe konusu bilgilerini ve dilekçe metnini oluşturduktan sonra kuruma ıslak imzalı olarak şahsen sununuz.

Aşağıdaki metnin altında örnek dilekçe word ve pdf dosya türleri olarak paylaşılmıştır, bilgisayarınıza indirir usulüne göre düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz.

Kurum websitesi üzerinden hizmetler ve başvuru işlemleri ile ilgili bilgi alarak başvurunuzu yapmanızın faydalı olduğunu unutmayınız.Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası BaşkanlığınaBelge No : 

Evrak Kayıt No : 

Dilekçe Konusu: 	Yukarıda izah olunan istemlerimiz için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


								Tarih :
						İsim Soyisim / Ünvan : 
						Kaşe / Mühür / İmza :


EKLER : 
1- 
2- 
3-
Scroll to Top